| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Budowa domu: od czego zacząć, jakie formalności po uzyskaniu pozwolenia na budowę
Czy pozwolenie na budowę uprawnia do rozpoczęcia prac budowlanych?

Budowa domu: od czego zacząć, jakie formalności po uzyskaniu pozwolenia na budowę

To, że masz już ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, nie oznacza, że możesz tak po prostu rozpocząć budowę domu. Najpierw powinieneś dopełnić jeszcze kilku formalności, m.in. zadabać o kierownika budowy i właściwie oznakować teren budowy.

Kierownik budowy

Funkcję kierownika budowy może pełnić tylko osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi. To ona będzie odpowiadać za zorganizowanie budowy domu i dbanie o jej należyty przebieg pod względem zgodności z przepisami prawa, bezpieczeństwa i poprawności technicznej. Najlepiej, gdy budową domu od początku do zakończenia pokieruje ta sama osoba, choć zmiana kierownika jest możliwa (wymaga jednak powiadomienia nadzoru budowlanego).

Sprawdź, jak uzyskać pozwolenie na budowę >>

Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy domu

Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy domu składa się je w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego co najmniej na siedem dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót. Do zawiadomienia trzeba dołączyć oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków oraz zaświadczenie o jego przynależności do izby samorządu zawodowego (wymóg ten dotyczy również inspektora nadzoru inwestorskiego, jeśli został ustanowiony przez inwestora).

Ostemplowanie dziennika budowy

Dzennik budowy kupujemy, następnie rejestrujemy i opieczętowujemy w organie, który wydał pozwolenie na budowę (starostwie powiatowym lub urzędzie miasta).

Dziennikiem będzie się opiekował kierownik budowy, ale wpisywać się mogą też inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, geodeta, przedstawiciel nadzoru budowlanego.

Montaż tablicy informacyjnej

Tablica informacyjna musi być umieszczona na budowie w widocznym miejscu i zawierać wymagane informacje, między innymi numer pozwolenia na budowę, dane adresowe (wraz z numerem telefonu) inwestora, kierownika budowy, wykonawcy i projektanta domu oraz numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej i pogotowia.

Geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie

Dotyczy to każdego obiektu budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę oraz przyłączy. Wykonaną pracę uprawniony geodeta powinien poświadczyć wpisem do dziennika budowy.

WAŻNE

Rady dla szukających firm wykonawczych

  • Poszukiwanie firmy wykonawczej rozpocznij najpóźniej zimą, wówczas jest szansa, że wybrana ekipa będzie jeszcze dysponować wolnymi terminami na sezon wiosenny.
  • Wybieraj firmę działającą w pełni legalnie – posiadającą oprócz adresu, numeru telefonu, strony internetowej i adresu e-mail także numer REGON.
  • Unikaj firm, które chcą pracować na czarno.
  • Spisz z wykonawcą szczegółową umowę. Powinna zawierać zakres wszystkich zlecanych prac oraz podany koszt każdej usługi. Co ważne, nie wolno zapomnieć o wpisaniu terminu rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych, trzeba także zastrzec konsekwencje i stopień odpowiedzialności firmy za przekroczenie takiego terminu czy zniszczenie materiałów, na przykład przez ich nieprawidłowe murowanie.
  • Płać za usługę dopiero po zakończeniu prac, gdy stwierdzisz, że zostały przeprowadzone poprawnie.
  • Miej świadomość, że profesjonaliści znają wartość swojej pracy i z reguły nie są najtańsi na rynku.

Budowanie domu krok po kroku: kolejne etapy budowy

Aby budowanie domu przebiegało sprawnie i najmniej obciążało kieszeń inwestora, koniecznie dobrze...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Wycinka drzew. Kto może wyciąć drzewa i krzewy...

Wycinka drzew i krzewów przez osoby fizyczne jest możliwa bez konieczności uzyskiwania pozwolenia....

Umowa budowlana, czyli co i z kim podpisać przy...

Umowa budowlana przede wszystkim powinna być sporządzona na piśmie. Zawarcie ustnej umowy nie powoduje jej...

Przegląd kominiarski i czyszczenie komina....

Kontrole kominiarskie są konieczne z wielu względów. Służą one m.in. ocenie stanu komina oraz jego...

Kto instaluje fotoogniwa? Czy potrzebne są...

Fotoogniwa montują firmy specjalizujące się w tego typu systemach. Instalatorzy oferują zazwyczaj doradztwo,...

Dom z paczki, dom mobilny i minidom - alternatywa...

Domy z paczki, których samodzielny montaż zajmuje 8-12 godzin, domy mobilne wygodne do przenoszenia i...