| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Wady w wybudowanym domu. Jak żądać od wykonawcy naprawy na podstawie rękojmi

Wady w wybudowanym domu. Jak żądać od wykonawcy naprawy na podstawie rękojmi

Dostrzegłeś wady w dopiero co wybudowanym domu? Widzisz, że wykonawca niesolidnie wykonuje pracę? Mając podpisaną umowę o roboty budowlane, możesz dochodzić swoich praw z tytułu rękojmi. Zasady te są dość podobne jak w przypadku umowy o dzieło.

Kiedy umowa o roboty budowlane

Umowę o roboty budowlane zawieramy wtedy, gdy powierzamy wykonawcy wybudowanie domu, jego przebudowę, rozbudowę bądź remont, a prace mają być prowadzone na podstawie projektu budowlanego i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (jest to ustawowy obowiązek wykonawcy).

Nie ma tu znaczenia, czy budowę (remont) będzie realizował jeden wykonawca, czy kilka ekip zatrudnionych do poszczególnych etapów robót. Jeśli prace będą wykonywane na podstawie pozwolenia na budowę i zatwierdzonego projektu, to niewątpliwie mamy do czynienia z robotami budowlanymi. Dopiero ewentualne prace wykończeniowe w już wybudowanym budynku mogą być komuś powierzone na podstawie umowy o dzieło.

W czasie budowy domu jest wiele sytuacji, w których inwestor musi zachować czujność, aby nie utrudnić sobie w przyszłości dochodzenia roszczeń. Obowiązują tu podobne zasady jak w przypadku umowy o dzieło. Trzeba odpowiednio szybko zgłaszać zauważone wady i żądać naprawy.

Jak długa rękojmia

Zamawiający ma miesiąc na zgłoszenie wad od momentu ich zauważenia, jednak okres odpowiedzialności wykonawcy za wady domu jest dłuższy i wynosi 3 lata od oddania budynku. W tym okresie wykonawca będzie odpowiadał za usterki budynku, których przyczyna leży w niewłaściwym wykonaniu prac bądź wadliwości użytych materiałów, jeśli sam je dostarczył.

Gdy materiały na budowę dostarcza inwestor, trudniej jest ustalić zakres odpowiedzialności i rozstrzygnąć, czy wada wynika ze złego wykonania prac, czy też ze złej jakości materiałów.

Co po upływie rękojmi

Jeżeli upłynie trzyletni okres rękojmi za wady budynku, inwestor, który zlecał budowę na prywatny użytek, może jeszcze przez dziesięć lat dochodzić roszczeń z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania. Jeśli zostało ono zaciągnięte w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, przedawnienie roszczeń następuje już po trzech latach od dnia wymagalności (terminu zapłaty lub terminu wykonania robót).

WAŻNE

Jeśli wykonawca realizuje zamówienie z materiałów dostarczonych przez klienta, to ma obowiązek je sprawdzić i powiadomić o zauważonych nieprawidłowościach. Wówczas nie ponosi odpowiedzialności za wady budynku spowodowane wadliwością otrzymanych materiałów

Rękojmia za wady budynku KROK PO KROKU

  1. Stwierdzasz w odebranym budynku wady
  2. Zgłaszasz wady wykonawcy (maksymalnie 1 miesiąc od chwili zauważenia wady) i żądasz naprawy, wyznaczając na nią termin 
  3. *Wykonawca dokonuje naprawy
  4. Żądasz obniżenia wynagrodzenia, jesli wady są nieistotne i wykonawca ich nie usunął
  5. Składasz pozew do sądu, jeżeli wykonawca nie reaguje na żądania

*Odstępujesz od umowy i żądasz rozliczenia świadczeń, jeżeli wady są istotne, a wykonawca ich nie usunął. Składasz pozew do sądu, jeżeli wykonawca nie reaguje na żądania.

 

Przeczytaj dodatkowo:
Podtopienia nieruchomości. Jak sobie poradzić z...

Podtopienia domów i działek występują dość często, szczególnie po zimie i w czasie intensywnych...

Przebudowa domu bez formalności, na zgłoszenie...

Jakich formalności powinien dopełnić inwestor, który chce przebudować budynek w oparciu o zgłoszenie?...

Przegląd kominiarski i czyszczenie komina....

Kontrole kominiarskie są konieczne z wielu względów. Służą one m.in. ocenie stanu komina oraz jego...

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać...

Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą między innymi...

Przed budową domu sprawdź minimalne odległości,...

Zanim kupimy działkę i projekt domu warto zapoznać się z niektórymi przepisami prawa. Bardzo istotne...

Jaki zbiornik wodny zablokuje naszą budowę?

W sąsiedztwie jakich zbiorników wodnych obowiązywać będzie zakaz lokalizowania nowych obiektów...

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.