| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Nowe przepisy dla okien i podłóg w gruncie

Nowe przepisy dla okien i podłóg w gruncie

W związku z dostosowywaniem polskich wymagań do unijnych, od stycznia 2009 r. obowiązują nowe warunki techniczne dla okien i podłóg w gruncie. Mają one służyć większej oszczędności energii.

Znowelizowane rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z innymi aktami wykonawczymi do ustawy – Prawo budowlane (zmienione rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i nowe rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego...) tworzą pakiet wypełniający wymagania dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Okna i przegrody szklane

Zaostrzono wymagania cieplne dla okien, obniżając maksymalne wartości współczynnika U, dodano także zapis, że współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okna oraz przegród szklanych i przezroczystych gc nie może być większy niż 0,5.
gc = fc·gG, gdzie
fc – współczynnik korekcyjny redukcji promieniowania;
gG – współczynnik przepuszczalności energii całkowitej dla rodzaju oszklenia.

Jeżeli okna i przegrody szklane zajmują więcej niż 50% powierzchni ściany, dodatkowo stawia się warunek gc·fG ≤ 0,25, gdzie fG to udział powierzchni okien oraz przegród szklanych i przezroczystych w powierzchni ściany.

Dotychczas. Zwracano jedynie uwagę na współczynnik przenikania ciepła przez okno U i nie precyzowano, ile energii cieplnej może przeniknąć przez szyby.
Co to oznacza. Możemy wybrać okna i przeszklenia o większej przepuszczalności energii.
Pod warunkiem jednak, że będą:

  • zamontowane pionowo bądź nachylone pod kątem większym niż 60 st. do poziomu;
  • skierowane w kierunkach od północno-zachodniego do północno-wschodniego (kierunek
    północny ±45°);
  • chronione przed promieniowaniem słonecznym przez jakąś przegrodę;
  • miały powierzchnię mniejszą niż 0,5 m2.

Podłogi na gruncie

W pomieszczeniach ogrzewanych podłoga na gruncie powinna mieć obwodową izolację cieplną, której opór cieplny wyniesie co najmniej 2,0 (m2·K)/W. Współczynnik U dla podłogi nie może być wyższy niż 0,45 W/(m2·K).

Dotychczas. Podłogom na gruncie usytuowanym głębiej niż 0,6 m od poziomu terenu nie stawiano żadnych wymagań. Jeśli były płycej, musiały się charakteryzować odpowiednim oporem cieplnym. Duże znaczenie miała temperatura, którą utrzymywano w pomieszczeniach. Jeżeli ogrzewano je do przynajmniej 16 st. C, podłoga na gruncie musiała mieć opór cieplny nie mniejszy niż 1,5 (m2·K)/W. W pomieszczeniach słabo ogrzewanych (8 st. C ≤  t ≤  16 st. C) trzeba było izolować jedynie strefę podłogi przyległą do ścian zewnętrznych, tak by miała opór nie mniejszy niż 1,0 (m2·K)/W.
Co to oznacza. Izolacja cieplna musi być ułożona na całej powierzchni podłogi na gruncie. Jeśli wykorzystuje się styropian o λ = 0,04 W/(m·K), jego warstwa powinna mieć minimum 8 cm grubości.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)
  • rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 201, poz. 1238 z późn. zm.)
  • rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzUnr 201, poz. 1239 z późn. zm.)

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Jaki zbiornik wodny zablokuje naszą budowę?

W sąsiedztwie jakich zbiorników wodnych obowiązywać będzie zakaz lokalizowania nowych obiektów...

Budowa szamba – formalności przed budową i normy,...

Gdy budynku nie można podłączyć do kanalizacji, wówczas jednym możliwym rozwiązaniem jest budowa...

Umowa budowlana, czyli co i z kim podpisać przy...

Umowa budowlana przede wszystkim powinna być sporządzona na piśmie. Zawarcie ustnej umowy nie powoduje jej...

Formalności po zakończeniu budowy - zawiadomienie...

Zakończenie budowy domu wiąże się z dopełnieniem ważnych formalności. Sprawdź, czym jest zawiadomienie o...

Wycinka drzew. Kto może wyciąć drzewa i krzewy...

Wycinka drzew i krzewów przez osoby fizyczne jest możliwa bez konieczności uzyskiwania pozwolenia....

Czym jest projekt budowlany zamienny? Co powinien...

Projekt budowlany zamienny należy sporządzić gdy zaszło odstąpienie od warunków określonych w...