| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Gmina zmieniła plan miejscowy? Żądaj odszkodowania, jeśli spadła wartość nieruchomości

Gmina zmieniła plan miejscowy? Żądaj odszkodowania, jeśli spadła wartość nieruchomości

O rekompensatę możesz się ubiegać m.in. wtedy, gdy nowy lub zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego ogranicza możliwości budowy domu albo też gdy zmienia przeznaczenie działki, uniemożliwiając przykładowo postawienie domu wielorodzinnego. W takich sytuacjach masz prawo żądać od gminy odszkodowania, wykupienia nieruchomości bądź zaoferowania innej.

Rekompensata przewidziana w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest bezpośrednio związana z uchwaleniem lub ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie.

Czego możesz żądać od gminy w związku z niekorzystną zmianą planu?

W art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzono kilka roszczeń w stosunku do gminy przysługujących pokrzywdzonym osobom.

Po pierwsze, zgodnie z ust. 1 i 2 – jeśli w związku z uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, jej właściciel bądź użytkownik wieczysty może żądać od gminy:

  • odszkodowania za rzeczywistą poniesioną szkodę;
  • wykupienia nieruchomości bądź jej części;
  • zaoferowania innej nieruchomości.

Zobacz także:

Po drugie, zgodnie z ust. 3,­ w przypadku gdy właściciel lub użytkownik wieczysty sprzedaje nieruchomość, której wartość zmalała w związku z uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może żądać od gminy wypłaty różnicy między wartością nieruchomości przed uchwaleniem (zmianą) planu miejscowego i po tym fakcie.

Warunkiem wypłaty takiej rekompensaty jest nieskorzystanie z wyżej wymienionych praw (do odszkodowania, wykupu lub innej nieruchomości).

W jakich sytuacjach możesz żądać od gminy odszkodowania?

Z takimi sytuacjami możemy mieć do czynienia na przykład wtedy, gdy zmieniony lub nowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje obok naszej nieruchomości trasę szybkiego ruchu bądź autostradę, w związku z czym na części nieruchomości od strony planowanej drogi nie będzie można wznieść żadnego budynku.

Albo gdy zostanie zaplanowane utworzenie sztucznego zbiornika wodnego – wówczas zgodnie z przepisami nie można stawiać budynków w pasie 100 m od linii brzegowej.

Zmiana dotychczasowego przeznaczenia działki, przykładowo z zabudowy wielorodzinnej na jednorodzinną, też zmniejszy wartość nieruchomości i uniemożliwi zaplanowaną budowę domu wielorodzinnego.

Odległości na działce. Czy zbiornik z gazem można postawić w dowolnej odległości od domu i granicy działki?

Jeżeli decydujesz się na ogrzewanie gazem płynnym, sprawdź, w jakiej minimalnej odległości od domu,...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Znalezisko archeologiczne na budowie domu. Czy...

Co zrobić, gdy na budowie naszego domu trafimy na znalezisko archeologiczne? Czy zabytek, skarb lub kopalina...

Budowa szamba – formalności przed budową i normy,...

Gdy budynku nie można podłączyć do kanalizacji, wówczas jednym możliwym rozwiązaniem jest budowa...

Czym jest projekt budowlany zamienny? Co powinien...

Projekt budowlany zamienny należy sporządzić gdy zaszło odstąpienie od warunków określonych w...

Jaki zbiornik wodny zablokuje naszą budowę?

W sąsiedztwie jakich zbiorników wodnych obowiązywać będzie zakaz lokalizowania nowych obiektów...

Podtopienia nieruchomości. Jak sobie poradzić z...

Podtopienia domów i działek występują dość często, szczególnie po zimie i w czasie intensywnych...

Umowa budowlana, czyli co i z kim podpisać przy...

Umowa budowlana przede wszystkim powinna być sporządzona na piśmie. Zawarcie ustnej umowy nie powoduje jej...