| muratordom.pl » Prawo » Podatki i ubezpieczenia » Od jakich zdarzeń możemy ubezpieczyć budowę?

Od jakich zdarzeń możemy ubezpieczyć budowę?

Co się stanie, gdy podczas budowy domu wydarzy się coś niespodziewanego? Wybuchnie pożar, spadnie ulewny deszcz, który zaleje dom, czy też katastrofa budowlana zniszczy nasze dotychczasowe wysiłki... Aby uniknąć takich sytuacji warto ubezpieczyć budowę od zdarzeń losowych.

Niemal wszystkie oferty ubezpieczenia domu w budowie obejmują ochroną szkody powstałe w wyniku:

 

  • pożaru,
  • wybuchu,
  • uderzenia pioruna,
  • upadku statku powietrznego.

Jest to podstawowy zestaw zagrożeń, który może być rozszerzony - zależnie od wybranego zakładu ubezpieczeń - o deszcz nawalny, huragan, powódź, grad, osuwanie się ziemi, katastrofę budowlaną, uderzenie pojazdu.

Porównując oferty, warto sprawdzić, czy zakres ochrony obejmuje też szkody powstałe w wyniku prowadzenia akcji ratowniczej (na przykład gaszenia pożaru).

Tylko nieliczne zakłady oferują w najszerszym pakiecie ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem oraz dewastacji. Tu jednak wymogiem jest odpowiednie zabezpieczenie mienia. Musi się ono znajdować wewnątrz budynku, w którym wszystkie otwory są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp do wnętrza budynku bez użycia siły i narzędzi, a drzwi zewnętrzne są zaopatrzone w co najmniej dwa różne zamki wielozastawkowe lub takie kłódki (albo są to drzwi antywłamaniowe). Ochroną na wypadek kradzieży są na ogół objęte wyłącznie elementy wbudowane na stałe.
Opcję ubezpieczenia od kradzieży warto więc rozważyć po doprowadzeniu budowy do stanu zamkniętego, zamontowaniu okien, drzwi zewnętrznych i ewentualnie instalacji alarmowej. Jednak trzeba o niej pomyśleć wcześniej - kiedy wybieramy ubezpieczenie murów. Już wtedy musimy sprawdzić, czy wybrany zakład ma w ogóle w ofercie ubezpieczenie od kradzieży, bo warunkiem rozszerzenia zakresu polisy może być wykupienie ubezpieczenia podstawowego. Niektóre polisy zawierają dodatkowo ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków lub odpowiedzialności cywilnej.

Za co nie będzie odszkodowania?

Niezwykle ważne jest to, jakie zdarzenia i szkody zostały wymienione w ogólnych warunkach ubezpieczenia jako wyłączenia odpowiedzialności. Mogą to być między innymi szkody:

  • spowodowane umyślnie przez ubezpieczającego lub osoby mu bliskie;
  • powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa lub braku właściwej w danych warunkach obsługi i konserwacji;
  • powstałe w wyniku opadów atmosferycznych, jeżeli budynek nie był zadaszony i nie miał zamkniętych okien i drzwi;
  • wynikłe na skutek błędów projektowych lub błędów w sztuce budowlanej (nieprawidłowy montaż, niska jakość materiałów);
  • powstałe wskutek uszkodzenia przez maszyny budowlane, na przykład koparkę lub dźwig.

Innym rodzajem wyłączenia odpowiedzialności jest franszyza, czyli kwota, do której zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody. Najczęściej wynosi ona 300-500 zł, czasami bywa określana jako pewien procent sumy ubezpieczenia. Jeśli jest to franszyza integralna, to dopiero gdy wartość szkody przekroczy jej wysokość, zakład ponosi odpowiedzialność do pełnej wysokości szkody. Jeżeli natomiast jest to franszyza redukcyjna, odszkodowanie zawsze pomniejsza się o jej wartość.

Podatek od sprzedaży nieruchomości cz. III

W 2009 r. wróciły zasady obowiązujące przed rokiem 2007, jednak w zmodyfikowanej wersji....

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Opodatkowanie PIT przy przekształceniu mieszkania...

Część podatników chce sfinansować przekształcenie mieszkania lokatorskiego na własnościowe, w tym na...

Co to jest opłata adiacencka? Ile wynosi stawka...

Scalanie i podział gruntu może wiązać się z obowiązkiem uiszczenia opłaty adiacenckiej przez właściciela...

Zmiany w przepisach dotyczących podatku od...

Projekt zmian w przepisach przewiduje znaczną podwyżkę podatku od garażu. Może on być nawet dużo wyższy od...

Co dalej ze zwrotem VAT na materiały budowlane?...

Od 1 stycznia 2014 r. ma przestać obowiązywać system zwrotu VAT na materiały budowlane. Rząd chce dzięki temu...

Zwrot VAT od materiałów budowlanych. Jest szansa,...

Od 2014 r. ma przestać obowiązywać system zwrotu VAT na materiały budowlane. Pieniądze z niego zostaną...