| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Przepisy budowlane – podsumowanie najważniejszych zmian w budownictwie domów jednorodzinnych w 2014 roku

Przepisy budowlane – podsumowanie najważniejszych zmian w budownictwie domów jednorodzinnych w 2014 roku

Wraz z początkiem roku 2014 w polskich przepisach dotyczących budowy domu jednorodzinnego zaszło wiele zmian. Wszystkie zmierzają w kierunku rozwoju budownictwa energooszczędnego i ekologicznego. Zobaczcie podsumowanie tych zmian.

Będziemy budować cieplejsze domy – zmiana warunków technicznych

Zmniejszenie wskaźnika EP

Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, są dla inwestora najbardziej odczuwalne. Zmiany dotyczą przede wszystkim stopniowego obniżania współczynnika przenikania ciepła oraz zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. Co to oznacza? Będziemy budować bardziej ekologicznie i cieplej. Stopniowe obniżanie wartości tych wskaźników zostało rozłożone na 3 etapy. W 2014 standard dla wskaźnika EP dla domów jednorodzinnych wynosi 120 kWh/m2. Do 2021 ma się on zmniejszyć aż do 70 kWh/m2.

Stopniowe zmniejszanie wskaźnika EP

Zmniejszenie współczynnika przenikania ciepła (U)

Kolejną rewolucyjną zmianą jest stopniowe obniżanie współczynnika przenikania ciepła (U). Głównym celem wprowadzanych zmian jest budowanie bardziej ekologiczne i energooszczędne. Niestety oznacza to zwiększone koszty budowy. Wylicza się, że cena budowy 1 m2 domu wzrośnie o około 100 zł. Jednak dzięki zmianom w strukturze przegród – lepszej izolacji, różnica kosztów ma się zwrócić po około 7 – 12 latach. W 2014 roku grubość izolacji ścian zewnętrznych wzrośnie o około 2 cm.

Zmniejszenie współczynnika przenikania ciepła

Nowe wymagania dla okien i wentylacji

Mniejszą rewolucję spowodowały zmiany wymagań dla okien i wentylacji. W przypadku okien proponowane w nowych warunkach technicznych wskaźniki osiągane są przez producentów okien już od kilku lat – więc w tej kategorii niewiele zmieni się dla inwestora.

Zmiany zaszły również w sposobie instalowani wentylacji w domu. Jeżeli wentylacja grawitacyjna nie jest wystarczająca aby zachować we wnętrzu odpowiedni komfort, trzeba stosować wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną. Dodatkowo, instalacje te powinny mieć wentylatory o regulowanej wydajności. W przypadku wentylacji mechanicznej ogólnej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji komfortowej o wydajności 500 m3/h rozporządzenie nakłada obowiązek stosowania urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego o sprawności temperaturowej co najmniej 50% lub recyrkulację, gdy jest to dopuszczalne.

WARTO WIEDZIEĆ

Co to jest wskaźnik EP?

Wskaźnik EP wyraża wielkość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną niezbędną do zaspokajania potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Odnosi się to do 1 m2 powierzchni użytkowej, podaną w kWh/(m2rok). Wskaźnik EP jest to ilościowa ocena zużycia energii

Co to jest współczynnik przenikania ciepła (U)?

Jest to współczynnik określany dla przegród cieplnych w budownictwie. Umożliwia obliczanie ciepła przenikającego przez przegrodę cieplną, a także porównywanie własności cieplnych przegród budowlanych. Zmniejszenie wskaźnika oznacza lepszą izolację cieplną nowo stawianych budynków.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Nowa ustawa Prawo budowlane – jakie zmiany wprowadzi

Skrócenie procedury budowlanej

Nowa ustawa Prawo budowlane pozwoli zmniejszyć liczbę procedur związanych z budową domu o 4. Pozwoli to skrócić czas potrzebny na formalności o 45 dni.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przygotowało projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane. Nowy dokument ma znacząco skrócić procedurę budowy domu eliminując elementy, na które zawsze czekasz najdłużej, jak na przykład pozwolenie na budowę, czy terminy związane z rozpoczęciem budowy.

