| muratordom.pl » Ogród » Pomysły na ogród » Piwniczka ogrodowa: jakie wymagania ma ziemianka?

Piwniczka ogrodowa: jakie wymagania ma ziemianka?

Taka piwniczka powinna się znajdować w zacienionej części ogrodu. Dobrze, jeśli teren suchy, bez zbierającej się wody opadowej. Wejscie do ziemianki najlepiej umieścić od północy, dzięki czemu ściana frontowa będzie się mniej nagrzewać. W przypadku piwniczki ogrodowej trzeba pamiętać o wentylacji i... pozwoleniu na budowę.

Piwniczka ogrodowa powinna być zagłębiona w gruncie i dobrze zaizolowana przed wilgocią oraz zmianami temperatury. Wtedy w jej wnętrzu przez cały rok temperatura będzie się wahała między 5 a 8°C.

Wykop pod ziemiankę

Po wyznaczeniu zarysu piwnicy należy zrobić wykop, głębszy w miejscu ławy fundamentowej o 30 cm. Wykop powinien być szerszy od piwniczki, a jego ściany zabezpieczone przed osuwaniem się gruntu deskowaniem lub ukształtowanym spadkiem.

Wierzchnią, żyzną warstwę gleby z wykopu pod piwnicę najlepiej ułożyć w pryzmę niedaleko budowli. Na zakończenie prac posłuży do przygotowania podłoża pod rośliny, którymi obsadzimy piwnicę.

Fundament i ściany piwniczki

Pod ławą fundamentową trzeba ułożyć 10-centymetrową warstwę chudego betonu. Następnie po jego związaniu należy ustawić deskowanie ławy fundamentowej i ułożyć beton klasy B15 (według nowej normy C12/15). Po jego związaniu deskowanie rozbiera się, a przestrzeń ograniczoną ławą fundamentową wypełnia się piaskiem i zagęszcza go (piasek powinien być równo z krawędziami betonu).

Na tak przygotowanej warstwie trzeba ułożyć izolację przeciwwilgociową poziomą podłogi (papa na osnowie poliestrowej klejona na lepiku asfaltowym, kładziona na gorąco z zakładem 5 cm), która będzie połączona z izolacją ścian. Zamiast papy można użyć folii izolacyjnej stosowanej w budownictwie.

Następnie wykonuje się deskowanie ścian piwniczki, uważając, aby nie uszkodzić położonej wcześniej izolacji podłogi. Ściany grubości 30 cm należy zazbroić prętami stalowymi średnicy 16 mm w siatce o oczkach co 40 cm. Po ustabilizowaniu zbrojenia wypełnia się deskowanie betonem B25 (C20/25), zagęszczając kolejne warstwy urządzeniem wibrującym. Trzeba pamiętać o tym, aby pozostawić wąsy prętów zbrojeniowych, które zostaną połączone ze zbrojeniem stropu, oraz otworów wentylacyjnych pozostawionych w trakcie murowania ściany.

Schody i posadzka w piwnicy

Po stwardnieniu betonu (trwa to około czterech tygodni) należy rozebrać deskowanie ścian i wykonać fundament oraz profil schodów wewnątrz piwnicy z betonu klasy B20 (C16/20). Profil schodów powinien być pomniejszony o grubość zaprawy i okładziny kamiennej, którą zostaną wykończone stopnie. Po obu stronach schodów w przedsionku można zrobić półki kamienne. Usytuowane na różnych poziomach umożliwią wykorzystanie tego miejsca do przechowywania produktów spożywczych w zróżnicowanej temperaturze. Po związaniu betonu schody licuje się kamieniem łamanym układanym na zaprawie cementowej.

Posadzki w przedsionku i w komorze głównej ziemianki najlepiej jest zrobić z kamiennych kostek brukowych (na przykład porfiru, granitu albo bazaltu). Układa się je na podsypce piaskowej grubości 10 cm.

Autor: Piotr Mastalerz

Lepiej, żeby ziemianka nie znajdowała się w pełnym słońcu

Strop

Na posadzce należy ustawić rusztowanie podtrzymujące deskowanie stropu. Najlepiej zrobić strop łukowy, który poza tym, że wzmocni konstrukcję, stworzy wrażenie prawdziwej starej piwnicy. Strop podobnie jak ściany ziemianki musi być zbrojony (siatka z prętów średnicy 16 mm o oczkach 20 cm połączona z wąsami zbrojenia ścian). Tutaj konieczne jest bardzo dobre zagęszczenie mieszanki betonowej urządzeniem wibrującym. Po czterech tygodniach, gdy beton zwiąże (w tym czasie należy pielęgnować konstrukcję, polewając ją wodą), można przystąpić do izolacji ścian i stropu.

Izolacja ścian piwniczki ogrodowej

Na zewnętrznej powierzchni ścian w głównej części piwnicy kolejno kładzie się:

 • warstwę wyrównującą (zaprawa wyrównawcza zagruntowana substancjami gruntującymi);
 • izolację przeciwwilgociową (papa izolacyjna na osnowie poliestrowej klejona na lepik asfaltowy na gorąco);
 • izolację termiczną (styropian grubości 10 cm przyklejany na lepik asfaltowy na gorąco). Natomiast na stropie układa się:
 • warstwę wyrównującą (zaprawa wyrównawcza zagruntowana substancjami gruntującymi);
 • paroizolację;
 • izolację termiczną (styropian grubości 10 cm);
 • izolację przeciwwilgociową (papa izolacyjna na osnowie poliestrowej klejona na lepik asfaltowy na gorąco);
 • warstwę chroniącą izolację (geowłóknina);
 • ochronę mechaniczną (folia twarda profilowana);
 • drenaż (keramzyt);
 • warstwę filtrującą (agrowłóknina).

