| muratordom.pl » Prawo » Kredyty i pożyczki » Bonifikata za mieszkanie z gminy. Problem z wadliwymi przepisami

Bonifikata za mieszkanie z gminy. Problem z wadliwymi przepisami

Gminy domagają się zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty od osób, które kupiły od nich mieszkania, następnie je sprzedały, a pieniądze przeznaczyły na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Wszystko przez źle skonstruowane przepisy.

Co do zasady, cenę nieruchomości należącej do Skarbu Państwa lub samorządu, a przeznaczonej do sprzedaży ustala się na podstawie wartości tej nieruchomości. Wynika to z art. 67 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Jeżeli nieruchomość jest sprzedawana jako lokal mieszkalny, właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny ustalanej na podstawie wartości nieruchomości. Taka pomoc ze środków publicznych ma jednak swoje ograniczenia. Nabywca w okresie 5 lat nie może bowiem sprzedać mieszkania ani wykorzystać go na inny cel niż mieszkalny. Jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia ma obowiązek zwrócić kwotę równą udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Wyjątki od obowiązku zwrotu bonifikaty

Ustawa o gospodarce nieruchomościami przewiduje też pewne wyjątki od powyższej zasady. Zwrotu bonifikaty nie stosuje się m.in. w sytuacji zbycia na rzecz osoby bliskiej, zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe oraz gdy środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania zostaną przeznaczone w ciągu 12 miesięcy na zakup innego mieszkania albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe (art. 68 ust. 2a pkt 1-5 ustawy o gospodarce nieruchomościami).  Przepis ten stosuje się także do osoby bliskiej, która zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia.

Problem z bonifikatą

Polega on na tym, że gminy odmawiają osobom, które sprzedały mieszkanie w ciągu 5 lat od nabycia i przeznaczyły go na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W ocenie gmin, zakup tego prawa nie mieści się w wyjątkach od zasady zwrotu bonifikaty, określonych we wspomnianym art. 68 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami. W rezultacie nakazują zwracać bonifikatę. Gmin nie przekonuje argument, że nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu spełnia cel mieszkaniowy, o jakim mówi wskazany wyżej przepis. Zdaniem samorządów wyjątki od zwrotu bonifikaty powinny być interpretowane wprost i ściśle.

Przeczytaj dodatkowo:
Problemy z kredytem we frankach. Przewalutowanie,...

Wiele osób spłacających kredyt zaciągnięty we frankach, znalazło się w trudnej sytuacji w związku z...

Egzekucja z nieruchomości. Na czym polega i jak...

Egzekucja z nieruchomości jest długotrwałym i dość skomplikowanym sposobem dochodzenia roszczeń. To skuteczne...

Ranking najlepszych kredytów gotówkowych na...

Potrzebujesz gotówki na remont swojego domu lub mieszkania? Przedstawiamy ranking najlepszych...

Program Mieszkanie dla młodych - koniec z...

15 marca 2016 roku Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił wstrzymanie przyjmowania wniosków w ramach...

Dofinansowanie do wymiany pieca. Sprawdź, jaką...

Dofinansowanie do wymiany przestarzałego pieca jest możliwe! Programy dopłat dla osób fizycznych...