| muratordom.pl » Prawo » Kredyty i pożyczki » Bonifikata za mieszkanie z gminy. Problem z wadliwymi przepisami

Bonifikata za mieszkanie z gminy. Problem z wadliwymi przepisami

Gminy domagają się zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty od osób, które kupiły od nich mieszkania, następnie je sprzedały, a pieniądze przeznaczyły na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Wszystko przez źle skonstruowane przepisy.

Co do zasady, cenę nieruchomości należącej do Skarbu Państwa lub samorządu, a przeznaczonej do sprzedaży ustala się na podstawie wartości tej nieruchomości. Wynika to z art. 67 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Jeżeli nieruchomość jest sprzedawana jako lokal mieszkalny, właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny ustalanej na podstawie wartości nieruchomości. Taka pomoc ze środków publicznych ma jednak swoje ograniczenia. Nabywca w okresie 5 lat nie może bowiem sprzedać mieszkania ani wykorzystać go na inny cel niż mieszkalny. Jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia ma obowiązek zwrócić kwotę równą udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.

Wyjątki od obowiązku zwrotu bonifikaty

Ustawa o gospodarce nieruchomościami przewiduje też pewne wyjątki od powyższej zasady. Zwrotu bonifikaty nie stosuje się m.in. w sytuacji zbycia na rzecz osoby bliskiej, zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe oraz gdy środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania zostaną przeznaczone w ciągu 12 miesięcy na zakup innego mieszkania albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe (art. 68 ust. 2a pkt 1-5 ustawy o gospodarce nieruchomościami).  Przepis ten stosuje się także do osoby bliskiej, która zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia.

Problem z bonifikatą

Polega on na tym, że gminy odmawiają osobom, które sprzedały mieszkanie w ciągu 5 lat od nabycia i przeznaczyły go na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W ocenie gmin, zakup tego prawa nie mieści się w wyjątkach od zasady zwrotu bonifikaty, określonych we wspomnianym art. 68 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami. W rezultacie nakazują zwracać bonifikatę. Gmin nie przekonuje argument, że nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu spełnia cel mieszkaniowy, o jakim mówi wskazany wyżej przepis. Zdaniem samorządów wyjątki od zwrotu bonifikaty powinny być interpretowane wprost i ściśle.

Oszczędnościowe kasy budowlane. Projekt nowej ustawy

Uregulowanie zasad powołania i działalności systemu kas oszczędnościowo – budowlanych, które...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Kredyt we frankach - czy przewalutowanie jest...

Dla wielu osób spłata comiesięcznych rat kredytu we frankach jest dużym obciążeniem dla domowego...

Program Mieszkanie dla młodych - koniec z...

15 marca 2016 roku Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił wstrzymanie przyjmowania wniosków w ramach...

Ranking pożyczek i kredytów gotówkowych –...

Wiosna to najlepszy czas na drobne remonty. Jeśli zatem na twojej liście rzeczy do zrobienia jest np....

Remont mieszkania po polsku. Ile wydajemy na...

Większość Polaków planuje remont mieszkania na miesiące letnie. Z reguły prace remontowe...

Pomoc dla frankowiczów. Jakie rozwiązania...

Prezydent chce, aby pomoc dla kredytobiorców kredytów hipotecznych, który zaciągnęli go...

Kredyt hipoteczny a rozdzielność majątkowa. Czy...

Większość małżeństw ma wspólnotę majątkową. Zdarzają się jednak sytuacje, w których osoby...