| muratordom.pl » Prawo » Podatki i ubezpieczenia » Kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości?

Kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości?

Przychodzi w życiu taki dzień, w którym stajemy się właścicielami działki, zakończyliśmy budowę upragnionego domu czy zmieniliśmy sposób użytkowania nieruchomości. Pozostaje nam wtedy tylko zapłacenie podatku. Po jakim czasie musimy go zapłacić i jakie są terminy spłaty rat podpowie poniższy tekst.

Kupiliśmy działkę

Musimy w ciągu 14 dni złożyć w urzędzie gminy informację o posiadanych nieruchomościach (na specjalnym druku przygotowanym w gminie). Obowiązek podatkowy powstaje od następnego miesiąca, ale podatek płacimy dopiero po otrzymaniu decyzji ustalającej jego wysokość. Jeżeli poprzedni właściciel zapłacił już podatek za cały rok, czekamy na decyzję dotyczącą nowego roku podatkowego.

Zakończyliśmy budowę domu

Również składamy informację w ciągu 14 dni, ale podatek od budynku płacimy od 1 stycznia następnego roku.

Zmieniliśmy sposób użytkowania

Zgłaszamy w ciągu 14 dni, jeśli to wpływa na wysokość podatku.

Terminy wpłaty rat to 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Raty podatku muszą być płacone proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, a nie według własnych potrzeb i możliwości. W praktyce oznacza to, że muszą być równe.

Podatek leśny płacimy tylko od gruntów

Podatkowi leśnemu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów pod symbolem Ls. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
Zwolnione z podatku leśnego są:

  • lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat;
  • lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków;
  • użytki ekologiczne.

Podatek rolny

Jeżeli na gruntach rolnych lub leśnych prowadzona jest działalność gospodarcza inna niż rolnicza czy leśna, podlegają one podatkowi od nieruchomości. Podatkowi rolnemu podlegają wyłącznie grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne (grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami, grunty pod rowami) lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Budynki nigdy nie podlegają podatkowi rolnemu.

W ustawie o podatku rolnym zróżnicowano jego wysokość dla gruntów gospodarstw rolnych (liczony według hektarów przeliczeniowych) i dla pozostałych gruntów (według rzeczywistych hektarów z ewidencji).

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Jeżeli łączna powierzchnia użytków rolnych i gruntów zadrzewionych nie przekracza 1 ha powierzchni rzeczywistej, należy ustalić liczbę hektarów przeliczeniowych, aby określić, czy mamy do czynienia z gruntami gospodarstwa rolnego, czy z innymi gruntami. Hektary przeliczeniowe ustala się według klasy gruntu (jest ich dziesięć) i rodzaju użytków rolnych (dwa) oraz okręgów podatkowych - szczegółowa tabela do przeliczeń jest zamieszczona w ustawie. Najsłabsze grunty są zwolnione z podatku.

Wysokość podatku od nieruchomości

Jakie są maksymalne stawki podatku dla gruntów i budynków? Ile wynosi podatek rolny i...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Opodatkowanie PIT przy przekształceniu mieszkania...

Część podatników chce sfinansować przekształcenie mieszkania lokatorskiego na własnościowe, w tym na...

Co to jest opłata adiacencka? Ile wynosi stawka...

Scalanie i podział gruntu może wiązać się z obowiązkiem uiszczenia opłaty adiacenckiej przez właściciela...

Podatek od nieruchomości a współwłasność. Jakie...

Jeżeli nieruchomość znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej osób, podatek od nieruchomości i...

Zmiany w przepisach dotyczących podatku od...

Projekt zmian w przepisach przewiduje znaczną podwyżkę podatku od garażu. Może on być nawet dużo wyższy od...

Stawka podatku VAT na usługi budowlane przy...

Kwestia zakupu materiałów budowlanych jest istotna z przyczyn podatkowych. Inwestor może skorzystać z...