| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Fachowy odbiór mieszkania. Na co zwrócić uwagę?

Fachowy odbiór mieszkania. Na co zwrócić uwagę?

Podpowiadamy, jak fachowo dokonać odbioru nowego mieszkania od dewelopera oraz w jaki sposób zgłosić ewentualne usterki. Na co koniecznie zwrócić uwagę podczas odbierania lokalu? Jak sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania?

Zgodnie z ustawą z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przeniesienie prawa własności wyodrębnionego lokalu na nabywcę poprzedzone jest odbiorem lokalu (art. 27 wspomnianej ustawy).

Odbiór lokalu obowiązkowo odbywa się w naszej obecności, a z jego przebiegu sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy. Jest to szczególnie ważna czynność, bowiem to do protokołu nabywca może zgłosić wszelkie zastrzeżenia i wady, które stwierdzi w lokalu w momencie jego odbioru.

Pojęcie wad jest bardzo szerokie, tak więc będą to wszelkie niedoróbki, niejasności, brak należytej staranności po stronie dewelopera czy niezgodność pomiędzy stanem faktycznym lokalu a specyfikacją mieszkania, która wynika z wcześniej podpisanej z nami umowy deweloperskiej .

Jak się przygotować do odbioru nowego mieszkania?

Zanim umówimy się na odbiór upragnionego mieszkania, warto na ten moment odpowiednio się przygotować. Na odbiór lokalu z przedstawicielem dewelopera powinnyśmy zabrać umowę, projekt mieszkania czy wreszcie schemat instalacji.

Mając na uwadze, że odbiór mieszkania niesie za sobą dokonanie szczegółowych pomiarów, zbadanie czy poszczególne elementy w mieszkaniu wykonano zgodnie z szeroko pojmowaną sztuką budowlaną, a także to, że pewne kwestie mogą wymagać wiedzy specjalistycznej, warto zastanowić się nad kilkugodzinnym wynajęciem fachowca z dziedziny budownictwa, tak by towarzyszył nam podczas czynności odbioru.

Jak długo trwa odbiór lokalu?

Na odbiór najlepiej umówić się ciągu dnia – łatwiej dostrzeżemy wtedy nawet te najmniejsze niedoskonałości, łatwiej też stwierdzić czy np. odbierany przez nas lokal ma dostatecznie tyle słońca jak przekonuje o tym w umowie deweloper.

Przede wszystkim każdą czynność warto wykonać bez pośpiechu i w sposób możliwie dokładny przyjrzeć się każdemu elementowi mieszkania, piwnicy czy miejsca postojowego (garażu).

Na co zwrócić uwagę podczas odbioru mieszkania?

Odbiór lokalu najlepiej rozpocząć od pomiaru mieszkania, później zaś szczególną uwagę zwracamy na sposób wykonania: ścian, okien, posadzek, wentylacji, drzwi (wewnątrz mieszkania, zewnętrzne), dostępność mediów. Weryfikujemy także klasę, markę oraz jakość zastosowanych w naszym mieszkaniu materiałów (komponentów), i oczywiście porównujemy czy są odpowiednie do tych, o których istnieniu, w umowie zapewniał deweloper.

Co w przypadku stwierdzenia wad w mieszkaniu?

W momencie gdy dokonaliśmy już dokładnych oględzin lokalu, i zgromadziliśmy przy tym jakiekolwiek zastrzeżenia co do stanu nieruchomości, to konieczne będzie odnotowanie niedogodności w treści protokołu zdawczo-odbiorczego.

Protokół odbioru stwarza nam ustawowo zagwarantowaną okazję do wytknięcia deweloperowi wszelakich zastrzeżeń i niedoróbek - tuż przed ostatecznym odbiorem lokalu. Ważne zatem, aby w protokole znalazły się rzeczywiście wszystkie zauważone przez nas usterki - chociażby przedstawiciel dewelopera zapewniał o ich niezwłocznej naprawie.

W sytuacji, gdy w protokole nie zostaną stwierdzone zastrzeżenia o których mowa powyżej, to w przypadku sporu na drodze sądowej, deweloper z pewnością wywodzić będzie, że dostarczony nam lokal od początku był w stanie przyzwoitym i zgodnym z umową. Skrupulatne uzupełnienie protokołu, leży zatem wyłącznie w naszym interesie.

Czy deweloper musi usunąć wady w mieszkaniu?

Zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego deweloper jest zobowiązany w terminie czternastu dni od podpisania protokołu, doręczyć nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz o jej przyczynach.

Następnie zgodnie z brzmieniem ustawy, deweloper jest zobowiązany, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu, usunąć uznane wady lokalu mieszkalnego. Jeżeli deweloper, mimo zachowania należytej staranności nie usunie wady w powyższym terminie, może wskazać odpowiedni, inny termin usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia.

Do czasu gdy deweloper nie wywiąże się z zobowiązania nie podpisujmy protokołu zdawczo-odbiorczego. Dopiero wtedy gdy stwierdzimy, że dokonano naprawy wszystkich, a zwłaszcza tych zaprotokołowanych w naszej obecności usterek, można przejść do odbioru ostatecznego.

Należy również pamiętać, że wszelakie postanowienia umowy deweloperskiej mniej korzystne dla nabywców aniżeli przepisy ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (np. gdy deweloper przedstawi w umowie dłuższe terminy naprawy niż te wskazane powyżej) są nieważne, a w ich miejsce stosuje się odpowiednie przepisy ww. ustawy.

Zmiany w Prawie Budowlanym. Czy pozwolenie na budowę faktycznie przestanie obowiązywać?

Budowa domu to proces rozpoczynający się od procedur umożliwiających podjęcie robót budowlanych....

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
WZORY UMÓW na prace budowlano-remontowe + rady...

Pobierz gotowe wzory umów do wypełnienia – mamy dla Ciebie 6 różnych umów,...

ZADATEK a ZALICZKA: najważniejsze różnice. Co...

Co to jest zadatek? Różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką jest istotna, gdy następuje odstąpienie od...

Kto instaluje fotoogniwa? Czy potrzebne są...

Fotoogniwa montują firmy specjalizujące się w tego typu systemach. Instalatorzy oferują zazwyczaj doradztwo,...

Wycinka drzew. Kto może wyciąć drzewa i krzewy...

Wycinka drzew i krzewów przez osoby fizyczne jest możliwa bez konieczności uzyskiwania pozwolenia....

Prawo budowlane po zmianach wprowadzonych w...

Ustawa prawo budowlane reguluje wszelkie kwestie związane ze wszystkimi etapami budowy domu. Sprawdź, jak...