| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Przebudowa domu na zgłoszenie, a zakres obszaru oddziaływania

Przebudowa domu na zgłoszenie, a zakres obszaru oddziaływania

W jakich okolicznościach możemy przeprowadzić przebudowę domu jednorodzinnego w oparciu o zgłoszenie? Jakie kłopoty może mieć inwestor przy dopełnianiu odpowiednich formalności?

Zgodnie z podaną przez ustawodawcę definicją pod pojęciem przebudowy należy rozumieć wszelkie roboty budowlane, po przeprowadzeniu których dochodzi do zmiany parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego - z wyjątkiem kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości oraz liczby kondygnacji.

Autor: thinkstockphotos.com

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

W myśl obowiązujących od czerwca 2015 roku przepisów budowlanych przebudowę domu jednorodzinnego można przeprowadzić po złożeniu wniosku zgłoszeniowego u starosty. Taki obiekt powinien spełnić jednak kilka warunków – musi być to dom wolnostojący, a jego obszar oddziaływania w całości powinien mieścić się w obrębie działki, na której został postawiony. Innymi słowy budowa nie może mieć wpływu na nieruchomości sąsiednie. Niestety ta dyrektywa ustawodawcy okazuje się w praktyce dosyć kłopotliwa - problemy z właściwym wyznaczeniem obszaru oddziaływania po przebudowie ma zarówno inwestor, jak i organ, który rozpatruje złożony przez niego wniosek.

Zakres obszaru oddziaływania będzie szacowany w starostwie na podstawie inwentaryzacji istniejącego obiektu. Niezbędna będzie także weryfikacja sposobu określenia obszaru po przebudowie - dopiero wtedy organ zajmie stanowisko co do zgłoszenia inwestora. Jeśli zdaniem urzędników po przebudowie obiekt nadal nie będzie oddziaływał na nieruchomości z nim sąsiadujące zostanie wydana tzw. milcząca zgoda, gdy inwestor w ciągu 30 dni od złożenia wniosku nie otrzyma sprzeciwu. Jeśli jednak obszar oddziaływania ulegnie zmianie, organ zobowiązany jest do wniesienia sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej.

Problemy z przebudową domu jednorodzinnego na zgłoszenie mogą pojawić się także w sytuacji, gdy organ zakwestionuje zgodność obecnego stanu obiektu budowlanego z pierwotnym pozwoleniem na budowę. Jeśli złożone przez inwestora pozwolenie, w oparciu o które wzniósł on swój budynek nie zostało zarchiwizowane przez urząd (wymóg ten pojawił się w 1999 roku) to niezbędne będzie przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez nadzór budowlany. To z kolei znacznie wydłuży proces administracyjny i opóźni wydanie ostatecznej decyzji udzielającej zgodę na przebudowę.

Warto mieć także na uwadze, że w opisanej tu sytuacji, organy nie posiadają uprawnień, by nałożyć na inwestora obowiązek dostarczenia dokumentów, które potwierdzą legalny charakter domu. W razie wątpliwości nie będzie on wzywany do uzupełniania dokumentacji - sprawa trafia od razu do nadzoru budowlanego.

 

Data publikacji: 05.11.2016r.

Jaki zbiornik wodny zablokuje naszą budowę?

W sąsiedztwie jakich zbiorników wodnych obowiązywać będzie zakaz lokalizowania nowych...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Co to jest elektrownia wiatrowa i gdzie można ją...

Od 16 lipca 2016 r. obowiązuje ustawa, która określa warunki i tryb lokalizacji elektrowni wiatrowych,...

Prawo budowlane po zmianach wprowadzonych w...

Ustawa prawo budowlane reguluje wszelkie kwestie związane ze wszystkimi etapami budowy domu. Sprawdź, jak...

Umowa budowlana, czyli co i z kim podpisać przy...

Umowa budowlana przede wszystkim powinna być sporządzona na piśmie. Zawarcie ustnej umowy nie powoduje jej...

Sprawdź, co musisz wiedzieć zanim wymienisz stare...

Jeśli zdecydowaliśmy się zastąpić stare pokrycie nową dachówką betonową lub ceramiczną, musimy...

Kodeks cywilny o prawach z tytułu zadatku....

Warto wiedzieć, jakie uprawnienia przysługują w związku z zadatkiem i jaka powinna być jego wysokość. Co na...