| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Zniżka przy wykupie mieszkania

Zniżka przy wykupie mieszkania

Zamierzam wykupić mieszkanie komunalne, ale zaproponowane przez miasto warunki są obecnie mniej korzystne niż kilka lat temu...

Wcześniej miasto dawało 90 proc. zniżki, a teraz tylko 80 proc. i to przy jednorazowej wpłacie. Przy rozłożeniu na raty zniżka wynosi tylko 60 proc. Czy są jakieś zasady ustalania zniżek i czy miasto może je zmieniać?

Dominika W., woj zachodniopomorskie


Obowiązujące przepisy nie określają konkretnie, jaka zniżka przysługuje przy wykupie mieszkań komunalnych przez lokatorów. Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami upoważniają jedynie właściwy organ do udzielenia bonifikaty, a jej zakres pozostawiony jest uznaniu właściciela (gminy, miasta). A zatem to zarząd miasta (gminy) za zgodą rady miasta (gminy) może udzielić bonifikaty i dowolnie ustalić jej wysokość. Nie ma też przeszkód, aby władze zmieniły swoją wcześniejszą uchwałę lub ją uchyliły i podjęły nową, w której określą inną wysokość zniżki.

W różnych gminach ich władze mogą przyznać bonifikaty w różnej wysokości, ale zazwyczaj mieszczą się one w granicach 60-80 proc.

Podstawa prawna: zasady wykupu mieszkań komunalnych regulują przepisy ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2000 r. nr 46, poz. 543 ze zm.) oraz obowiązująca w danej gminie uchwała w sprawie zasad wykupu mieszkań i udzielenia bonifikaty.

Czy na generalny remont mieszkania potrzebna jest zgoda wspólnoty mieszkaniowej?

Chcesz przeprowadzić generalny remon mieszkania? Zmienić układ pomieszczeń, wyburzyć...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
WZORY UMÓW na prace budowlano-remontowe + rady...

Pobierz gotowe wzory umów do wypełnienia – mamy dla Ciebie 6 różnych umów,...

Umowy budowlane: umowa z wykonawcą wzór. Co...

Umowa z wykonawcą: pobierz gotowy wzór umowy. Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane? Przed...

Samowola budowlana, czyli dom wybudowany...

Pojęcie samowola budowlana nie istnieje w ustawie Prawo budowlane. Jeśli jednak dom został zbudowany...

ZADATEK a ZALICZKA: najważniejsze różnice. Co...

Co to jest zadatek? Różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką jest istotna, gdy następuje odstąpienie od...

Instalacja paneli fotowoltaicznych - czy jest...

Zakup i instalacja paneli fotowoltaicznych to poważna inwestycja. Montaż powinien być realizowany przez...