| muratordom.pl » Prawo » Podatki i ubezpieczenia » Zmiany w przepisach dotyczących podatku od nieruchomości: znacznie wzrośnie stawka podatku za garaż

Zmiany w przepisach dotyczących podatku od nieruchomości: znacznie wzrośnie stawka podatku za garaż

Projekt zmian w przepisach przewiduje znaczną podwyżkę podatku od garażu. Może on być nawet dużo wyższy od stawek podatkowych, jakie nałożone są na mieszkania. Ile dokładnie zapłacimy i jakie konkretnie zmiany się szykują?

Zrównanie zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości garaży oraz zmiany w solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli hali garażowej za płacenie podatku od nieruchomości – przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji projekt zmian w przepisach.

Obecnie tylko część podatników płaci podatek od nieruchomości za garaż według stawki właściwej dla „budynków pozostałych”, czyli wynoszącej maksymalnie 7,73 zł. za 1 m2 powierzchni. Stawka maksymalna w podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych wynosi natomiast maksymalnie 0,74 zł za 1 m2. Właściciele garaży w domach jednorodzinnych płacą podatek za garaż według stawki właściwej dla budynków mieszkalnych, która wynosi maksymalnie 0.74 zł. za 1 m2.

Podatek za garaż wyższy od opodatkowania mieszkania

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji chce, aby stawka podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych nie była stosowana w stosunku do garaży. Resort administracji i cyfryzacji przygotował projekt zmian w ustawie o samorządzie gminnym i niektórych innych ustawach (w tym także w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, dalej: projekt nowelizacji). Zgodnie z projektem, w każdym wypadku podatek od nieruchomości od garażu będzie wynosił tyle samo i będzie płacony według wyższej stawki, właściwej dla „budynków pozostałych”, czyli maksymalnie 7,73 zł. za 1 m2. powierzchni garażu. Dla właścicieli mieszkań i domów oznacza to znaczący wzrost stawki podatku od nieruchomości od garażu. Ponadto im większy garaż, tym większy trzeba będzie zapłacić podatek od nieruchomości od niego. Po wejściu w życie tych zmian, za garaż w wielu wypadkach trzeba będzie zapłacić wyższy podatek od nieruchomości, niż za mieszkanie.

Projekt zmian proponuje kontrowersyjną definicję garażu

Projekt zmian w przepisach wprowadza też definicję garażu, jako budynku lub jego część, przeznaczonego konstrukcyjnie do przechowywania i niezawodowej obsługi samochodów osobowych. Już pojawiły się opinie, że definicja ta jest nieprecyzyjna. Budzi ona bowiem wątpliwości, czy za opodatkowany podatkiem od nieruchomości garaż będzie trzeba uznać przykładowo pomieszczenie gospodarcze, w którym właściciel przechowuje także swoje auto.

Solidarna odpowiedzialność podatkowa współwłaścicieli garażu

Projekt nowelizacji wprowadza także zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli hali garażowej za płacenie podatku od nieruchomości. W myśl obecnie obowiązujących przepisów, jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub też znajduje się posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy spoczywa solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub współposiadaczach. Oznacza to, że każdy ze współwłaścicieli ma obowiązek zapłaty podatku od całej nieruchomości (a nie według swojego udziału), a zapłacenie podatku przez któregokolwiek ze współwłaścicieli zwalnia z tego obowiązku pozostałych. W praktyce stosowanie zasad odpowiedzialności solidarnej w każdym przypadku powoduje wiele konfliktów między podatnikami a organami podatkowymi, ponieważ podatnicy nie akceptują zasady odpowiedzialności solidarnej. Sytuacją, która budzi najwięcej kontrowersji jest stosowanie zasad odpowiedzialności solidarnej w przypadku wyodrębnionych prawnie garaży wielostanowiskowych w budownictwie wielomieszkaniowym, gdy istnieje współwłasność wielu podmiotów, którzy nie są powiązani między sobą żadnymi relacjami pokrewieństwa lub relacjami prawnymi.

Dlatego też Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji chce zmodyfikować przepisy w tej kwestii. Zgodnie z projektem nowelizacji, zasada odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe nie będzie stosowana przy współwłasności w częściach ułamkowych garażu stanowiącego odrębny przedmiot własności wraz z gruntem. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości będzie ciążył na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności.

Omawiany projekt zmian w ustawie o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach społecznych trafi pod obrady rządu, a następnie do prac w Sejmie.

19.02.2014

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Przeczytaj dodatkowo:
Zmiany w podatku od nieruchomości. Sprawdź, jakie...

Nowe przepisy dotyczące naliczania podatku od nieruchomości będą obowiązywać od stycznia 2016 roku. Na...

Zakup działki budowlanej. Jaki VAT - 8 czy 23%?

Na rynku nieruchomości obowiązują dwie stawki VAT - 8 i 23%. To, którą będziesz musiał zapłacić zależy, od...

Zwrot VAT od materiałów budowlanych. Jest szansa,...

Od 2014 r. ma przestać obowiązywać system zwrotu VAT na materiały budowlane. Pieniądze z niego zostaną...

Montaż piekarnika i zmywarki do zabudowy – nie...

Dostawa i montaż AGD do zabudowy, np. zmywarki, piekarnika jest objęty podstawową, czyli 23-procentową stawką...

Czy będzie uszczelnienie opodatkowania przy...

Sejm pracuje nad zmianami w prawie, które mają wyeliminować możliwość unikania zapłaty podatku od...