| muratordom.pl » Prawo » Kredyty i pożyczki » Kredyt na zakup mieszkania i budowę domu

Kredyt na zakup mieszkania i budowę domu

Kupno mieszkania lub budowa domu na kredyt to często jedyny sposób na zdobycie własnych czterech kątów. Aby dobrze wybrać bank i kredyt, warto dowiedzieć się o nich jak najwięcej.

Zanim podpiszemy umowę kredytową, konieczne będzie zgromadzenie licznych dokumentów i podjęcie wielu decyzji. Trzeba przygotować się także na negocjowanie warunków umowy oraz nauczyć się ją uważnie czytać.

 

Dokumenty – rzecz konieczna

Przygotowując się do złożenia w banku wniosku o kredyt na budowę domu, będziemy musieli poświęcić trochę czasu i energii na zgromadzenie niezbędnych dokumentów.

Podstawowym wymogiem stawianym przez banki jest aktualność i kompletność dokumentacji. W banku musimy przedłożyć dokumenty, które zawierają dane osobowe i odnoszą się do sytuacji finansowej oraz te, które dotyczą celu kredytu, czyli budowy domu lub kupna mieszkania.

W celu identyfikacji naszej tożsamości będziemy musieli przedłożyć kopie dwóch dokumentów ze zdjęciem. Dokumenty przedstawiające naszą sytuację finansową są ściśle związane z formą zatrudnienia. Jeśli jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę – wystarczy zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę na formularzu bankowym. Jest ono ważne jeden miesiąc. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą będą musiały, niestety, przedstawić bankowi znacznie więcej dokumentów (dokumentacja musi jasno potwierdzać wysokość uzyskiwanych dochodów).

Decydując się na kredyt przeznaczony na budowę domu, w pierwszej kolejności należy przedstawić dokumenty dotyczące samej nieruchomości, czyli:

  • aktualny odpis z księgi wieczystej (nie może być wystawiony wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku),
  • dokument stwierdzający prawo do nieruchomości – umowa nabycia lub inne dokumenty potwierdzające własność,
  • wypis z rejestru gruntów określający status działki,
  • decyzję o podziale nieruchomości, w przypadku gdy występuje niezgodność numeru działki określonej w księdze wieczystej z numerem z umowy nabycia nieruchomości,

Kolejny etap to zgromadzenie dokumentów mówiących o przedsięwzięciu budowlanym. Wymagane są:

  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • pozwolenie na budowę – decyzja musi być ostateczna,
  • dokumentacja budowy, czyli dziennik budowy oraz projekt budowlany (z uwagi na swoją objętość te dokumenty najczęściej przedstawiane są jedynie do wglądu pracownikowi banku).

Osoby ubiegające się o kredyt na budowę domu zostaną również poproszone o wypełnienie formularza, zawierającego pytania o koszty prac budowlanych przewidzianych do wykonania wraz z planowanym terminem ich realizacji.

W przypadku gdy dopiero rozpoczynamy inwestycję lub stan zaawansowania robót jest niewielki, prawdopodobne jest, że trzeba będzie liczyć się z kosztem wyceny nieruchomości, sporządzonej na zlecenie banku przez uprawnionego rzeczoznawcę. Wycena ma na celu oszacowanie przyszłej wartości nieruchomości (po wybudowaniu). Bank bowiem musi wiedzieć, czy na pewno jego zaangażowanie finansowe nie przekroczy przyszłej wartości domu.

Przy wyborze oferty kredytowej należy zwrócić uwagę na kwestie wyceny, szczególnie, gdy budowa domu ma się odbywać systemem gospodarczym. To rozwiązanie jest traktowane przez banki z dużą rezerwą i może zdarzyć się tak, że wyceny nie da się uniknąć.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zadzwoń do Doradcy Murator FINANSE - (22) 611 63 93 lub wypełnij formularz

Kredyt na remont domu

Wiosna to dobry czas na porządki i... wszelkiego rodzaju przebudowy, remonty i modernizacje,...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Ranking kredytów hipotecznych – luty 2016....

Prezentujemy najnowszy ranking kredytów hipotecznych. Całkowity koszt kredytu w kwocie 199 223 zł...

Ranking kredytów hipotecznych – marzec 2016....

W tym miesiącu szukamy kredytu na zakup 82-metrowego mieszkania w Bydgoszczy. Sprawdź gdzie jest najtaniej....

Ranking najlepszych kredytów gotówkowych na...

Potrzebujesz gotówki na remont swojego domu lub mieszkania? Przedstawiamy ranking najlepszych...

Ranking pożyczek i kredytów gotówkowych na remont...

Lutowy ranking kredytów gotówkowych na remont mieszkania gotowy! W tym miesiącu eksperci...

Kredyt na mieszkanie z 20% wkładem własnym. Jak...

Osoby, które od stycznia 2017 roku będą chciały wziąć kredyt na mieszkanie, muszą się liczyć z...