| muratordom.pl » Prawo » Kredyty i pożyczki » Wkład własny do kredytu hipotecznego. Co oprócz gotówki może być wkładem własnym?

Wkład własny do kredytu hipotecznego. Co oprócz gotówki może być wkładem własnym?

Przy zaciągnięciu kredytu hipotecznego istotny jest wkład własny. Obniża on oprocentowanie, a także zmniejsza przyszłą ratę kredytu. Ile wynosi minimalny wkład własny? Co oprócz gotówki może być wkładem własnym w przypadku kredytu na dom?

Jaki jest minimalny wkład własny do kredytu na budowę domu

Reguły udzielania kredytów hipotecznych zmieniły się od 1 stycznia 2014 r. Jeszcze w 2013 r. można było w niektórych bankach wziąć kredyt na budowę domu, nie dysponując żadnymi oszczędnościami (bez wkładu własnego). Od 2014 roku jest to niemożliwe. Trzeba mieć pieniądze na pokrycie przynajmniej 5% kosztu kupna/ budowy domu, a w ciągu najbliższych trzech lat kwota ta wzrośnie do 20%.

Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała, że nie można finansować całości nieruchomości kredytem i że do końca 2014 r. wskaźnik LtV (loan to value, czyli stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia, zazwyczaj kredytowanej nieruchomości) nie może przekraczać 95%. W 2015 r. graniczną wielkością będzie 90%, w 2016 r. – 85 lub 90% przy dodatkowym zabezpieczeniu spłaty, a od 2017 r. – 80 lub 90%.

Co zmienia nowa Rekomendacja S

W nowej Rekomendacji S postanowiono, że banki:

 • mogą udzielić kredytu wyłącznie w tej walucie, w której klient uzyskuje dochód;
 • mogą udzielać kredytów na maksymalnie 35 lat, przy czym zaleca się okres spłaty nie dłuższy niż 25 lat;
 • przy ocenie zdolności kredytowej powinny przyjmować 30-letni okres spłaty;
 • mogą, co prawda, udzielając kredytu, dopuścić do sytuacji, w której wskaźnik DtI (debt to income , czyli stosunek raty zadłużenia do miesięcznego dochodu) przekroczy 40% lub 50% (gdy klient zarabia mniej lub więcej niż przeciętne wynagrodzenie w danym regionie), ale powinna być to świadoma akceptacja podwyższonego ryzyka.

Co może być wkładem własnym

Nie muszą to być wyłącznie pieniądze zgromadzone na koncie bankowym. Osoba, która chce wziąć kredyt na budowę, dokończenie budowy, remont lub kupno domu, jako wkład własny może również wskazać:

 • wartość rynkową działki, na której będzie budowała dom, jeśli jest już jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym. Wartość ta może być ustalona według kosztu nabycia lub operatu szacunkowego zweryfikowanego przez bank;
 • poniesione koszty opracowania projektu budowlanego domu i przyłączy, przygotowania terenu pod budowę oraz wartość wykonanych prac i zakupionych materiałów budowlanych, jeżeli budowa została już rozpoczęta. Wydatki te muszą mieć potwierdzenie w zapłaconych rachunkach/fakturach lub zostać zweryfikowane przez rzeczoznawcę majątkowego (w razie braku dokumentów zapłaty);
 • koszt zakupu budynku w stanie surowym lub budynku do remontu;
 • wpłaty na poczet kosztu nabycia nieruchomości dokonane na rzecz dewelopera, spółdzielni mieszkaniowej albo innego zbywcy;
 • środki pochodzące z likwidacji książeczki mieszkaniowej (premia gwarancyjna);
 • dofinansowanie w ramach rządowego programu Mieszkanie dla Młodych;
 • przewidywane nadwyżki finansowe wynikające ze stałych dochodów kredytobiorcy, którymi będą pokrywane bieżące koszty budowy;
 • wartość nieruchomości deklarowanych do sprzedaży przed zakończeniem budowy (na przykład obecnego mieszkania).
WARTO WIEDZIEĆ

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego przy kredycie hipotecznym

W rekomendacji dopuszcza się docelowo zadłużenie sięgające 90% wartości nieruchomości, pod warunkiem że brakująca część wkładu własnego zostanie ubezpieczona albo kredytobiorca przedstawi dodatkowe zabezpieczenie w formie blokady środków na rachunku bankowym lub zastawu na przykład na obligacjach skarbowych.

Ubezpieczenie niskiego (brakującego) wkładu własnego jest już od dawna stosowane w bankach. W niektórych pobiera się jednorazowo składkę ubezpieczeniową za trzy do pięciu lat z góry, w innych dolicza jej ułamek do każdej raty miesięcznej. Składka za trzy lata wynosi zwykle 2,5-3,5 % kwoty kredytu przekraczającej bezpieczny zdaniem banku pułap. Jeśli po upływie okresu ubezpieczenia stosunek salda kredytu do wartości nieruchomości nie osiągnie wymaganego poziomu, naliczana jest składka za kolejny okres ochrony. Coraz częściej spotyka się jednak czasowe podwyższanie marży kredytu (o 0,5-1 punktu procentowego) lub pobieranie prowizji (dla klienta od składki różni się tylko nazwą).

Przykład. Jeżeli wartość nieruchomości to 500 tys. zł, a kwota kredytu wynosi 450 tys. zł, to przewyższa ona maksymalny LtV (80%) o 50 tys. zł. Od tej kwoty zostanie naliczona składka bądź prowizja. Przy oprocentowaniu na poziomie 4,5 % i spłacie rozłożonej na równe raty na 25 lat osiągnięcie wymaganego poziomu LtV zajmie około pięciu lat.

Przeczytaj dodatkowo:
Planujesz remont swojego domu lub mieszkania?...

PolREFF to Polski Program Finansowania Efektywności Energetycznej w Budynkach Mieszkalnych, który...

Odwrócony kredyt hipoteczny. Czy to korzystny...

Odwrócona hipoteka to jeden ze sposobów na poprawę kondycji finansowej po przejściu na...

Dom od dewelopera. Jak kupić dom na rynku...

Dom od dewelopera to dobre wyjście, jeśli nie masz czasu na szukanie działki, projektu, ekipy budowlanej, ale...

Dofinansowanie do wymiany pieca. Sprawdź, jaką...

Dofinansowanie do wymiany przestarzałego pieca jest możliwe! Programy dopłat dla osób fizycznych...

Program Mieszkanie dla młodych - koniec z...

15 marca 2016 roku Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił wstrzymanie przyjmowania wniosków w ramach...

Problemy z kredytem we frankach. Przewalutowanie,...

Wiele osób spłacających kredyt zaciągnięty we frankach, znalazło się w trudnej sytuacji w związku z...