| muratordom.pl » Prawo » Podatki i ubezpieczenia » Zmiany w przepisach dotyczących podatku od nieruchomości: znacznie wzrośnie stawka podatku za garaż

Zmiany w przepisach dotyczących podatku od nieruchomości: znacznie wzrośnie stawka podatku za garaż

Projekt zmian w przepisach przewiduje znaczną podwyżkę podatku od garażu. Może on być nawet dużo wyższy od stawek podatkowych, jakie nałożone są na mieszkania. Ile dokładnie zapłacimy i jakie konkretnie zmiany się szykują?

Zrównanie zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości garaży oraz zmiany w solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli hali garażowej za płacenie podatku od nieruchomości – przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji projekt zmian w przepisach.

Obecnie tylko część podatników płaci podatek od nieruchomości za garaż według stawki właściwej dla „budynków pozostałych”, czyli wynoszącej maksymalnie 7,73 zł. za 1 m2 powierzchni. Stawka maksymalna w podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych wynosi natomiast maksymalnie 0,74 zł za 1 m2. Właściciele garaży w domach jednorodzinnych płacą podatek za garaż według stawki właściwej dla budynków mieszkalnych, która wynosi maksymalnie 0.74 zł. za 1 m2.

Podatek za garaż wyższy od opodatkowania mieszkania

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji chce, aby stawka podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych nie była stosowana w stosunku do garaży. Resort administracji i cyfryzacji przygotował projekt zmian w ustawie o samorządzie gminnym i niektórych innych ustawach (w tym także w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, dalej: projekt nowelizacji). Zgodnie z projektem, w każdym wypadku podatek od nieruchomości od garażu będzie wynosił tyle samo i będzie płacony według wyższej stawki, właściwej dla „budynków pozostałych”, czyli maksymalnie 7,73 zł. za 1 m2. powierzchni garażu. Dla właścicieli mieszkań i domów oznacza to znaczący wzrost stawki podatku od nieruchomości od garażu. Ponadto im większy garaż, tym większy trzeba będzie zapłacić podatek od nieruchomości od niego. Po wejściu w życie tych zmian, za garaż w wielu wypadkach trzeba będzie zapłacić wyższy podatek od nieruchomości, niż za mieszkanie.

Projekt zmian proponuje kontrowersyjną definicję garażu

Projekt zmian w przepisach wprowadza też definicję garażu, jako budynku lub jego część, przeznaczonego konstrukcyjnie do przechowywania i niezawodowej obsługi samochodów osobowych. Już pojawiły się opinie, że definicja ta jest nieprecyzyjna. Budzi ona bowiem wątpliwości, czy za opodatkowany podatkiem od nieruchomości garaż będzie trzeba uznać przykładowo pomieszczenie gospodarcze, w którym właściciel przechowuje także swoje auto.

Solidarna odpowiedzialność podatkowa współwłaścicieli garażu

Projekt nowelizacji wprowadza także zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli hali garażowej za płacenie podatku od nieruchomości. W myśl obecnie obowiązujących przepisów, jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub też znajduje się posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy spoczywa solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub współposiadaczach. Oznacza to, że każdy ze współwłaścicieli ma obowiązek zapłaty podatku od całej nieruchomości (a nie według swojego udziału), a zapłacenie podatku przez któregokolwiek ze współwłaścicieli zwalnia z tego obowiązku pozostałych. W praktyce stosowanie zasad odpowiedzialności solidarnej w każdym przypadku powoduje wiele konfliktów między podatnikami a organami podatkowymi, ponieważ podatnicy nie akceptują zasady odpowiedzialności solidarnej. Sytuacją, która budzi najwięcej kontrowersji jest stosowanie zasad odpowiedzialności solidarnej w przypadku wyodrębnionych prawnie garaży wielostanowiskowych w budownictwie wielomieszkaniowym, gdy istnieje współwłasność wielu podmiotów, którzy nie są powiązani między sobą żadnymi relacjami pokrewieństwa lub relacjami prawnymi.

Dlatego też Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji chce zmodyfikować przepisy w tej kwestii. Zgodnie z projektem nowelizacji, zasada odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe nie będzie stosowana przy współwłasności w częściach ułamkowych garażu stanowiącego odrębny przedmiot własności wraz z gruntem. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości będzie ciążył na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności.

Omawiany projekt zmian w ustawie o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach społecznych trafi pod obrady rządu, a następnie do prac w Sejmie.

19.02.2014

Przeczytaj dodatkowo:
Ubezpieczenie domu - na co zwrócić uwagę...

Wybór odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej nie jest łatwą decyzją. Na rynku dostępnych jest wiele...

Zakup działki budowlanej. Jaki VAT - 8 czy 23%?

Na rynku nieruchomości obowiązują dwie stawki VAT - 8 i 23%. To, którą będziesz musiał zapłacić zależy, od...

Podatek od nieruchomości a współwłasność. Jakie...

Jeżeli nieruchomość znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej osób, podatek od nieruchomości i...

Opodatkowanie PIT przy przekształceniu mieszkania...

Część podatników chce sfinansować przekształcenie mieszkania lokatorskiego na własnościowe, w tym na...

Program Mieszkanie dla Młodych zostawia zwrot VAT...

Program Mieszkanie dla Młodych przedłuża system zwrotu VAT za materiały budowlane, ale znacząco go ogranicza....

Nie będzie podwyżki podatku od nieruchomości od...

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wycofało się z planów radykalnej podwyżki podatku od...