Umieszczenie tych warstw na stropie umożliwi nam wykorzystanie dachu piwnicy jako niewielkiego ogrodu. Będziemy go mogli zadarnić trawą albo posadzić na nim inne rośliny (najlepiej wieloletnie) z małymi krzewami włącznie.

Podobnie izoluje się ściany i dach przedsionka. Jedyną różnicę stanowi cieńsza izolacja termiczna (zamiast 10-centymetrowej warstwy styropianu wystarczy 5 cm).

Wejście do ziemianki

Po ułożeniu izolacji możemy przystąpić do wykonania ściany z kamienia łamanego jako głównego wejścia do piwnicy. W tym celu należy zrobić fundament na głębokość 1 m i po jego stwardnieniu wymurować ścianę z kamienia, łącząc elementy zaprawą cementową. Z równo ociosanych kamieni trzeba wykonać ościeże otworu drzwiowego, pamiętając, by w trakcie murowania umieszczać na odpowiednich wysokościach zawiasy drzwi i ewentualne zabezpieczenia zamka lub zasuwy.

Po wymurowaniu ściany spoiny między kamieniami fuguje się zaprawą. Zamiast niej można zastosować gotową barwną fugę, by uzyskać efekt starego muru. Na styku ściany murowanej i konstrukcji żelbetowej piwnicy trzeba zostawić szczelinę dylatacyjną. Jest ona potrzebna, aby na skutek ruchów podłoża nie następowały pęknięcia budowli. W celu zabezpieczenia takiej szczeliny przed przeciekaniem umieszcza się w niej dwie warstwy papy izolacyjnej przyklejonej substancją bitumiczną, a krawędzie zalepia się kitem bitumicznym.

Wentylacja piwniczki

Otwory wentylacyjne wykonuje się po uprzednim częściowym zakopaniu ścian zewnętrznych piwnicy i ustabilizowaniu gruntu zagęszczarką. Następnie w deskowaniu robi się ściany otworu wentylacyjnego, stosując zbrojenie i beton klasy B25 (C20/25), a po związaniu betonu kładzie się izolację. Można ją zrobić z keramzytu (zwieńczenia otworów tworzą zbyt duże łuki i trudno je zaizolować styropianem). Najlepszy jest specjalny keramzyt w workach, które układa się na krzywiźnie. Na koniec muruje się z kamienia łamanego otwory zewnętrzne podobnie jak frontową kamienną ścianę.

Schody zewnętrzne

Przed wejściem do ziemianki można zrobić schody betonowe licowane kamieniem łamanym (na przykład granitem), a po obu stronach murki oporowe podobne do ściany wejściowej. Przed drzwiami dobrze będzie wyglądał bruk kamienny z kostek ułożonych na podsypce piaskowej grubości 10 cm. Utworzony w ten sposób wgłębnik powinien mieć odwodnienie, które zapobiegnie zbieraniu się wody opadowej. W tym celu pod nawierzchnią należy wykopać studzienkę chłonną i przykryć ją żeliwną kratką ściekową.

Wykończenie piwniczki

Ostatnim etapem budowy jest zamontowanie solidnych drzwi. Powinny one dobrze izolować wnętrze piwnicy od powietrza z zewnątrz (od tego zależy stała temperatura w komorze piwnicy). Następnie trzeba wykończyć wnętrze budowli. Jej ściany mogą co prawda pozostać betonowe, ale lepiej obłożyć je na przykład kamienną okładziną na zaprawie cementowej. Dzięki temu wnętrze nabierze klimatu starej budowli. Na koniec pozostaje przykrycie piwnicy ziemią. Jej grubość na stropie powinna wynosić około 60 cm.

Ziemię sypie się warstwami 20-30-centymetrowymi i każdą z nich dokładnie się ubija (najlepiej zagęszczarką). Na wierzchu powinna się znaleźć urodzajna warstwa gleby, którą przed przystąpieniem do budowy zgromadziliśmy na pryzmie. Będzie w niej można posadzić rośliny (nawet niewielkie krzewy) lub założyć trawnik.

Przed umieszczeniem w piwnicy produktów spożywczych musimy ją schłodzić, pozostawiając otwartą w chłodną noc.

Przeczytaj dodatkowo:
Jak uprawiać warzywa na balkonie? Najlepsze...

Uprawa warzyw nie musi oznaczać wielkiej plantacji, czy przydomowego ogródka na wsi. Nowoczesne...

Drewniany taras - czyszczenie i impregnacja...

Po zimie należy wykonać wiosenne porządki na posesji. Drewniany taras również potrzebuje lekkiego...

Nietypowe skalniaki. Najciekawsze pomysły na...

Skalniak to oryginalny element w ogrodzie. Wystarczy odrobina fantazji, by ogród skalny zyskał ciekawy...

Ogród rustykalny. Jak wykorzystać stare meble i...

Ogród rustykalny to ciekawa propozycja dla tych, którzy szukają pomysłu, jak urządzić...

Rośliny na skalniak. Jakie rośliny sadzić na...

Podpowiadamy, jakie rośliny najlepiej posadzić na skalniaku. Skalniak to jeden z najpopularniejszych...