| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Nowe przepisy dla okien i podłóg w gruncie

Nowe przepisy dla okien i podłóg w gruncie

W związku z dostosowywaniem polskich wymagań do unijnych, od stycznia 2009 r. obowiązują nowe warunki techniczne dla okien i podłóg w gruncie. Mają one służyć większej oszczędności energii.

Znowelizowane rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z innymi aktami wykonawczymi do ustawy – Prawo budowlane (zmienione rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i nowe rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego...) tworzą pakiet wypełniający wymagania dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Okna i przegrody szklane

Zaostrzono wymagania cieplne dla okien, obniżając maksymalne wartości współczynnika U, dodano także zapis, że współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okna oraz przegród szklanych i przezroczystych gc nie może być większy niż 0,5.
gc = fc·gG, gdzie
fc – współczynnik korekcyjny redukcji promieniowania;
gG – współczynnik przepuszczalności energii całkowitej dla rodzaju oszklenia.

Jeżeli okna i przegrody szklane zajmują więcej niż 50% powierzchni ściany, dodatkowo stawia się warunek gc·fG ≤ 0,25, gdzie fG to udział powierzchni okien oraz przegród szklanych i przezroczystych w powierzchni ściany.

Dotychczas. Zwracano jedynie uwagę na współczynnik przenikania ciepła przez okno U i nie precyzowano, ile energii cieplnej może przeniknąć przez szyby.
Co to oznacza. Możemy wybrać okna i przeszklenia o większej przepuszczalności energii.
Pod warunkiem jednak, że będą:

  • zamontowane pionowo bądź nachylone pod kątem większym niż 60 st. do poziomu;
  • skierowane w kierunkach od północno-zachodniego do północno-wschodniego (kierunek
    północny ±45°);
  • chronione przed promieniowaniem słonecznym przez jakąś przegrodę;
  • miały powierzchnię mniejszą niż 0,5 m2.

Podłogi na gruncie

W pomieszczeniach ogrzewanych podłoga na gruncie powinna mieć obwodową izolację cieplną, której opór cieplny wyniesie co najmniej 2,0 (m2·K)/W. Współczynnik U dla podłogi nie może być wyższy niż 0,45 W/(m2·K).

Dotychczas. Podłogom na gruncie usytuowanym głębiej niż 0,6 m od poziomu terenu nie stawiano żadnych wymagań. Jeśli były płycej, musiały się charakteryzować odpowiednim oporem cieplnym. Duże znaczenie miała temperatura, którą utrzymywano w pomieszczeniach. Jeżeli ogrzewano je do przynajmniej 16 st. C, podłoga na gruncie musiała mieć opór cieplny nie mniejszy niż 1,5 (m2·K)/W. W pomieszczeniach słabo ogrzewanych (8 st. C ≤  t ≤  16 st. C) trzeba było izolować jedynie strefę podłogi przyległą do ścian zewnętrznych, tak by miała opór nie mniejszy niż 1,0 (m2·K)/W.
Co to oznacza. Izolacja cieplna musi być ułożona na całej powierzchni podłogi na gruncie. Jeśli wykorzystuje się styropian o λ = 0,04 W/(m·K), jego warstwa powinna mieć minimum 8 cm grubości.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)
  • rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 201, poz. 1238 z późn. zm.)
  • rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzUnr 201, poz. 1239 z późn. zm.)

Prawa osób wywłaszczanych

Budowa wyczekiwanej drogi może dla niektórych oznaczać przymusową przeprowadzkę. Poniżej...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Prawo budowlane po zmianach wprowadzonych w...

Ustawa prawo budowlane reguluje wszelkie kwestie związane ze wszystkimi etapami budowy domu. Sprawdź, jak...

Umowy budowlane: umowa z wykonawcą wzór. Co...

Umowa z wykonawcą: pobierz gotowy wzór umowy. Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane? Przed...

Znalezisko archeologiczne na budowie domu. Czy...

Co zrobić, gdy na budowie naszego domu trafimy na znalezisko archeologiczne? Czy zabytek, skarb lub kopalina...

Samowola budowlana, czyli dom wybudowany...

Pojęcie samowola budowlana nie istnieje w ustawie Prawo budowlane. Jeśli jednak dom został zbudowany...

Sprawdź, co musisz wiedzieć zanim wymienisz stare...

Jeśli zdecydowaliśmy się zastąpić stare pokrycie nową dachówką betonową lub ceramiczną, musimy...

Budowa szamba – formalności przed budową i normy,...

Gdy budynku nie można podłączyć do kanalizacji, wówczas jednym możliwym rozwiązaniem jest budowa...