| muratordom.pl » Prawo » Podatki i ubezpieczenia » Czy przysługuje mi zwrot VAT za materiały budowlane?

Czy przysługuje mi zwrot VAT za materiały budowlane?

Czy zwrot różnicy VAT przysługuje w sytuacji, gdy materiały budowlane zostały zakupione na budowę budynku gospodarczego, przekształconego później na mieszkalny?

W 2006 r. rozpocząłem budowę budynku gospodarczego i kupiłem materiały budowlane. Później zmieniłem sposób użytkowania tego budynku na mieszkalny, uzyskując odpowiednią zgodę urzędu. W tym roku wystąpiłem do urzędu skarbowego o zwrot różnicy VAT, lecz uzyskałem odpowiedź, że mi się on nie należy, gdyż materiały zostały zakupione na budynek gospodarczy (przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania). Czy fiskus ma rację?

 

Odpowiedź:
Ponieważ w opisanej sytuacji został wybudowany budynek, który zaspokaja potrzeby mieszkaniowe inwestora (po zmianie sposobu użytkowania budynku), powinien on otrzymać zwrot VAT.

Ważne, że mieszkalny...

Zgodnie z art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym – rozumie się przez to budynek lub jego część służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. A o tym, czy budynek zaspokaja takie potrzeby, można mówić dopiero po ukończeniu budowy. Decydująca jest funkcja budynku w dniu zakończenia budowy.

W myśl art. 3 ustawy osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową budynku mieszkalnego. Jeżeli w trakcie budowy zmieniono pierwotne przeznaczenie budynku, to w mojej ocenie dla zwrotu VAT znaczenie ma wyłącznie jego ostateczna funkcja – zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, nawet jeśli w dniu zakupu materiałów budowlanych budynek formalnie miał inny status.

Pomocny może być tu wyrok WSA w Warszawie z 21 lutego 2007 r. (sygn. akt VIII SA/Wa 87/07) i utrzymujący go w mocy wyrok NSA z 8 lipca 2008 r. (I FSK 808/07) dotyczący interpretacji podatkowej w sprawie zwrotu VAT w związku z budową budynku letniskowego. Podatnik twierdził, że dom zaspokaja podstawowe potrzeby mieszkaniowe jego i jego rodziny. Organy podatkowe odmówiły jednak zwrotu VAT, ponieważ podatnik miał inne mieszkanie, i uznały, że zaspokaja on potrzeby mieszkaniowe w miejscu stałego zameldowania. WSA, uchylając rozstrzygnięcie organów podatkowych, wskazał, iż naruszono prawo, „podejmując decyzję tylko w oparciu o własne, niczym nieuzasadnione przekonanie organu, że skarżąca ma zaspokojone potrzeby mieszkaniowe w miejscu zameldowania, pomijając prawoprzedstawiony przez skarżącą stan faktyczny”­. Od wyroku WSA złożył skargę kasacyjną dyrektor izby skarbowej, ale NSA ją oddalił.

...i wybudowany na podstawie pozwolenia

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o zwrocie VAT osoba występująca o taki zwrot powinna dysponować pozwoleniem na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z Prawem budowlanym jest to wymagane. Nigdzie w ustawie nie ma mowy o tym, że musi to być pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego, i to w rozumieniu innych ustaw niż ustawa o zwrocie VAT. Można więc wybudować inny budynek niż mieszkalny (w sensie formalnym) i wystąpić o zwrot, pod warunkiem że wykaże się, iż faktycznie służy on zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych (jeśli oczywiście nie sprzeciwiają się temu inne przepisy, na przykład Prawa budowlanego).

W podobnej sprawie zapadł wyrok WSA w Białymstoku (z 8 maja 2008 r., sygn. akt I SA/Bk 31/08). Inwestor rozpoczął budowę budynku gospodarczo-garażowego, a w trakcie inwestycji uzyskał zmianę pozwolenia na budowę w zakresie zmiany zamierzonego sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny. WSA, rozstrzygając spór, stwierdził, że: „kopię pozwolenia na budowę należy załączyć do wniosku o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową budynku mieszkalnego lub jego części – art. 5 ust. 5 pkt 1 tejże ustawy. (...) Skoro kopię pozwolenia na budowę należy dołączyć do wniosku o zwrot, inwestor musi nim dysponować w momencie jego składania, nie jest natomiast konieczne posiadanie pozwolenia w czasie ponoszenia wydatków. W ocenie Sądu należy przyjąć, iż pozwolenie na budowę musi dotyczyć budynku mieszkalnego”. W tej sprawie inwestor nie dołączył pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego do złożonego wniosku, dlatego WSA oddalił jego skargę. Jednak warto pamiętać o wyrażonym przez sąd poglądzie, który może być przydatny w innych sporach.

Uwaga! Jeżeli inwestor jest w stanie wykazać, że budynek został wybudowany po uzyskaniu pozwolenia na budowę i służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (co potwierdzi pozwolenie na takie właśnie użytkowanie obiektu), nie ma podstaw prawnych do odmowy zwrotu VAT.

Od jakich zdarzeń możemy ubezpieczyć budowę?

Co się stanie, gdy podczas budowy domu wydarzy się coś niespodziewanego? Wybuchnie pożar, spadnie...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Ubezpieczenie domu - na co zwrócić uwagę...

Wybór odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej nie jest łatwą decyzją. Na rynku dostępnych jest wiele...

Program Mieszkanie dla Młodych zostawia zwrot VAT...

Program Mieszkanie dla Młodych przedłuża system zwrotu VAT za materiały budowlane, ale znacząco go ogranicza....

Stawki podatku VAT w budownictwie jednorodzinnym....

Oliczając koszty planowanej inwestycji - budowy domu, wykończenia czy remontu - należy wziąć pod uwagę ceny...

Podatek od nieruchomości a współwłasność. Jakie...

Jeżeli nieruchomość znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej osób, podatek od nieruchomości i...

Stawka podatku VAT na usługi budowlane przy...

Kwestia zakupu materiałów budowlanych jest istotna z przyczyn podatkowych. Inwestor może skorzystać z...