| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Czy sąsiad może mieć pretensję o miejsce, gdzie parkujesz samochód?
Miejsca postojowe na działce. Co na to prawo budowlane?

Czy sąsiad może mieć pretensję o miejsce, gdzie parkujesz samochód?

Planując na działce parking, trzeba wziąć pod uwagę, że zgodnie z przepisami odległość wydzielonych miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym zadaszonych, czyli wiat garażowych) nie może być mniejsza niż przewiduje to prawo budowlane.

Autor: Andrzej Szandomirski

Gdy na podjeździe nie ma wydzielonych miejsc parkingowych, auta można parkować w każdym jego miejscu.

Odległość wydzielonych miejsc postojowych nie może być mniejsza niż:

  • 7 m od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym (pokojów). Jedynie miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, można zbliżyć bez żadnych ograniczeń do domu jednorodzinnego, a na 5 m do okien budynku wielorodzinnego;
  • 3 m od granicy działki budowlanej.

Podane odległości dotyczą wydzielonych miejsc postojowych do czterech stanowisk włącznie (a więc dotyczą także pojedynczego miejsca postojowego), przy większej ich liczbie są sporo wyższe.

Jeśli miejsca do parkowania nie są wydzielone (na przykład na działce mamy tylko utwardzony podjazd bez zaznaczonego parkingu), to samochody można stawiać właściwie w dowolnym miejscu, co niekoniecznie może się podobać sąsiadom. Jednak w takich sytuacjach odległości wskazane w przepisach techniczno-budowlanych nie mają zastosowania, a organy nadzoru budowlanego nie mają powodów do interwencji.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. DzU z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
  • rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późn. zm.),
  • rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 109, poz. 917).
WARTO WIEDZIEĆ

Inne obiekty bez szczególnych wymogów: wiaty garażowe, altany, składowanie opału, a także składowanie materiałów palnych, pozostałości roślinnych, rozpalanie ognia, wykonanie oczka wodnego...

Przepisy nie przewidują szczególnych odległości dla wiat lub altan ogrodowych. Co do zasady można je usytuować w dowolnym miejscu, jednak w pewnych sytuacjach (w zależności od sposobu wykorzystywania) mogą być zakwalifikowane jako miejsca postojowe dla samochodów lub obiekty przeznaczone do składowania opału.

Do wiat na samochód powinny więc mieć zastosowanie przepisy dotyczące miejsc postojowych, w przypadku składowania drewna zaś w grę wchodzą przepisy przeciwpożarowe. Warto pamiętać, że zabronione jest składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu.

Również usytuowanie miejsca na ognisko lub grill, choć nie jest w przepisach uregulowane, nie może powodować zagrożenia dla sąsiednich obiektów. Zabronione jest rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów.

Natomiast wykonanie oczka wodnego nie jest obwarowane żadnymi przepisami określającymi miejsce jego usytuowania (podobnie jak sadzenie drzew). Trzeba jednak mieć na uwadze, aby budując coś na działce, kopiąc lub sadząc, nie wpłynąć niekorzystnie na działkę sąsiada, bo wtedy może on wystąpić z roszczeniami cywilnoprawnymi dotyczącymi zakłócania wykonywania prawa własności.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Zagospodarowanie działki budowlanej - gdzie usytuować szambo, oczyszczalnię ścieków, studnię

Planując zagospodarowanie działki budowlanej, trzeba przewidzieć miejsce nie tylko na dom i garaż,...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Prawo budowlane po zmianach wprowadzonych w...

Ustawa prawo budowlane reguluje wszelkie kwestie związane ze wszystkimi etapami budowy domu. Sprawdź, jak...

Instalacja paneli fotowoltaicznych - czy jest...

Zakup i instalacja paneli fotowoltaicznych to poważna inwestycja. Montaż powinien być realizowany przez...

Dom z paczki, dom mobilny i minidom - alternatywa...

Domy z paczki, których samodzielny montaż zajmuje 8-12 godzin, domy mobilne wygodne do przenoszenia i...

Co to jest elektrownia wiatrowa i gdzie można ją...

Od 16 lipca 2016 r. obowiązuje ustawa, która określa warunki i tryb lokalizacji elektrowni wiatrowych,...

Kodeks cywilny o prawach z tytułu zadatku....

Warto wiedzieć, jakie uprawnienia przysługują w związku z zadatkiem i jaka powinna być jego wysokość. Co na...