| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Drzewo, słup, budynek do rozbiórki, czyli niechciane obiekty na działce

Drzewo, słup, budynek do rozbiórki, czyli niechciane obiekty na działce

Co zrobić, gdy na pięknie położonej działce znajdują się obiekty, których trzeba będzie się pozbyć: drzewa, rudera czy słup energetyczny? 

Drzewa do wycięcia

Na wycięcie drzew lub krzewów w większości wypadków potrzebne jest zezwolenie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na terenach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Jeśli chcemy wyciąć drzewo, które ma więcej niż pięć lat, to musimy wystąpić do urzędu gminy (wydział gospodarki komunalnej lub ochrony środowiska) o wydanie zezwolenia. Jest ono potrzebne także wtedy, gdy drzewo jest uszkodzone lub uschnięte. Urząd może uzależnić wydanie zezwolenia od przeniesienia drzew lub krzewów we wskazane miejsce albo zasadzenia w miejsce usuwanych drzew innej roślinności.

Bez zezwolenia można wyciąć drzewa i krzewy:

  • owocowe, z wyjątkiem tych rosnących na terenie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków,
  • sadzone na plantacjach,
  • te, których wiek nie przekracza pięciu lat.

Prywatni właściciele działek nie płacą za zgodę urzędu, ale za usunięcie drzew bez zezwolenia grożą kary, których wysokość zależy od rodzaju i wielkości drzewa (obwodu pnia). Kara może wynieść od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.

Zobacz także:

Wycięcie drzewa - opłaty

Słup lub przewody do przeniesienia

Lepiej nie kupować działki, na której znajdują się urządzenia utrudniające lub uniemożliwiające zabudowę (słupy, przewody). Czy pod ziemią nie kryją się jakieś przewody, można sprawdzić w zakładzie uzgodnień dokumentacji działającym przy starostwie lub w zakładach, do których należą sieci uzbrojenia.

Jeśli jednak nabędziesz grunt z takimi obiektami (świadomie lub nie, bo na przykład dopiero po zakupie okazało się, że pod ziemią są jakieś przewody wykonane bez zgody poprzedniego właściciela gruntu), możesz się starać o:

  • usunięcie ich lub przeniesienie w inne miejsce,
  • wynagrodzenie za korzystanie z gruntu.

Niestety zakłady, do których należą niechciane urządzenia, nie są zwykle zainteresowane przebudową lub próbują obciążyć jej kosztami właściciela gruntu. Wówczas można dochodzić swoich praw przed sądem, ale trwa to latami.

Budynek do rozbiórki

Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego zostaje wydane na wniosek inwestora. We wniosku należy podać:

  • dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu;
  • nazwę i rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć: zgodę właściciela obiektu, szkic usytuowania obiektu budowlanego, opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi, w zależności od potrzeb - projekt rozbiórki obiektu, dodatkowo - upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

Działka z wadą

Osoba sprzedająca działkę odpowiada wobec kupującego za jej ewentualne wady fizyczne lub prawne. Jeśli więc okaże się na przykład, że pomimo spisanych w akcie notarialnym zapewnień zbywcy działka nie nadaje się do zabudowy z uwagi na urządzenia podziemne (wada fizyczna) albo że jest obciążona prawami osób trzecich (wada prawna), to kupujący może:

  • żądać obniżenia ceny,
  • odstąpić od umowy,
  • żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady.

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne działki wygasają po upływie roku od zakupu działki, a za wady prawne – po roku od chwili, kiedy kupujący dowiedział się o istnieniu wady.

Siedlisko - czyli jak wybudować dom na działce rolnej?

Zabudowę siedliskową mogą bez większych ograniczeń rozpocząć rolnicy. Siedlisko jest bowiem...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Sprawdź, co musisz wiedzieć zanim wymienisz stare...

Jeśli zdecydowaliśmy się zastąpić stare pokrycie nową dachówką betonową lub ceramiczną, musimy...

Formalności po zakończeniu budowy - zawiadomienie...

Zakończenie budowy domu wiąże się z dopełnieniem ważnych formalności. Sprawdź, czym jest zawiadomienie o...

Umowa budowlana, czyli co i z kim podpisać przy...

Umowa budowlana przede wszystkim powinna być sporządzona na piśmie. Zawarcie ustnej umowy nie powoduje jej...

Co to jest dziennik budowy? Co zrobić, gdy...

Dziennik budowy to ważny dokument każdego inwestora. Należy go prowadzić dla każdego obiektu, którego...

Budowa garażu i wiaty garażowej - formalności....

W czerwcu 2015 roku zmieniły się przepisy ustawy Prawo budowlane, między innymi w zakresie budowy garażu i...

Przed budową domu sprawdź minimalne odległości,...

Zanim kupimy działkę i projekt domu warto zapoznać się z niektórymi przepisami prawa. Bardzo istotne...

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.