| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » ZADATEK a ZALICZKA - najważniejsze różnice

ZADATEK a ZALICZKA - najważniejsze różnice

Różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką jest szczególnie istotna, gdy następuje odstapienie od umowy i konieczny jest zwrot pieniędzy. W odróżnieniu od zadatku instytucja zaliczki nie jest uregulowana w przepisach Kodeks cywilnego. Zobacz, co z tego wynika.

Kwestia różnicy pomiędzy zadatkiem a zaliczką w praktyce wywołuje sporo niejasności.

W odróżnieniu od zadatku instytucja zaliczki nie jest uregulowana w przepisach Kodeks cywilnego. Różnica pomiędzy zaliczką a zadatkiem ma znaczenie przede wszystkim wówczas, gdy umowa pomiędzy stronami nie dochodzi do skutku.

Zadatek zabezpiecza umowę, zaliczka - nie

Zaliczka jest kwotą, która jest wpłacona na poczet przyszłych należności, wynikających z zawartej umowy, stanowi ona część ceny. Zaliczka, co należy podkreślić, nie jest formą zabezpieczenia wykonania umowy jak zadatek. W związku z tym nie wchodzą tu w grę przepisy dotyczące jej zwrotu w podwójnej wysokości, w razie gdy umowa nie dojdzie do skutku z winy strony tej umowy. Tak się właśnie dzieje w przypadku zadatku.

Zaliczka i zadatek a odstąpienie od umowy

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, zobowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy; może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.

W związku z tym, w przypadku dania zaliczki w razie odstąpienia jednej strony od umowy, strona, która odstępuje od umowy wzajemnej ma obowiązek zwrócić drugiej stronie wszystko to, co otrzymała od niej na mocy umowy. Może się także domagać odszkodowania za szkody wynikające z tego, że umowa nie doszła do skutku.

Nie stosuje się jednak wówczas zasad dotyczących zwrotu w podwójnej wysokości, bo stosuje się je tylko przy zadatku stanowiącym zabezpieczenie wykonania umowy.

Sprawdź: Kiedy konieczny zwrot zadatku?

Zadatek czy zaliczka?

Zwykle fakt dania zadatku wynika z postanowień umowy zawartej przez strony. Jeśli zachodzą wątpliwości co do tego, czy chodzi o zaliczkę, czy zadatek zwłaszcza w sytuacji niewykonania umowy należy zwrócić się do sądu i przedstawić dowody na to, czy wolą stron było danie zaliczki, czy też zadatku.

Mogą to być np. zeznania świadków obecnych przy negocjowaniu umowy lub też przy jej zawieraniu. Najlepiej jednak, w celu uniknięcia wątpliwości, sprecyzować w samej umowie, czy świadczenie jest zaliczką, czy zadatkiem.

Na koniec warto wspomnieć, że do kwestii przedawnienia zadatku stosuje się ogólne przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące przedawnienia (art. 118 Kodeksu cywilnego). Zgodnie z nim, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

Podstawa prawna: art. 72, art. 118, art. 394, art. 494 Kodeksu cywilnego

Przeczytaj dodatkowo:
Budowa domu. Formalności przed budową KROK PO...

Budowa własnego domu to marzenie wielu osób. Aby je spełnić trzeba przejść długą drogę związaną między...

Odbiór mieszkania lub odbiór domu. Na co...

Do odbioru mieszkania lub domu trzeba się odpowiednio przygotować. Wnętrza są już częściowo wykończone więc...

"Poradnik remontowy" - pobierz BEZPŁATNE Wydanie...

BEZPŁATNY Numer Specjalny Muratora "Poradnik remontowy" to wydanie przygotowane z myślą o mieszkańcach...

Pozwolenie na budowę. Jak przyśpieszyć wydanie...

Podpowiadamy, co zrobić aby usprawnić procedurę wydania pozwolenia na budowę. Dowiedz się, jakie prawa i...

Które prace remontowe wymagają zgłoszenia lub...

Prace remontowe i modernizacyjne należy przeprowadzić zgodnie z prawem. Niektóre wymagają zgłoszenia,...

Podatek od sprzedaży nieruchomości. Czy możesz...

Podatek od sprzedaży nieruchomości musisz zapłacić jeśli sprzedasz dom, mieszkanie lub inną nieruchomość...

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.