Brak pozwoleń na budowę – jakie wymagania

Jedną z najbardziej spektakularnych zmian ma być zniesienie pozwoleń na budowę domu jednorodzinnego. Jednak budowa ta musi spełniać pewne wymagania: przede wszystkim nie może wychodzić poza granice działki, nie może być uciążliwa dla sąsiadów lub środowiska. Jeżeli spełniasz te wymagania, wystarczy zgłosić w starostwie powiatowym planowaną budowę. Do zgłoszenia należy dołączyć projekt budowlany i dowód poinformowania sąsiadów o planowanej budowie. Jeżeli w ciągu 30 dni, ze strony urzędu nie dostaniemy żadnych sygnałów, wówczas możemy rozpoczynać budowę. Dodatkowo urząd ma 14 dni na to aby poinformować inwestora o ewentualnych brakach formalnych i wezwać do ich uzupełnienia. Inwestor będzie mógł zarządzać ze strony władz miejscowych, wystawienia zaświadczenia o braku sprzeciwu ze strony władz miejscowych.

Brak pozwoleń na budowę – jakie wymagania

Jedną z najbardziej spektakularnych zmian ma być zniesienie pozwoleń na budowę domu jednorodzinnego. Jednak budowa ta musi spełniać pewne wymagania: przede wszystkim nie może wychodzić poza granice działki, nie może być uciążliwa dla sąsiadów lub środowiska. Jeżeli spełniasz te wymagania, wystarczy zgłosić w starostwie powiatowym planowaną budowę. Do zgłoszenia należy dołączyć projekt budowlany i dowód poinformowania sąsiadów o planowanej budowie. Jeżeli w ciągu 30 dni, ze strony urzędu nie dostaniemy żadnych sygnałów, wówczas możemy rozpoczynać budowę. Dodatkowo urząd ma 14 dni na to aby poinformować inwestora o ewentualnych brakach formalnych i wezwać do ich uzupełnienia. Inwestor będzie mógł zarządzać ze strony władz miejscowych, wystawienia zaświadczenia o braku sprzeciwu ze strony władz miejscowych.

Szybciej rozpoczniesz budowę

Łatwiejsze ma być także rozpoczęcie budowy. Zlikwidowany zostaje obowiązek zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót. Dodatkowo pozwolenie na użytkowanie zastąpione zostanie zgłoszeniem o zakończeniu robót (organ może zgłosić sprzeciw w ciągu 14 dni)

WARTO WIEDZIEĆ

Głównym oceniającym stopień uciążliwości ma być projektant, który przygotowuje dokumentację projektową i plan zagospodarowania działki. Budzi to liczne kontrowersje. Jednak warto pamiętać, że nawet gdy projektant stwierdzi o braku uciążliwości, sąsiedztwo może zgłosić sprzeciw przez sąsiadów – inwestor musi poinformować ich o planowanej inwestycji.

Naliczanie opłaty adiacenckiej: kiedy właściciel nieruchomości musi ją zapłacić?

W niektórych wypadkach właściciel nieruchomości musi zapłacić na rzecz gminy tzw. opłatę...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Kodeks cywilny o prawach z tytułu zadatku....

Warto wiedzieć, jakie uprawnienia przysługują w związku z zadatkiem i jaka powinna być jego wysokość. Co na...

Czym jest projekt budowlany zamienny? Co powinien...

Projekt budowlany zamienny należy sporządzić gdy zaszło odstąpienie od warunków określonych w...

Instalacja paneli fotowoltaicznych - czy jest...

Zakup i instalacja paneli fotowoltaicznych to poważna inwestycja. Montaż powinien być realizowany przez...

Działka: usytuowanie budynku - odległość od...

Działka - jej wielkość i kształt - warunkują możliwość postawienia na niej zabudowań. Jak powinna być...

Pozwolenie na wycinkę drzew na własnej działce...

Od 1 stycznia 2017 roku nie potrzebujesz już pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów na własnej działce....