| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Prawo budowlane: ile trwa ważność pozowlenia na budowę domu

Prawo budowlane: ile trwa ważność pozowlenia na budowę domu

Ważność pozwolenia na budowę wynosi 3 lata od dnia, kiedy decyzja stała się ostateczna. Żeby formalnie rozpocząć budowę, wystraczy wykonać prace przygotowawcze, np. wytyczyć geodeyzjnie obiekty w terenie lub wykonać przyłącze do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Kiedy wygasa pozwolenie na budowę?

Sprawę ważności pozwolenia na budowę reguluje art. 37 Prawa budowlanego. Zgodnie z tym przepisem decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem trzech lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. W trakcie prowadzenia robót budowa nie może być przerwana na czas dłuższy niż trzy lata, gdyż wtedy pozwolenie również wygasa. Za rozpoczęcie budowy uważa się już podjęcie prac przygotowawczych na terenie budowy.

Zobacz także: Pozwolenie na budowę: jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Jak przepisy budowlane określają prace przygotowawcze?

Art. 41 ust. 2 Prawa budowlanego wskazuje na to, że pracami przygotowawczymi są:

  • wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
  • niwelacja terenu;
  • zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
  • wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Oznacza to, że przeprowadzenie takich prac według obowiązującego prawa powoduje rozpoczęcie budowy. Jest to zamknięty katalog, tym samym nie jest możliwa interpretacja rozszerzająca. Fakt rozpoczęcia budowy powinien potwierdzić kierownik budowy wpisem do dziennika budowy. Do dokonywania wpisów dotyczących wytyczenia geodezyjnego obiektu upoważnieni są geodeci wykonujący te czynności na budowie.

Dziennik budowy powinien znajdować się na stałe na terenie budowy. Za prowadzenie dziennika, jego stan oraz właściwe przechowywanie na terenie budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Podstawa prawna

  • ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)
  • rozporządzenie ministra infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (DzU nr 108, poz. 953 z późn. zm.)

Przeczytaj dodatkowo:
Czym jest projekt budowlany zamienny? Co powinien...

Projekt budowlany zamienny należy sporządzić gdy zaszło odstąpienie od warunków określonych w...

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać...

Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą między innymi...

Przebudowa domu na zgłoszenie, a zakres obszaru...

W jakich okolicznościach możemy przeprowadzić przebudowę domu jednorodzinnego w oparciu o zgłoszenie? Jakie...

Przebudowa domu bez formalności, na zgłoszenie...

Jakich formalności powinien dopełnić inwestor, który chce przebudować budynek w oparciu o zgłoszenie?...

Prawo budowlane po zmianach wprowadzonych w...

Ustawa prawo budowlane reguluje wszelkie kwestie związane ze wszystkimi etapami budowy domu. Sprawdź, jak...

Wycinka drzew. Kto może wyciąć drzewa i krzewy...

Wycinka drzew i krzewów przez osoby fizyczne jest możliwa bez konieczności uzyskiwania pozwolenia....

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.