| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Przebudowa domu na zgłoszenie, a zakres obszaru oddziaływania

Przebudowa domu na zgłoszenie, a zakres obszaru oddziaływania

W jakich okolicznościach możemy przeprowadzić przebudowę domu jednorodzinnego w oparciu o zgłoszenie? Jakie kłopoty może mieć inwestor przy dopełnianiu odpowiednich formalności?

Zgodnie z podaną przez ustawodawcę definicją pod pojęciem przebudowy należy rozumieć wszelkie roboty budowlane, po przeprowadzeniu których dochodzi do zmiany parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego - z wyjątkiem kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości oraz liczby kondygnacji.

Autor: thinkstockphotos.com

W myśl obowiązujących od czerwca 2015 roku przepisów budowlanych przebudowę domu jednorodzinnego można przeprowadzić po złożeniu wniosku zgłoszeniowego u starosty. Taki obiekt powinien spełnić jednak kilka warunków – musi być to dom wolnostojący, a jego obszar oddziaływania w całości powinien mieścić się w obrębie działki, na której został postawiony. Innymi słowy budowa nie może mieć wpływu na nieruchomości sąsiednie. Niestety ta dyrektywa ustawodawcy okazuje się w praktyce dosyć kłopotliwa - problemy z właściwym wyznaczeniem obszaru oddziaływania po przebudowie ma zarówno inwestor, jak i organ, który rozpatruje złożony przez niego wniosek.

Zakres obszaru oddziaływania będzie szacowany w starostwie na podstawie inwentaryzacji istniejącego obiektu. Niezbędna będzie także weryfikacja sposobu określenia obszaru po przebudowie - dopiero wtedy organ zajmie stanowisko co do zgłoszenia inwestora. Jeśli zdaniem urzędników po przebudowie obiekt nadal nie będzie oddziaływał na nieruchomości z nim sąsiadujące zostanie wydana tzw. milcząca zgoda, gdy inwestor w ciągu 30 dni od złożenia wniosku nie otrzyma sprzeciwu. Jeśli jednak obszar oddziaływania ulegnie zmianie, organ zobowiązany jest do wniesienia sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej.

Problemy z przebudową domu jednorodzinnego na zgłoszenie mogą pojawić się także w sytuacji, gdy organ zakwestionuje zgodność obecnego stanu obiektu budowlanego z pierwotnym pozwoleniem na budowę. Jeśli złożone przez inwestora pozwolenie, w oparciu o które wzniósł on swój budynek nie zostało zarchiwizowane przez urząd (wymóg ten pojawił się w 1999 roku) to niezbędne będzie przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez nadzór budowlany. To z kolei znacznie wydłuży proces administracyjny i opóźni wydanie ostatecznej decyzji udzielającej zgodę na przebudowę.

Warto mieć także na uwadze, że w opisanej tu sytuacji, organy nie posiadają uprawnień, by nałożyć na inwestora obowiązek dostarczenia dokumentów, które potwierdzą legalny charakter domu. W razie wątpliwości nie będzie on wzywany do uzupełniania dokumentacji - sprawa trafia od razu do nadzoru budowlanego.

 

Data publikacji: 05.11.2016r.

Przeczytaj dodatkowo:
ZADATEK a ZALICZKA: najważniejsze różnice. Co...

Co to jest zadatek? Różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką jest istotna, gdy następuje odstąpienie od...

Budowa szamba – formalności przed budową i normy,...

Gdy budynku nie można podłączyć do kanalizacji, wówczas jednym możliwym rozwiązaniem jest budowa...

Kodeks cywilny o prawach z tytułu zadatku....

Warto wiedzieć, jakie uprawnienia przysługują w związku z zadatkiem i jaka powinna być jego wysokość. Co na...

Pozwolenie na wycinkę drzew na własnej działce...

Od 1 stycznia 2017 roku nie potrzebujesz już pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów na własnej działce....

Znalezisko archeologiczne na budowie domu. Czy...

Co zrobić, gdy na budowie naszego domu trafimy na znalezisko archeologiczne? Czy zabytek, skarb lub kopalina...

Pozwolenia, uzgodnienia – dokumenty, bez których...

Chcesz zbudować dom? Dowiedz się, jakie musisz wcześniej zgromadzić pozwolenia, uzgodnienia i inne...