| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Służebność drogi koniecznej i służebność osobista - na czym polegają, czym się różnią

Służebność drogi koniecznej i służebność osobista - na czym polegają, czym się różnią

Wyjaśniamy, kiedy twoja działka może być obarczona służebnością drogi koniecznej lub innym rodzajem służebności. Czym charakteryzuje się służebność osobista? Jak formalnie wygląda ustanowienie służebności i czy za służebność można pobierać od sąsiada opłaty?

Służebność drogi koniecznej

Jeżeli sąsiednia nieruchomość nie ma dostępu do drogi publicznej lub należących do niej budynków gospodarczych, a wielkość, położenie i sposób zagospodarowania naszej nieruchomości sprawiają, że sąsiad mógłby uzyskać ten dostęp przez nasz grunt, może on zażądać od nas zgody na ustanowienie na jego rzecz służebności drogi koniecznej.

Aby zgoda na jej ustanowienie była ważna, musi mieć formę aktu notarialnego. Za ustanowienie służebności możemy żądać od sąsiada wynagrodzenia, płatnego na przykład miesięcznie lub rocznie.

Tak ustanowiona służebność przechodzi na kolejnych właścicieli bądź użytkowników wieczystych sąsiedniej nieruchomości. Nie dotyczy to sytuacji, gdy służebność została ustanowiona na rzecz posiadacza nieruchomości – na przykład na rzecz dzierżawcy czy też osoby zamieszkującej nieruchomość bez tytułu własności do niej i jednocześnie niemającej żadnej umowy uprawniającej ją do korzystania z tej nieruchomości.

W takim wypadku, gdy nieruchomość przejdzie w inne ręce, służebność wygaśnie, a nowy właściciel bądź posiadacz może na nowo ubiegać się o ustanowienie drogi koniecznej.

Polecamy: Co zrobić ze słupem energetycznym na działce

Służebność osobista

Służebność nie przechodzi również na inne osoby wtedy, gdy została ustanowiona jako  służebność osobista, to jest przysługująca konkretnej osobie, a nie po prostu związana z daną nieruchomością.

Służebności osobistej nie można zbyć, nie można też przenieść uprawnienia do jej wykonywania, a do jej wygaśnięcia dochodzi najpóźniej w chwili śmierci osoby uprawnionej.

Inne służebności

Możliwe jest również ograniczenie korzystania z naszej nieruchomości dla celów zwiększenia użyteczności nieruchomości sąsiedniej przez ustanowienie na jej rzecz innych – niż droga konieczna - służebności gruntowych lub osobistych. Mogą one polegać na przykład na tym, że sąsiad będzie mógł korzystać z naszej studni albo że my nie będziemy mogli wybudować przy granicy z sąsiadem określonego rodzaju budynku czy płotu.

Może to być nawet rezygnacja z jakichś uprawnień, które normalnie przysługują każdemu właścicielowi – na przykład z prawa protestu w sytuacji, gdy dym z nieruchomości sąsiedniej lub zapachy pochodzące z hodowli trzody chlewnej będą się rozprzestrzeniać nad naszą nieruchomością.

Przeczytaj dodatkowo:
Przegląd kominiarski i czyszczenie komina....

Kontrole kominiarskie są konieczne z wielu względów. Służą one m.in. ocenie stanu komina oraz jego...

Umowy budowlane: umowa z wykonawcą wzór. Co...

Umowa z wykonawcą: pobierz gotowy wzór umowy. Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane? Przed...

Dom z paczki, dom mobilny i minidom - alternatywa...

Domy z paczki, których samodzielny montaż zajmuje 8-12 godzin, domy mobilne wygodne do przenoszenia i...

ZADATEK a ZALICZKA: najważniejsze różnice. Co...

Co to jest zadatek? Różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką jest istotna, gdy następuje odstąpienie od...

Umowa budowlana, czyli co i z kim podpisać przy...

Umowa budowlana przede wszystkim powinna być sporządzona na piśmie. Zawarcie ustnej umowy nie powoduje jej...

Wycinka drzew. Kto może wyciąć drzewa i krzewy...

Wycinka drzew i krzewów przez osoby fizyczne jest możliwa bez konieczności uzyskiwania pozwolenia....