| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Błędy wykonawców, zaniedbania - wystrzegaj się kiepskich fachowców, postępuj zgodnie z poradami

Błędy wykonawców, zaniedbania - wystrzegaj się kiepskich fachowców, postępuj zgodnie z poradami

Zdarza się, że wynajęta ekipa nie dotrzymuje terminów albo partaczy robotę. W takiej sytuacji nie jesteśmy bezsilni. Możemy dochodzić swoich praw. Przeczytaj uważnie porady jak postępować z wykonawcami.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, jeśli wykonawca nie wywiąże się należycie z powierzonej mu pracy, jest zobowiązany naprawić szkodę, np. płacąc odszkodowanie. Pod warunkiem jednak, że osoba, która mu pracę zleciła, udowodni, że to z powodu brakoróbstwa. W praktyce potyczki z fachowcami ciągną się miesiącami, także przed sądem. Takich problemów możemy uniknąć, jeśli będziemy się stosować do kilku prostych zasad.

Zanim fachowiec zacznie, spiszmy umowę

Powinna określać prawa i obowiązki obu stron, zakres prac i termin wykonania. Jako zleceniodawca możesz się zabezpieczyć przed nierzetelnością, zastrzegając karę umowną. Jeśli zlecenie nie zostanie wykonane należycie, osoba lub firma za to odpowiedzialna naprawi szkodę, płacąc określoną sumę. Ta klauzula powoduje, że nie trzeba udowadniać poniesionych strat. Wystarczy wykazać winę wykonawcy. Niestety, ten medal ma też drugą stronę: kwota przewidzianej kary może nie wystarczyć na pokrycie szkód. Warto więc wprowadzić do umowy jeszcze zapis mówiący, że osoba poszkodowana może dochodzić od wykonawcy dodatkowego odszkodowania, jeśli wartość strat przekroczy wysokość kary umownej.

Kupując okna czy meble, wybierzmy opcję z montażem

Niektóre firmy oferują sprzedaż okien, drzwi, mebli kuchennych czy szaf bez montażu. Wtedy – jeśli nie jesteśmy sami w stanie podołać zadaniu – musimy wynająć fachowców, którzy zrobią to za nas. Jest jednak inne wyjście – zakup określonego produktu wraz z usługą montażu. Za tym rozwiązaniem, oprócz tego, że oszczędzi nasz czas, przemawia prawo do reklamacji. Według ustawy o sprzedaży konsumenckiej można reklamować każdy towar niezgodny z umową (a za niezgodność uznaje się też nieprawidłowy montaż), ale pod warunkiem, że był on wykonany w ramach umowy sprzedaży przez sprzedawcę lub osobę przez niego wynajętą. Gdyby w wyniku złego montażu produkt uszkodzono, sprzedawca musi nieodpłatnie naprawić go albo wymienić na nowy. Jeżeli naprawa jest niemożliwa lub kosztowna albo jeśli sprzedający nie dokona jej w ustalonym czasie, można domagać się obniżenia ceny.

WARTO WIEDZIEĆ

Umowa powinna zawierać:

 • określenie, kto jest wykonawcą, a kto zlecającym;
 • datę rozpoczęcia i zakończenia prac oraz ich miejsce;
 • szczegółowy zakres zlecenia;
 • zapis dotyczący kary umownej w przypadku, gdyby praca nie została wykonana należycie, zlecający poniósłby szkody; 
 • klauzulę, że gdy wartość poniesionej szkody przekroczy kwotę kary umownej, osoba poszkodowana może dochodzić jej naprawienia.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

W trakcie remontu patrzmy na ręce

Jeśli jeszcze w toku prac widać ewidentne niedoróbki, powinniśmy wezwać wykonawców, by na bieżąco dokonywali poprawek. Jeżeli w określonym czasie nie nastąpi naprawa (i poprawa pracy), można pożegnać partaczy. Wcześniej jednak obie strony muszą się rozliczyć: wykonawca zwrócić zniszczony materiał, a zleceniodawca – zapłacić za pracę wykonaną poprawnie. Jeśli niczego nie zrobiono dobrze, a wykonawca domaga się pełnej zapłaty, powinien wkroczyć rzeczoznawca do spraw jakości produktów (listą ekspertów dysponują wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej). Za wydanie ekspertyzy trzeba zapłacić, ale bywa to opłacalne, gdyby sprawa trafiła do sądu.

WAŻNE

Nierzetelny wykonawca

 • niechętnie mówi o kosztach i wyjaśnia: „Zrobimy, policzymy”;
 • podaje cenę usług dużo niższą niż konkurencja;
 • nie ma żadnych referencji;
 • na propozycję spisania umowy rzuca odpowiedź: „Przecież pani nie oszukam”;
 • nalega, by wszystkie prace wykonać z jego materiałów, na które domaga się zaliczki

Trzeba wiedzieć!

 • Wykonawca jest zwolniony od odpowiedzialności, jeśli nie wywiązał się z umowy z powodu okoliczności, na które nie miał wpływu.
 • Jeśli fachowiec nie jest w stanie naprawić własnych błędów (np. porzucił pracę), możesz wynająć do tego celu innego i obciążyć kosztami pierwotnego wykonawcę.
 • Nieodpłatna naprawa oznacza m.in., że jeśli ponieśliśmy koszty związane np. z demontażem, sprzedawca musi je zwrócić.
 • Przedstawiciele firm usługowych często twierdzą, że usterka nie jest istotna, ponieważ można ją usunąć. To nieprawda. Kodeks cywilny rozróżnia wady dzieła istotne i nieistotne oraz takie, które można usunąć, i nieusuwalne. Usunąć można drobną oraz istotną usterkę.

Odbiór domu od dewelopera

Dom wybudowany przez dewelopera wymaga na ogół od nabywcy samodzielnego wykończenia. Trzeba...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Umowa budowlana, czyli co i z kim podpisać przy...

Umowa budowlana przede wszystkim powinna być sporządzona na piśmie. Zawarcie ustnej umowy nie powoduje jej...

Znalezisko archeologiczne na budowie domu. Czy...

Co zrobić, gdy na budowie naszego domu trafimy na znalezisko archeologiczne? Czy zabytek, skarb lub kopalina...

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać...

Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą między innymi...

Wycinka drzew. Kto może wyciąć drzewa i krzewy...

Wycinka drzew i krzewów przez osoby fizyczne jest możliwa bez konieczności uzyskiwania pozwolenia....

Czym jest projekt budowlany zamienny? Co powinien...

Projekt budowlany zamienny należy sporządzić gdy zaszło odstąpienie od warunków określonych w...