| muratordom.pl » Prawo » Kredyty i pożyczki » Kiedy będzie można zaciągnąć w banku odwrócony kredyt hipoteczny?

Kiedy będzie można zaciągnąć w banku odwrócony kredyt hipoteczny?

Sejm uchwalił ustawę, która wprowadza do polskiego prawa odwrócony kredyt hipoteczny. Oznacza to, że już niedługo będzie można taki kredyt zaciągnąć. Jakie rozwiązania zawiera nowa ustawa?

Umowa odwróconego kredytu hipotecznego będzie polegała na przekazaniu przez bank na rzecz kredytobiorcy oznaczonej kwoty pieniędzy, zaś spłata tego długu nastąpi po śmierci kredytobiorcy. Kredytobiorca natomiast zobowiązywać się będzie w umowie do ustanowienia zabezpieczenia odwróconego kredytu na swoim mieszkaniu. Tym zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie własność nieruchomości lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jak również prawo użytkowania wieczystego. Jako zabezpieczenie kredytu będzie także uznawana sytuacja, gdy kredytobiorca jest współwłaścicielem nieruchomości lub ma udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu lub w prawie użytkowania wieczystego.

Bank nie będzie mógł uzależnić podpisania umowy odwróconego kredytu hipotecznego od zawarcia innych umów, zasada ta nie będzie obejmowała umów ubezpieczenia nieruchomości od zdarzeń losowych (pożaru, zalania itd.).

Kwota kredytu będzie ustalana w oparciu o wartość nieruchomości, spółdzielczego prawa do lokalu lub nieruchomości, do której kredytobiorcy przysługuje prawo użytkowania wieczystego. Kwota kredytu będzie wypłacana przez bank jednorazowo lub w ratach.

Obowiązki banku przed zawarciem umowy odwróconego kredytu hipotecznego

Na 7 dni przed podpisaniem umowy odwróconego kredytu hipotecznego bank będzie musiał dostarczyć kredytobiorcy w formie pisemnej lub elektronicznej formularz informacyjny dotyczący tego kredytu. Bank będzie oceniał także zobowiązania, jakie posiada kredytobiorca.

Odwrócony kredyt hipoteczny - podpisanie umowy i odstąpienie od niej

Umowa odwróconego kredytu hipotecznego będzie zawierana na piśmie. Kredytobiorca będzie miał prawo od tej umowy odstąpić bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od jej podpisania i w związku z tym nie będzie musiał ponosić kosztów, za wyjątkiem opłat, jakie bank poniósł na rzecz urzędów i sądów. Po odstąpieniu od umowy kredytobiorca będzie musiał zwrócić bankowi kwotę kredytu wraz z odsetkami należnymi od dnia odstąpienia od umowy w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia odstąpienia od umowy.

Kredytobiorca będzie miał również prawo wypowiedzieć umowę odwróconego kredytu hipotecznego w każdym czasie, przy zachowaniu 30 - dniowego terminu tego wypowiedzenia.

Prawa osoby zaciągającej odwrócony kredyt hipoteczny

Kredytobiorca będzie mógł w każdej chwili spłacić w całości lub w części kredyt, a bank nie będzie mógł pobierać wówczas prowizji od takiej wcześniejszej spłaty.

W czasie trwania umowy kredytobiorca będzie musiał utrzymywać mieszkanie/dom w dobrym stanie, ubezpieczyć tę nieruchomość od zdarzeń losowych, gdy zażąda tego bank, jak również płacić w terminie podatki i obowiązkowe opłaty, związane z nieruchomością. Jeżeli kredytobiorca nie dopełni wskazanych wyżej obowiązków, bank będzie wzywał do ich dopełnienia, a jeśli to będzie bezskuteczne – bank będzie mógł zażądać od kredytobiorcy upoważnienia do wykonania danego obowiązku.

Wypowiedzenie umowy odwróconego kredytu hipotecznego przez bank

Bank będzie mógł wypowiedzieć umowę odwróconego kredytu hipotecznego, jeżeli:

  • wszczęto egzekucję z nieruchomości, której dotyczy umowa o ten kredyt,
  • kredytobiorca przekazał na rzecz osoby trzeciej własność nieruchomości,
  • jeżeli wartość nieruchomości z winy kredytobiorcy uległa znacznemu zmniejszeniu,
  • kredytobiorca nie udzielił upoważnienia bankowi do wykonania obowiązku, którego kredytobiorca nie dopełnił.

Ustawa nakłada na banki obowiązek opracowania zasad zarządzania ryzykiem długowieczności.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Co będzie się działo z odwróconym kredytem hipotecznym po śmierci kredytobiorcy?

Po wypowiedzeniu umowy odwróconego kredytu hipotecznego albo roku od dnia śmierci kredytobiorcy całkowita kwota do zapłaty stanie się wymagalna. Bank będzie umieszczał na swojej stronie internetowej informację o zawarciu z danym kredytobiorcą umowy odwróconego kredytu hipotecznego. Wszystko po to, aby spadkobiercy kredytobiorcy mogli kredyt spłacić i zachować prawo do nieruchomości.

Spadkobiercy kredytobiorcy będą mogli w terminie 12 miesięcy od dnia jego śmierci spłacić odwrócony kredyt hipoteczny. Jeżeli spadkobiercy kredytobiorcy nie spłacą kredytu, bank przejmie nieruchomość na własność.

Czy wiek będzie miał znaczenie podczas podpisywania umowy odwróconego kredytu hipotecznego?

Ustawa nie zawiera ograniczeń wiekowych, odnośnie osób, które chcą podpisać z bankiem umowę odwróconego kredytu hipotecznego. Oznacza to, że taką umowę będzie mógł podpisać każdy, kto dysponuje własnością mieszkania/domu lub komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo użytkowania wieczystego.

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Obecnie do uchwalonej przez Sejm ustawy odniesie się Senat, a następnie trafi ona na biurko prezydenta do podpisu.

10.10.2014

Będą zmiany w programie Mieszkanie dla młodych. Co przewiduje rządowy projekt nowelizacji ustawy MDM?

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało projekt zmian w ustawie dotyczącej programu...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Ranking pożyczek i kredytów gotówkowych – marzec...

Wiosna jest idealnym momentem na zmiany! Zmiany są jednak kosztowne… Nasz marcowy ranking pożyczek i...

Ranking kredytów hipotecznych – kwiecień 2016....

Marzysz o kupnie domu lub mieszkania? Nasi klienci chcą zrealizować taką inwestycję w Toruniu, a eksperci...

Ceny mieszkań na rynku pierwotnym: ile zapłacimy...

W ostatnich latach deweloperzy bili kolejne rekordy sprzedaży mieszkań, ale analitycy uspokajali, że ceny...

Problemy z kredytem we frankach. Przewalutowanie,...

Wiele osób spłacających kredyt zaciągnięty we frankach, znalazło się w trudnej sytuacji w związku z...

Dofinansowanie do wymiany pieca. Sprawdź, jaką...

Dofinansowanie do wymiany przestarzałego pieca jest możliwe! Programy dopłat dla osób fizycznych...