| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Problemy z założeniem księgi wieczystej

Problemy z założeniem księgi wieczystej

Planujesz założenie księgi wieczystej nieruchomości, tymczasem pojawiły sie problemy formalne i brakuje potrzebnych dokumentów. Podpowiadamy, jak je rozwiązać.

Oznaczenie nieruchomości w dokumentach geodezyjnych nie pokrywa się z oznaczeniem wskazanym w tytule własności.

Zdarza się to głównie wtedy, gdy tytuł własności jest stary – sprzed założenia ewidencji gruntów (koniec lat 60.) i zawiera jedynie przybliżony opis granic nieruchomości i jej powierzchnię, niekoniecznie wyrażoną w obecnie używanych jednostkach. W takim wypadku konieczne będzie przedstawienie dokumentu o charakterze urzędowym, który wykaże, w granicach jakich działek ewidencyjnych obecnie znajduje się nieruchomość nabyta w przeszłości. Może to być tak zwana mapa dla celów prawnych. Sporządzi ją uprawniony geodeta – prywatnie, na zlecenie właściciela nieruchomości. Musi być przyjęta do powiatowego zasobu kartograficznego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (starostwo powiatowe), o czym zaświadczą pieczęcie urzędowe na tym dokumencie. Koszt sporządzenia mapy zależy od nakładu pracy potrzebnej do jej wykonania, położenia nieruchomości i cen konkretnej pracowni geodezyjnej – przeciętnie wynosi kilkaset złotych. Niejednokrotnie konieczne jest zbieranie materiałów w różnych archiwach, a także wykonanie prac geodezyjnych (wznowienie znaków granicznych) lub przeprowadzenie dodatkowych postępowań administracyjnych (na przykład podziału działek, rozgraniczenia).

Bywa też, że oznaczenie nieruchomości w tytule własności i dokumentach geodezyjnych różni się na skutek modernizacji ewidencji gruntów, zmiany nazwy miejscowości czy podziału działki, przy których – z różnych powodów – nie sporządzono dokumentacji. W takim wypadku oprócz wypisu z rejestru gruntów i wyrysu z mapy należy przedstawić odpowiednie zaświadczenie wydziału ewidencji gruntów i budynków (w starostwie powiatowym) opisujące powyższe różnice.

W większości wydziałów wieczystoksięgowych dopuszcza się takie zaświadczenie w formie adnotacji na wypisie z rejestru gruntów, powinno być ono jednak oddzielnie podpisane przez pracownika urzędu. Jeżeli nieruchomość opisana w tytule własności brała udział w wymianie bądź scaleniu gruntów i przydzielono w zamian za nią inną nieruchomość – konieczne będzie przedstawienie wyciągu z dokumentacji scaleniowej/ wymiennej w zakresie tych konkretnych działek wraz z decyzją zatwierdzającą scalenie/wymianę.

Trudno jest uzyskać dane pozostałych współwłaścicieli nieruchomości

Są to dane dość szczegółowe: adres, imiona rodziców, numer PESEL. Jeżeli współwłaściciele utrzymują kontakt ze sobą i nie są skonfliktowani, to łatwo je ustalić. Bywa jednak, że toczą zażarty spór i nie zamierzają ułatwić sprawy drugiemu współwłaścicielowi, albo też są to osoby nieznajome, mieszkające na przykład za granicą. W pierwszym przypadku – jeżeli wiadomo, kto jest właścicielem pozostałej części nieruchomości, ale nie znamy jego wszystkich danych – można sformułować wniosek o założenie księgi wieczystej, wskazując tylko te, które znamy (część danych można znaleźć w wypisie z rejestru gruntów). Wówczas sąd wieczystoksięgowy, dostrzegając wady formalne wniosku, skieruje do wnioskodawcy wezwanie do uzupełnienia wniosku o brakujące informacje w terminie siedmiu dni. Z takim wezwaniem należy udać się do wydziału ewidencji ludności w urzędzie miasta lub gminy, gdzie po wypełnieniu stosownego formularza powinniśmy otrzymać wszystkie niezbędne dane (wezwanie sądu stanowi wystarczający dowód interesu prawnego żądania cudzych danych osobowych).

Bardziej skomplikowana jest sytuacja, gdy nie wiemy, kto jest właścicielem części naszej nieruchomości. Na przykład dysponujemy starym tytułem własności wystawionym na dziadków, którzy byli właścicielami połowy nieruchomości, a po których udział w nieruchomości nabyliśmy w drodze dziedziczenia, i wiemy też, że pozostali współwłaściciele wskazani w tytule własności nie żyją i nie została przeprowadzona sprawa spadkowa albo sprzedali swój udział bliżej nieokreślonej osobie. W takiej sytuacji pozostają nam niestety żmudne poszukiwania na własną rękę, i to nie tylko osoby współwłaściciela, ale też jego tytułu własności, co może skutecznie zablokować możliwość założenia księgi wieczystej na wiele lat. Być może konieczne będzie nawet założenie sprawy spadkowej po znanych nam współwłaścicielach. Można też podjąć próbę zniesienia uciążliwej współwłasności, składając odpowiedni wniosek w sądzie cywilnym, który ma większe możliwości przeprowadzania dowodów niż sąd wieczystoksięgowy (ten bada tylko dokumenty), choć i tu sprawa nie będzie prosta.

Dokumenty będące tytułem własności zaginęły bądź zostały zniszczone

Jeżeli była to decyzja administracyjna bądź orzeczenie sądu, należy spróbować odszukać je w sądzie lub urzędzie, gdzie zostały wydane (czas przechowywania takich dokumentów wynosi 50 lat). Aktu notarialnego sporządzonego wcześniej niż przed pięciu laty trzeba poszukiwać w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego dla siedziby notariusza. Umowę przekazania gospodarstwa rolnego sporządzaną niegdyś przez naczelnika gminy możemy uzyskać w urzędzie gminy. Jeśli nie uda się odnaleźć w ten sposób orzeczeń sądowych, można założyć w sądzie cywilnym sprawę o odtworzenie zaginionych bądź zniszczonych akt (art. 716-729 k.p.c.).

Przeczytaj dodatkowo:
Jaki zbiornik wodny zablokuje naszą budowę?

W sąsiedztwie jakich zbiorników wodnych obowiązywać będzie zakaz lokalizowania nowych obiektów...

Formalności prawne przy budowie ogrodzenia. Czy...

Obecnie formalności związane z budową ogrodzenia zależą jedynie od jego wysokości. Jeżeli ogrodzenie nie...

Budowa szamba – formalności przed budową i normy,...

Gdy budynku nie można podłączyć do kanalizacji, wówczas jednym możliwym rozwiązaniem jest budowa...

Zakończenie budowy domu. Dodatkowe formalności...

Wszelkie formalności związane z zakończeniem budowy domu należy dopełnić u powiatowego inspektora nadzoru...

Czym jest projekt budowlany zamienny? Co powinien...

Projekt budowlany zamienny należy sporządzić gdy zaszło odstąpienie od warunków określonych w...

Znalezisko archeologiczne na budowie domu. Czy...

Co zrobić, gdy na budowie naszego domu trafimy na znalezisko archeologiczne? Czy zabytek, skarb lub kopalina...