| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Nowe przepisy dla okien i podłóg w gruncie

Nowe przepisy dla okien i podłóg w gruncie

W związku z dostosowywaniem polskich wymagań do unijnych, od stycznia 2009 r. obowiązują nowe warunki techniczne dla okien i podłóg w gruncie. Mają one służyć większej oszczędności energii.

Znowelizowane rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z innymi aktami wykonawczymi do ustawy – Prawo budowlane (zmienione rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i nowe rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego...) tworzą pakiet wypełniający wymagania dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Okna i przegrody szklane

Zaostrzono wymagania cieplne dla okien, obniżając maksymalne wartości współczynnika U, dodano także zapis, że współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okna oraz przegród szklanych i przezroczystych gc nie może być większy niż 0,5.
gc = fc·gG, gdzie
fc – współczynnik korekcyjny redukcji promieniowania;
gG – współczynnik przepuszczalności energii całkowitej dla rodzaju oszklenia.

Jeżeli okna i przegrody szklane zajmują więcej niż 50% powierzchni ściany, dodatkowo stawia się warunek gc·fG ≤ 0,25, gdzie fG to udział powierzchni okien oraz przegród szklanych i przezroczystych w powierzchni ściany.

Dotychczas. Zwracano jedynie uwagę na współczynnik przenikania ciepła przez okno U i nie precyzowano, ile energii cieplnej może przeniknąć przez szyby.
Co to oznacza. Możemy wybrać okna i przeszklenia o większej przepuszczalności energii.
Pod warunkiem jednak, że będą:

  • zamontowane pionowo bądź nachylone pod kątem większym niż 60 st. do poziomu;
  • skierowane w kierunkach od północno-zachodniego do północno-wschodniego (kierunek
    północny ±45°);
  • chronione przed promieniowaniem słonecznym przez jakąś przegrodę;
  • miały powierzchnię mniejszą niż 0,5 m2.

Podłogi na gruncie

W pomieszczeniach ogrzewanych podłoga na gruncie powinna mieć obwodową izolację cieplną, której opór cieplny wyniesie co najmniej 2,0 (m2·K)/W. Współczynnik U dla podłogi nie może być wyższy niż 0,45 W/(m2·K).

Dotychczas. Podłogom na gruncie usytuowanym głębiej niż 0,6 m od poziomu terenu nie stawiano żadnych wymagań. Jeśli były płycej, musiały się charakteryzować odpowiednim oporem cieplnym. Duże znaczenie miała temperatura, którą utrzymywano w pomieszczeniach. Jeżeli ogrzewano je do przynajmniej 16 st. C, podłoga na gruncie musiała mieć opór cieplny nie mniejszy niż 1,5 (m2·K)/W. W pomieszczeniach słabo ogrzewanych (8 st. C ≤  t ≤  16 st. C) trzeba było izolować jedynie strefę podłogi przyległą do ścian zewnętrznych, tak by miała opór nie mniejszy niż 1,0 (m2·K)/W.
Co to oznacza. Izolacja cieplna musi być ułożona na całej powierzchni podłogi na gruncie. Jeśli wykorzystuje się styropian o λ = 0,04 W/(m·K), jego warstwa powinna mieć minimum 8 cm grubości.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)
  • rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 201, poz. 1238 z późn. zm.)
  • rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzUnr 201, poz. 1239 z późn. zm.)

Prawa osób wywłaszczanych

Budowa wyczekiwanej drogi może dla niektórych oznaczać przymusową przeprowadzkę. Poniżej...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Pozwolenie na wycinkę drzew na własnej działce...

Od 1 stycznia 2017 roku nie potrzebujesz już pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów na własnej działce....

Co to jest dziennik budowy? Co zrobić, gdy...

Dziennik budowy to ważny dokument każdego inwestora. Należy go prowadzić dla każdego obiektu, którego...

Przed budową domu sprawdź minimalne odległości,...

Zanim kupimy działkę i projekt domu warto zapoznać się z niektórymi przepisami prawa. Bardzo istotne...

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać...

Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą między innymi...

Przebudowa domu bez formalności, na zgłoszenie...

Jakich formalności powinien dopełnić inwestor, który chce przebudować budynek w oparciu o zgłoszenie?...

Co zrobić, gdy dom został wybudowany niezgodnie z...

Jeśli dom został zbudowany niezgodnie z projektem budowlanym, a odstępstwa od projektu budowlanego mają...

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.