| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Legalizacja samowoli budowlanej - gdy nie masz pozwolenia na budowę domu

Legalizacja samowoli budowlanej - gdy nie masz pozwolenia na budowę domu

Jeżeli nadzór budowlany dowie się, że twój dom stoi nielegalnie, postawi cię przed wyborem: legalizacja samowoli albo rozbiórka. I nie ma tu znaczenia, że budowa domu to "sprawka" poprzedniego właściciela. Winę ponosi obecny. Niestety, legalizacja samowoli budowlanej nie zawsze jest możliwa. Sporo też kosztuje.

Legalizacja samowoli pod pewnymi warunkami

Legalizacja samowoli budowlanej, której budowę zakończono po 1994 r., czyli po wejściu w życie obecnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane, można zalegalizować tylko wtedy, gdy:

  • jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności: – ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo – ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem.

Nadzór budowlany może nakazać legalizację

Procedurę legalizacji samowoli określono w art. 48 i 49 Prawa budowlanego. W przypadku wykrycia np. nielegalnej budowy domu nadzór budowlany w osobie powiatowego inspektora wydaje postanowienie o wstrzymaniu robót (jeśli budowa jest w toku), w którym nakazuje także niezbędne zabezpieczenie budowy, i nakłada obowiązek przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów umożliwiających legalizację.

Dokumenty niezbędne do legalizacji samowoli budowlanej

Jeżeli czeka cię legalizacja samowoli, koniecznie przygotuj:

  • zaświadczenie o zgodności budowy domu z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy wydane przez wójta (burmistrza albo prezydenta miasta);
  • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami i uzgodnieniami oraz aktualnym zaświadczeniem o wpisie projektanta na listę członków właściwej izby;
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Złożenie w podanym terminie dokumentów jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót (jeżeli budowa nie została zakończona).

Ile kosztuje legalizacja samowoli

Nadzór budowlany bada, czy projekt domu jest zgodny z ustaleniami planu miejscowego (jeżeli taki uchwalono) lub decyzją o warunkach zabudowy, czy jest kompletny i czy został wykonany przez osobę z uprawnieniami.

Jeśli nie ma zastrzeżeń co do złożonej dokumentacji, wydaje postanowienie o wysokości opłaty legalizacyjnej. Oblicza ją jako iloczyn podstawowej stawki opłaty (500 zł) podwyższonej 50-krotnie, współczynnika kategorii obiektu i współczynnika wielkości obiektu (według załącznika do ustawy Prawo budowlane).

Opłata legalizacyjna musi być uiszczona w ciągu siedmiu dni od doręczenia postanowienia. Na postanowienie o opłacie można wnieść zażalenie do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, ale – niestety – nie wstrzymuje to wykonania postanowienia (opłata może być ściągnięta w trybie egzekucji administracyjnej).

Gdy opłata legalizacyjna zostanie wniesiona...

Po wniesieniu opłaty legalizacyjnej nadzór budowlany zatwierdza projekt, zezwala na wznowienie robót budowlanych (jeśli samowolna budowa nie została zakończona) i nakłada obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Jeżeli roboty są zakończone, to nadzór budowlany wydaje tylko decyzję o zatwierdzeniu projektu.

W przypadku niespełnienia w wyznaczonym terminie obowiązków nałożonych przez nadzór budowlany w zakresie przedłożenia wymaganej dokumentacji lub nieuiszczenia opłaty legalizacyjnej właściciela czeka rozbiórka domu. Może on być orzeczony dopiero wówczas, gdy okaże się, że nie ma prawnych możliwości legalizacji, z tym że oczywiście legalizacja samowoli budowlanej nie jest obowiązkiem, lecz uprawnieniem inwestora.

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Najważniejsze zasady programu Mieszkanie dla...

W programie Mieszkanie dla Młodych wprowadzono zmiany, co przyczyniło się do zwiększenia jego popularności....

Budowa studni głębinowej. Wymagane jest...

Formalności związane z budową studni głębinowej nie są jednoznaczne. Nie określają jednolicie czy inwestycja...

Budowa domu. Formalności przed budową KROK PO...

Budowa własnego domu to marzenie wielu osób. Aby je spełnić trzeba przejść długą drogę związaną między...

Podatek od sprzedaży nieruchomości. Czy możesz...

Podatek od sprzedaży nieruchomości musisz zapłacić jeśli sprzedasz dom, mieszkanie lub inną nieruchomość...

Odbiór domu lub odbiór mieszkania od dewelopera....

Z odbiorem technicznym mieszkania lub odbiorem domu wiąże się dużo stresu. Łatwo wtedy przegapić istotne...

Okresowe przeglądy budynków. Co ile lat należy...

Chcesz mieć zadbany i bezpieczny dom? Musisz zadbać o właściwy stan techniczny budynku i poddawać go...

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.