| muratordom.pl » Pozostałe » ARCHIWUM » Masa zamiast dachówki

Masa zamiast dachówki

Układanie dachówek czy blachy wymaga fachowości i sporego doświadczenia, bowiem w miejscu każdego połączenia takie pokrycie narażone jest na przeciekanie. Problem ten nie dotyczy pokryć bezspoinowych z gotowych mas. 

Z gotowych mas można ułożyć powłokę: trwałą (wytrzymałą ponad 15 lat), wodoszczelną, elastyczną, a co najważniejsze jednolitą – bez żadnych połączeń. Pokrycia takie są lekkie: metr kwadratowy waży 2-7 kg. Na pokrycia bezspoinowe stosuje się najczęściej: masy asfaltowo-kauczukowe i poliuretanowe. Większość mas wzmacnia się wkładkami zbrojącymi. Wierzchnią warstwą pokrycia z mas asfaltowo-kauczukowych jest najczęściej posypka mineralna.

Pokrycia bezspoinowe zwykle układa się na dachach płaskich, czyli o nachyleniu do 7%. Można je jednak stosować także na bardziej stromych dachach. Masami można również naprawiać i konserwować stare pokrycia dachowe.

Masy asfaltowo-kauczukowe

Masy mają postać jednorodnego, bardzo gęstego i bezwonnego płynu gotowego do użycia. Dostępne są też masy wzmocnione włóknami z tworzywa sztucznego, które stosuje się jako warstwę układaną na wkładce zbrojącej.


Masy poliuretanowe

Są to jednorodne i gęste masy z pianki poliuretanowej lub z elastomerów poliuretanowych. Zazwyczaj przygotowuje się je w specjalnych agregatach. Pokrycie z takich mas jest trudno zapalne i odporne na działanie czynników chemicznych.

Autor: Agnieszka i Marek Sterniccy

Pokrycia bezspoinowe: a. z dodatkową warstwą uszczelniającą, b. z pojedynczą wkładką zbrojącą.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Wkładki zbrojące

Są to maty, włókniny lub tak zwane welony z włókien szklanych (czyli taśmy z włókien szklanych sklejonych lepiszczem). Stosuje się także siatki o bardzo drobnych oczkach – z poliamidu, poliestru lub polipropylenu.

Posypka mineralna

Posypka jest zewnętrzną warstwą pokryć z mas asfaltowo-kauczukowych. Najczęściej stosuje się posypkę z drobnoziarnistego łupka dostępną w różnych kolorach (na zdjęciu). Masy posypuje się też grysikami bazaltowymi bądź zwykłym piaskiem. Zamiast posypki można użyć specjalnej farby akrylowej lub masy asfaltowo-aluminiowej, która ma srebrzysty kolor i odbija ponad 80% promieni słonecznych.