| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Prawo budowlane: ile trwa ważność pozowlenia na budowę domu

Prawo budowlane: ile trwa ważność pozowlenia na budowę domu

Ważność pozwolenia na budowę wynosi 3 lata od dnia, kiedy decyzja stała się ostateczna. Żeby formalnie rozpocząć budowę, wystraczy wykonać prace przygotowawcze, np. wytyczyć geodeyzjnie obiekty w terenie lub wykonać przyłącze do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Kiedy wygasa pozwolenie na budowę?

Sprawę ważności pozwolenia na budowę reguluje art. 37 Prawa budowlanego. Zgodnie z tym przepisem decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem trzech lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. W trakcie prowadzenia robót budowa nie może być przerwana na czas dłuższy niż trzy lata, gdyż wtedy pozwolenie również wygasa. Za rozpoczęcie budowy uważa się już podjęcie prac przygotowawczych na terenie budowy.

Zobacz także: Pozwolenie na budowę: jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Jak przepisy budowlane określają prace przygotowawcze?

Art. 41 ust. 2 Prawa budowlanego wskazuje na to, że pracami przygotowawczymi są:

  • wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
  • niwelacja terenu;
  • zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
  • wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Oznacza to, że przeprowadzenie takich prac według obowiązującego prawa powoduje rozpoczęcie budowy. Jest to zamknięty katalog, tym samym nie jest możliwa interpretacja rozszerzająca. Fakt rozpoczęcia budowy powinien potwierdzić kierownik budowy wpisem do dziennika budowy. Do dokonywania wpisów dotyczących wytyczenia geodezyjnego obiektu upoważnieni są geodeci wykonujący te czynności na budowie.

Dziennik budowy powinien znajdować się na stałe na terenie budowy. Za prowadzenie dziennika, jego stan oraz właściwe przechowywanie na terenie budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Podstawa prawna

  • ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)
  • rozporządzenie ministra infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (DzU nr 108, poz. 953 z późn. zm.)

Służebność gruntowa: jak opodatkować służebność odpłatną i nieodpłatną?

Służebność gruntowa może zostać ustanowiona zarówno nieodpłatnie, jak i odpłatnie. Oba...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Przegląd kominiarski i czyszczenie komina....

Kontrole kominiarskie są konieczne z wielu względów. Służą one m.in. ocenie stanu komina oraz jego...

Znalezisko archeologiczne na budowie domu. Czy...

Co zrobić, gdy na budowie naszego domu trafimy na znalezisko archeologiczne? Czy zabytek, skarb lub kopalina...

Podtopienia nieruchomości. Jak sobie poradzić z...

Podtopienia domów i działek występują dość często, szczególnie po zimie i w czasie intensywnych...

Zakończenie budowy domu. Dodatkowe formalności...

Wszelkie formalności związane z zakończeniem budowy domu należy dopełnić u powiatowego inspektora nadzoru...

Prawo budowlane po zmianach wprowadzonych w...

Ustawa prawo budowlane reguluje wszelkie kwestie związane ze wszystkimi etapami budowy domu. Sprawdź, jak...

Pozwolenie na wycinkę drzew na własnej działce...

Od 1 stycznia 2017 roku nie potrzebujesz już pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów na własnej działce....