| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Na jakie pytania odpowiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Na jakie pytania odpowiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Ważny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to dla budującego dom duże korzyści, a przede wszystkim oszczędność czasu. Gdy działka jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, urząd nie wydaje decyzji o warunkach zabudowy. W praktyce oznacza to, że szybko i bez trudu uzyskamy odpowiedź na pytanie: czy i jaki dom możemy tam zbudować?

Albo plan miejscowy, albo decyzja o warunkach zabudowy

Z planu miejscowego powinno jednoznacznie wynikać, jak duży dom wolno zbudować, jak go usytuować na działce, jakie ograniczenia w jego wyglądzie obowiązują, co można zrobić na danym terenie z zielenią, dojazdem, ściekami itp.

Gdy działka leży na terenie, na którym został uchwalony plan miejscowy, urząd nie wydaje decyzji o warunkach zabudowy. Inwestor sam szuka potrzebnych informacji w wydanym formalnie przez urząd wypisie i wyrysie z planu.

Skąd wziąć plan miejscowy?

Oficjalna publikacja planu jako przepisu gminnego znajduje się w dzienniku urzędowym województwa. Coraz częściej można też obejrzeć go na stronach www miasta lub gminy oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej urzędu – najczęściej w zakładce „uchwały rady gminy”.

Podstawowa korzyść budowania na terenie objętym planem polega na tym, że szybko i bez trudu możemy uzyskać odpowiedź na zasadnicze pytanie: czy i jaki dom możemy tam zbudować?

Informacje zawarte w planie miejscowym

Poza tym plan miejscowy pozwala poznać zasady, jakie będą obowiązywałynaszych sąsiadów działki albo terenu, szerokości elewacji frontowej, wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki bądź geometrii dachu (kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci dachowych). W praktyce zawartość tych opracowań jest różna.

Do tego ważność zachowały plany miejscowe sporządzane w latach 1995-2003 na podstawie starej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r., to jest uchwalone przed wejściem w życie ustawy o planowaniu z 2003 r.

Ich zakres i stopień szczegółowości są najczęściej dużo mniejsze niż wymagane w nowej ustawie. Jest w nich zazwyczaj mniej ustaleń i są mniej precyzyjne.

Przeczytaj dodatkowo:
Sprawdź, co musisz wiedzieć zanim wymienisz stare...

Jeśli zdecydowaliśmy się zastąpić stare pokrycie nową dachówką betonową lub ceramiczną, musimy...

Wycinka drzew. Kto może wyciąć drzewa i krzewy...

Wycinka drzew i krzewów przez osoby fizyczne jest możliwa bez konieczności uzyskiwania pozwolenia....

Formalności prawne przy budowie ogrodzenia. Czy...

Obecnie formalności związane z budową ogrodzenia zależą jedynie od jego wysokości. Jeżeli ogrodzenie nie...

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać...

Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą między innymi...

Przebudowa domu bez formalności, na zgłoszenie...

Jakich formalności powinien dopełnić inwestor, który chce przebudować budynek w oparciu o zgłoszenie?...

Zakończenie budowy domu. Dodatkowe formalności...

Wszelkie formalności związane z zakończeniem budowy domu należy dopełnić u powiatowego inspektora nadzoru...