| muratordom.pl » Prawo » Kredyty i pożyczki » Bonifikata za mieszkanie z gminy. Problem z wadliwymi przepisami

Bonifikata za mieszkanie z gminy. Problem z wadliwymi przepisami

Gminy domagają się zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty od osób, które kupiły od nich mieszkania, następnie je sprzedały, a pieniądze przeznaczyły na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Wszystko przez źle skonstruowane przepisy.

Co do zasady, cenę nieruchomości należącej do Skarbu Państwa lub samorządu, a przeznaczonej do sprzedaży ustala się na podstawie wartości tej nieruchomości. Wynika to z art. 67 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Jeżeli nieruchomość jest sprzedawana jako lokal mieszkalny, właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny ustalanej na podstawie wartości nieruchomości. Taka pomoc ze środków publicznych ma jednak swoje ograniczenia. Nabywca w okresie 5 lat nie może bowiem sprzedać mieszkania ani wykorzystać go na inny cel niż mieszkalny. Jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia ma obowiązek zwrócić kwotę równą udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.

Wyjątki od obowiązku zwrotu bonifikaty

Ustawa o gospodarce nieruchomościami przewiduje też pewne wyjątki od powyższej zasady. Zwrotu bonifikaty nie stosuje się m.in. w sytuacji zbycia na rzecz osoby bliskiej, zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe oraz gdy środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania zostaną przeznaczone w ciągu 12 miesięcy na zakup innego mieszkania albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe (art. 68 ust. 2a pkt 1-5 ustawy o gospodarce nieruchomościami).  Przepis ten stosuje się także do osoby bliskiej, która zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia.

Problem z bonifikatą

Polega on na tym, że gminy odmawiają osobom, które sprzedały mieszkanie w ciągu 5 lat od nabycia i przeznaczyły go na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W ocenie gmin, zakup tego prawa nie mieści się w wyjątkach od zasady zwrotu bonifikaty, określonych we wspomnianym art. 68 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami. W rezultacie nakazują zwracać bonifikatę. Gmin nie przekonuje argument, że nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu spełnia cel mieszkaniowy, o jakim mówi wskazany wyżej przepis. Zdaniem samorządów wyjątki od zwrotu bonifikaty powinny być interpretowane wprost i ściśle.

Przeczytaj dodatkowo:
Remont mieszkania po polsku. Ile wydajemy na...

Większość Polaków planuje remont mieszkania na miesiące letnie. Z reguły prace remontowe...

Najchętniej kupowane mieszkania na rynku...

Jakie są najchętniej kupowane mieszkania na rynku pierwotnym? Deweloperzy podkreślają, że świetną sprzedaż...

Dom od dewelopera. Jak kupić dom na rynku...

Dom od dewelopera to dobre wyjście, jeśli nie masz czasu na szukanie działki, projektu, ekipy budowlanej, ale...

Ceny mieszkań na rynku pierwotnym: ile zapłacimy...

W ostatnich latach deweloperzy bili kolejne rekordy sprzedaży mieszkań, ale analitycy uspokajali, że ceny...

Kredyt we frankach - czy przewalutowanie jest...

Dla wielu osób spłata comiesięcznych rat kredytu we frankach jest dużym obciążeniem dla domowego...

Ranking pożyczek i kredytów gotówkowych na remont...

Lutowy ranking kredytów gotówkowych na remont mieszkania gotowy! W tym miesiącu eksperci...