| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Gmina zmieniła plan miejscowy? Żądaj odszkodowania, jeśli spadła wartość nieruchomości

Gmina zmieniła plan miejscowy? Żądaj odszkodowania, jeśli spadła wartość nieruchomości

O rekompensatę możesz się ubiegać m.in. wtedy, gdy nowy lub zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego ogranicza możliwości budowy domu albo też gdy zmienia przeznaczenie działki, uniemożliwiając przykładowo postawienie domu wielorodzinnego. W takich sytuacjach masz prawo żądać od gminy odszkodowania, wykupienia nieruchomości bądź zaoferowania innej.

Rekompensata przewidziana w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest bezpośrednio związana z uchwaleniem lub ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie.

Czego możesz żądać od gminy w związku z niekorzystną zmianą planu?

W art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzono kilka roszczeń w stosunku do gminy przysługujących pokrzywdzonym osobom.

Po pierwsze, zgodnie z ust. 1 i 2 – jeśli w związku z uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, jej właściciel bądź użytkownik wieczysty może żądać od gminy:

  • odszkodowania za rzeczywistą poniesioną szkodę;
  • wykupienia nieruchomości bądź jej części;
  • zaoferowania innej nieruchomości.

Zobacz także:

Po drugie, zgodnie z ust. 3,­ w przypadku gdy właściciel lub użytkownik wieczysty sprzedaje nieruchomość, której wartość zmalała w związku z uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może żądać od gminy wypłaty różnicy między wartością nieruchomości przed uchwaleniem (zmianą) planu miejscowego i po tym fakcie.

Warunkiem wypłaty takiej rekompensaty jest nieskorzystanie z wyżej wymienionych praw (do odszkodowania, wykupu lub innej nieruchomości).

W jakich sytuacjach możesz żądać od gminy odszkodowania?

Z takimi sytuacjami możemy mieć do czynienia na przykład wtedy, gdy zmieniony lub nowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje obok naszej nieruchomości trasę szybkiego ruchu bądź autostradę, w związku z czym na części nieruchomości od strony planowanej drogi nie będzie można wznieść żadnego budynku.

Albo gdy zostanie zaplanowane utworzenie sztucznego zbiornika wodnego – wówczas zgodnie z przepisami nie można stawiać budynków w pasie 100 m od linii brzegowej.

Zmiana dotychczasowego przeznaczenia działki, przykładowo z zabudowy wielorodzinnej na jednorodzinną, też zmniejszy wartość nieruchomości i uniemożliwi zaplanowaną budowę domu wielorodzinnego.

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Pozwolenia, uzgodnienia – dokumenty, bez których...

Chcesz zbudować dom? Dowiedz się, jakie musisz wcześniej zgromadzić pozwolenia, uzgodnienia i inne...

Umowy budowlane: umowa z wykonawcą wzór. Co...

Umowa z wykonawcą: pobierz gotowy wzór umowy. Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane? Przed...

Kodeks cywilny o prawach z tytułu zadatku....

Warto wiedzieć, jakie uprawnienia przysługują w związku z zadatkiem i jaka powinna być jego wysokość. Co na...

Przegląd kominiarski i czyszczenie komina....

Kontrole kominiarskie są konieczne z wielu względów. Służą one m.in. ocenie stanu komina oraz jego...

Pozwolenie na wycinkę drzew na własnej działce...

Od 1 stycznia 2017 roku nie potrzebujesz już pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów na własnej działce....

Co to jest elektrownia wiatrowa i gdzie można ją...

Od 16 lipca 2016 r. obowiązuje ustawa, która określa warunki i tryb lokalizacji elektrowni wiatrowych,...