| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Opłaty wieczystoksięgowe

Opłaty wieczystoksięgowe

Składając wniosek o założenie księgi wieczystej, należy uiścić stosowne opłaty sądowe, które mają charakter opłat stałych, niezależnych od wartości nieruchomości.

Wnosi się je gotówką w kasie sądu bądź bezgotówkowo – przelewem na rachunek sądowy, którego numer znajdziemy na stronie internetowej sądu bądź uzyskamy telefonicznie.

Na łączną opłatę złożą się następujące kwoty:

  • za założenie księgi – 60 zł;
  • za wpis prawa własności – 150 zł (dla nieruchomości rolnych o powierzchni do 5 ha) lub 200 zł (dla pozostałych nieruchomości), jeśli nieruchomość ma jednego właściciela (także gdy współwłaścicielami są małżonkowie lub wspólnicy spółki cywilnej);
  • za każde ujawnione obciążenie – w zależności od charakteru obciążenia 200 zł (na przykład za wpis służebności gruntowej) lub 150 zł (na przykład za wpis praw osobistych i roszczeń).

Najniższa opłata sądowa za założenie księgi wieczystej dla nieruchomości rolnej o powierzchni nieprzekraczającej 5 ha wyniesie zatem 210 zł, a dla nieruchomości nierolnej – 260 zł. Wysokość opłat sądowych ponoszonych przy wniosku o założenie księgi wieczystej może być jednak dużo wyższa z powodu większej liczby właścicieli lub ujawnianych obciążeń. Wpis udziału w prawie własności każdego współwłaściciela opłaca się oddzielnie – kwotą stanowiącą część opłaty stałej (200 lub 150 zł) proporcjonalną do wysokości każdego udziału (na przykład 5/8 x 200 = 125 zł albo 9/10 x 200 = 180 zł), nie mniejszą jednak niż 100 zł.

Za wpis czterech współwłaścicieli działki budowlanej, z których trzech ma udziały po 1/7 i jeden 4/7, zapłacimy w sumie 415 zł (3 x 100 zł + 115 zł). Jeśli współwłasność jest wynikiem dziedziczenia, zapisu, działu spadku czy zniesienia współwłasności, za wpis wszystkich współwłaścicieli pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 zł, niezależnie od liczby udziałów w prawie.

Aby upewnić się co do wysokości opłat sądowych należnych od wniosku o założenie księgi wieczystej, najlepiej wcześniej zasięgnąć informacji w sekretariacie wydziału ksiąg wieczystych, w którym będziemy ten wniosek składać. Można to zrobić telefonicznie bądź – jeśli jest taka możliwość (zazwyczaj w mniejszych sądach) – osobiście, przedstawiając pracownikowi sekretariatu posiadane dokumenty, z których wynika stan prawny nieruchomości.

Uwaga! Nieprawidłowe opłacenie wniosku wieczystoksięgowego skutkuje jego zwrotem bez wcześniejszego wzywania do dopłaty (art. 511 § 1 k.p.c.). W praktyce wnioskodawca otrzymuje zarządzenie o zwrocie wniosku wraz ze wskazaniem wysokości brakującej opłaty. Jeżeli wnioskodawca w terminie siedmiu dni od daty otrzymania zarządzenia uzupełni opłatę – wniosek będzie uważany za złożony w pierwotnym terminie. Jeśli nie uzupełni – zwrot stanie się skuteczny. Wniosek nie wywoła skutków prawnych i wraz z dokumentami zostanie odesłany do wnioskodawcy, a wniesiona opłata zostanie zwrócona z urzędu.

Jak założyć księgę wieczystą?

Wprawdzie nie ma obowiązku prowadzenia księgi wieczystej dla każdej działki czy każdego lokalu,...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Umowa budowlana, czyli co i z kim podpisać przy...

Umowa budowlana przede wszystkim powinna być sporządzona na piśmie. Zawarcie ustnej umowy nie powoduje jej...

Wycinka drzew. Kto może wyciąć drzewa i krzewy...

Wycinka drzew i krzewów przez osoby fizyczne jest możliwa bez konieczności uzyskiwania pozwolenia....

Jaki zbiornik wodny zablokuje naszą budowę?

W sąsiedztwie jakich zbiorników wodnych obowiązywać będzie zakaz lokalizowania nowych obiektów...

Sprawdź, co musisz wiedzieć zanim wymienisz stare...

Jeśli zdecydowaliśmy się zastąpić stare pokrycie nową dachówką betonową lub ceramiczną, musimy...

Czym jest projekt budowlany zamienny? Co powinien...

Projekt budowlany zamienny należy sporządzić gdy zaszło odstąpienie od warunków określonych w...

Pozwolenia, uzgodnienia – dokumenty, bez których...

Chcesz zbudować dom? Dowiedz się, jakie musisz wcześniej zgromadzić pozwolenia, uzgodnienia i inne...