| muratordom.pl » Prawo » Podatki i ubezpieczenia » Opodatkowanie PIT przy przekształceniu mieszkania lokatorskiego na własnościowe

Opodatkowanie PIT przy przekształceniu mieszkania lokatorskiego na własnościowe

Część podatników chce sfinansować przekształcenie mieszkania lokatorskiego na własnościowe, w tym na spłatę kredytu na wkład budowlany zaciągnięty przez spółdzielnię na mieszkanie i na ten cel przeznacza pieniądze ze sprzedaży innej nieruchomości. Wątpliwości budzi opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych tej czynności.

W sprawie, rozpoznanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 5 listopada 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 549/14 podatniczka złożyła wniosek o wydanie interpretacji podatkowej. Napisała w nim, że razem ze swoim mężem i córką mieszka w mieszkaniu lokatorskim obciążonym kredytem na wkład budowlany.

Przekształcenie mieszkania lokatorskiego na własnościowe

Prawo do mieszkania wraz z kredytem przekazała matka mężowi podatniczki na podstawie umowy dożywocia. Między małżonkami istnieje małżeńska wspólność majątkowa i obecnie małżonkowie chcą wykupić mieszkanie na własność i spłacić kredyt zaciągnięty na budowę mieszkania przez spółdzielnię. Podatniczka z mężem chcą wykupić mieszkanie za pieniądze ze sprzedaży ziemi po babci na podstawie umowy darowizny z 5 marca 2012 r. Ziemię tę podatniczka sprzedała 4 stycznia 2013 r., czyli przed upływem 5 lat od jej nabycia. Z pieniędzy ze sprzedaży ziemi podatniczka chce sfinansować przekształcenie mieszkania lokatorskiego na własnościowe, w tym na spłatę kredytu na wkład budowlany zaciągnięty przez spółdzielnię. Nabycie prawa własności nastąpi przed upływem 2 lat od dnia sprzedaży nieruchomości (ziemi).

Podatniczka chciała wiedzieć, czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny dokonanej przed upływem 5 lat od jej nabycia, wydatkowany następnie przez podatnika w ciągu 2 lat od dnia sprzedaży nieruchomości w części na przekształcenie mieszkania lokatorskiego na własnościowe, w tym na spłatę zaciągniętego kredytu na wkład budowlany, będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatniczka jest zdania, że będzie miała prawo skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.

WARTO WIEDZIEĆ

Podatek od sprzedaży nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości przez upływem 5 lat od jej nabycia jest źródłem opodatkowanego przychodu (art. 10 ust. 1 pkt 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej: ustawy o PIT). Przychód ze sprzedaży nieruchomości nie podlega opodatkowaniu, jeśli w ciągu 2 lat od jej zbycia zostanie wydatkowany na cele mieszkaniowe (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT). Za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uważa się m.in. wydatki poniesione na nabycie lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim prawie (art. 21 ust. 25 ustawy o PIT).

Dyrektor izby skarbowej stwierdził w interpretacji podatkowej, że przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytej w marcu 2012 r., w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową na poczet budowy nabytego i obecnie zajmowanego przez podatniczkę mieszkania, nie korzysta ze zwolnienia podatkowego.

Wyrok sądu

Podatniczka odwołała się od decyzji dyrektora izby skarbowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Sąd uznał interpretację podatkową za sprzeczną z prawem i ją uchylił. W uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił, że osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego ma prawo domagać się od spółdzielni przeniesienia na jej rzecz własności mieszkania, czyli przekształcenia go na mieszkanie własnościowe. Jednym z warunków, jaki trzeba wówczas spełnić jest spłata zobowiązań kredytowych spółdzielni związanych z budową tego mieszkania, w części przypadającej na ten lokal. Obowiązek ten reguluje art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1222, z późn. zm.). Jeśli podatniczka powyższego wymogu nie spełni, nie będzie mogła się domagać przekształcenia mieszkania lokatorskiego we własnościowe.

W konsekwencji powyższa kwota wpłacona przez podatniczkę na rzecz spółdzielni mieszkaniowej będzie wydatkiem przeznaczonym na nabycie własności odrębnego mieszkania, który uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży nieruchomości (w omawianej sprawie ziemi po babci).

28.01.2015

Przeczytaj dodatkowo:
Podatek od najmu mieszkania. Rozliczenie na...

Podatek od najmu mieszkania można rozliczyć na zasadach ogólnych. Z jakimi formalnościami się to...

Program Mieszkanie dla Młodych zostawia zwrot VAT...

Program Mieszkanie dla Młodych przedłuża system zwrotu VAT za materiały budowlane, ale znacząco go ogranicza....

Ubezpieczenie domu - na co zwrócić uwagę...

Wybór odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej nie jest łatwą decyzją. Na rynku dostępnych jest wiele...

Zwrot VAT od materiałów budowlanych. Jest szansa,...

Od 2014 r. ma przestać obowiązywać system zwrotu VAT na materiały budowlane. Pieniądze z niego zostaną...

Co to jest opłata adiacencka? Ile wynosi stawka...

Scalanie i podział gruntu może wiązać się z obowiązkiem uiszczenia opłaty adiacenckiej przez właściciela...

Darowizna pieniężna. Kiedy jest zwolniona z...

Jeśli rodzina chce finansowo wspomóc budowę Twojego domu, zakup mieszkania czy spłatę kredytu,...