| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Czy muszę przesunąć ogrodzenie?

Czy muszę przesunąć ogrodzenie?

Dostałem pismo z gminy, że muszę cofnąć ogrodzenie od strony drogi prawie o metr albo płacić gminie za dzierżawę gruntu. Wszystkie okoliczne ogrodzenia stoją w tym miejscu od kilkudziesięciu lat...

Z map, które mam, wynika, że moje jest postawione w granicy działki. Poza tym ulica jest od dawna urządzona i nie ma możliwości jej poszerzenia z uwagi na stojące budynki. Czy muszę się zastosować do żądania gminy?

Odpowiedź:

Wyjaśnienia wymaga przede wszystkim sprawa przebiegu granicy między drogą a przyległymi działkami. Należy więc przeprowadzić postępowanie rozgraniczeniowe. Jeżeli to gmina kwestionuje stan granic istniejący od lat, powinna wszcząć takie postępowanie z urzędu. Dopiero po wyjaśnieniu tej kwestii można będzie ustalić, czy i na jakiej podstawie gmina może żądać wydania gruntu lub czynszu za dzierżawę. Gdyby się okazało, że ogrodzenie zostało ustawione na terenie ulicy, to prawdopodobnie trzeba je będzie przestawić.

Należy też sprawdzić, jakie są ustalenia planu miejscowego w kwestii szerokości drogi i linii rozgraniczających. Jeśli planu nie ma lub nie przewiduje on poszerzenia drogi, łatwiej będzie się obronić przed żądaniami gminy.

Warto jednak zauważyć, iż z uwagi na długotrwały stan posiadania może dojść do zasiedzenia nieruchomości. Wprawdzie przez dłuższy czas nie było możliwe zasiedzenie nieruchomości państwowych i komunalnych, lecz od 1 października 1990 r. ograniczenia te zniesiono. Do nabycia własności w tym trybie konieczne jest wykazanie nieprzerwanego posiadania przez 30 lat (w złej wierze). Jeśli jednak nieprawidłowe usytuowanie ogrodzenia było wynikiem na przykład błędu geodety lub błędnych zapisów w ewidencji gruntów, można przyjąć dobrą wiarę posiadacza. Wtedy do zasiedzenia wystarczy posiadanie nieruchomości przez 20 lat.

Podstawa prawna: Kodeks cywilny

Przeczytaj dodatkowo:
Podtopienia nieruchomości. Jak sobie poradzić z...

Podtopienia domów i działek występują dość często, szczególnie po zimie i w czasie intensywnych...

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać...

Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą między innymi...

Wycinka drzew. Kto może wyciąć drzewa i krzewy...

Wycinka drzew i krzewów przez osoby fizyczne jest możliwa bez konieczności uzyskiwania pozwolenia....

Formalności po zakończeniu budowy - zawiadomienie...

Zakończenie budowy domu wiąże się z dopełnieniem ważnych formalności. Sprawdź, czym jest zawiadomienie o...

Co to jest elektrownia wiatrowa i gdzie można ją...

Od 16 lipca 2016 r. obowiązuje ustawa, która określa warunki i tryb lokalizacji elektrowni wiatrowych,...

Umowa budowlana, czyli co i z kim podpisać przy...

Umowa budowlana przede wszystkim powinna być sporządzona na piśmie. Zawarcie ustnej umowy nie powoduje jej...