| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Wykonawca spóźnia się z robotami budowlanymi. Możesz odstąpić od umowy, zapłacić musisz

Wykonawca spóźnia się z robotami budowlanymi. Możesz odstąpić od umowy, zapłacić musisz

Inwestor nie może odmówić wykonawcy zapłaty wynagrodzenia pomimo niewykonania robót budowlanych, jeżeli wykonawca chciał je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących inwestora. Zobacz, co możesz zrobić, gdy roboty budowlane nie zostały wykonane w terminie i jak odstąpić od umowy o roboty budowlane.

Gdy wykonawca nie wykonał świadczenia w terminie, można odstąpić od umowy, pod warunkiem że zostaną zachowane przesłanki określone w przepisach prawnych. Różnie się one kształtują dla każdej ze stron umowy.

Kiedy można odstąpić od umowy o roboty budowlane

Jeżeli wykonawca się opóźnia z rozpoczęciem lub wykończeniem robót budowlanych tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w umówionym czasie, inwestor może bez wyznaczenia dodatkowego terminu odstąpić od umowy o roboty budowlane jeszcze przed upływem terminu do wykonania robót budowlanych (art. 635 k.c.).

Polecamy: Roboty budowlane. Gdy wykonawca popełnia błędy na budowie

Kiedy konieczny dodatkowy termin wykonania umowy

Gdy wykonanie umowy jest ciągle możliwe mimo opóźnienia, odstąpienie wymaga wyznaczenia wcześniej wykonawcy dodatkowego terminu wykonania umowy. Dopiero po bezskutecznym (zobowiązanie nie zostanie prawidłowo wykonane) upływie dodatkowego terminu można odstąpić od umowy. Nawet i wówczas można jednak wybrać inne rozwiązanie – żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki (art. 491 k.c.).

Co z wynagrodzeniem wykonawcy

Inwestor nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania robót budowlanych, jeżeli wykonawca był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących inwestora. W takim przypadku może on odliczyć to, co wykonawca oszczędził z powodu niewykonania robót budowlanych, na przykład nie kupując materiałów budowlanych (art. 639 k.c.).

Wykonawca może wówczas odstąpić od umowy, jeśli taka możliwość została zapisana w umowie o roboty budowlane, i nie musi – stosownie do brzmienia art. 492 k.c. – wyznaczać dodatkowego terminu drugiej stronie. Jeśli inwestor nie wypłaci w terminie należnego wykonawcy wynagrodzenia (lub jego części), wykonawca może odstąpić od umowy, ale – zgodnie z art. 491 k.c. – jest obowiązany wyznaczyć dodatkowy termin spełnienia świadczenia.

Nie trzeba wyznaczać dodatkowego terminu przed odstąpieniem od umowy, jeżeli:

  • uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w ściśle określonym terminie (art. 492 k.c.);
  • wykonanie zobowiązania przez jedną ze stron po terminie nie miałoby dla drugiej strony znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy wiadomy stronie będącej w zwłoce (art. 492 k.c.),
  • częściowe wykonanie umowy nie miałoby dla odstępującej strony znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce (art. 491 § 2 k.c.).

Roboty budowlane. Gdy wykonawca popełnia błędy na budowie

Wezwij wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznacz mu odpowiedni termin. Jeśli to nie pomoże,...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Formalności prawne przy budowie ogrodzenia. Czy...

Obecnie formalności związane z budową ogrodzenia zależą jedynie od jego wysokości. Jeżeli ogrodzenie nie...

Zakończenie budowy domu. Dodatkowe formalności...

Wszelkie formalności związane z zakończeniem budowy domu należy dopełnić u powiatowego inspektora nadzoru...

Czy możliwa jest budowa na działce rolnej? Jakie...

Budowa na działce rolnej jest możliwa. Przekształcenie gruntu rolnego w działkę budowlaną odbywa się w...

Odległości od granicy działki. Co można wybudować...

Odległość domu od granic działki określają przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Opisują one...

Co to jest dziennik budowy? Co zrobić, gdy...

Dziennik budowy to ważny dokument każdego inwestora. Należy go prowadzić dla każdego obiektu, którego...

Jaki zbiornik wodny zablokuje naszą budowę?

W sąsiedztwie jakich zbiorników wodnych obowiązywać będzie zakaz lokalizowania nowych obiektów...

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.