| muratordom.pl » Ogród » Nawierzchnie, ogrodzenia » Budowa ogrodzenia od strony ulicy i między sąsiednimi działkami - przepisy i formalności

Budowa ogrodzenia od strony ulicy i między sąsiednimi działkami - przepisy i formalności

Właściciel ma prawo do zagospodarowania działki wyłącznie w granicach swojej własności. Ogrodzenie domu nie powinno zatem przekraczać granic działki budowlanej. O czym należy pamiętać przed rozpoczęciem budowy ogrodzenia od strony ulicy oraz przed postawieniem płotu pomiędzy sąsiednimi działkami?

Budowa ogrodzenia od strony drogi publicznej

W przypadku ogrodzenia od strony dróg, ulic, placów i miejsc publicznych zamiar jego budowy wymaga zgłoszenia w wydziale architektury właściwego urzędu gminy (lub w starostwie). Z tego obowiązku nie zwalniają jakiekolwiek cechy ogrodzenia domu: jego wysokość, charakter, materiał, z którego będzie wykonane.

Do zgłoszenia konieczny jest szkic planowanego ogrodzenia, mapa z naniesionym jego przebiegiem oraz oświadczenie o przysługującym prawie do terenu.

Ogrodzenie od strony ulicy nie może przekraczać nawet o kilka centymetrów linii rozgraniczających drogi (która nie musi pokrywać się z granicą własności). Jeżeli plan miejscowy przewiduje poszerzenie drogi, trzeba będzie odsunąć ogrodzenie w głąb działki i pozostawić poza nim pas gruntu przewidziany na przyszłą drogę.

W przypadku działek narożnych (położonych wzdłuż skrzyżowania dróg) może się okazać, że ogrodzenie musi mieć ścięty narożnik. Jeśli bowiem po otrzymaniu zgłoszenia o zamiarze budowy ogrodzenia starosta dojdzie do wniosku, że jego wykonanie w granicach działki ograniczy widoczność użytkownikom dróg, a tym samym spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, może w drodze decyzji wyrazić sprzeciw i zobowiązać inwestora do uzyskania pozwolenia na budowę ogrodzenia z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa.

Budowa ogrodzenia między sąsiednimi działkami

Budowa ogrodzenia między sąsiednimi działkami wymaga zgłoszenia wyłącznie w przypadku, gdy jego wysokość ma przekroczyć 2,2 m. Przed rozpoczęciem prac geodeta powinien wytyczyć usytuowanie fundamentu pod nowe ogrodzenie.

Najlepszym rozwiązaniem jest postawienie płotu dokładnie w osi granicy działek, tak żeby fundament znalazł się częściowo na obydwu działkach.

Jeśli jednak nie dojdziemy do porozumienia z sąsiadem w sprawie budowy ogrodzenia i nie będzie to inwestycja wspólna, to należy je tak usytuować, aby nie przekraczało granicy nieruchomości należącej do inwestora (ogrodzenie powinno w całości stać na posesji inwestora). Unikniemy wtedy ewentualnych konfliktów i oskarżeń o naruszenie granic działki.

WARTO WIEDZIEĆ

Jak sprawdzić granicę działki?

W razie wątpliwości co do przebiegu granic działki należy zlecić geodecie wznowienie znaków granicznych (czyli odnalezienie i zaznaczenie ich w terenie), a jeśli to się okaże niemożliwe – należy przeprowadzić administracyjne postępowanie rozgraniczeniowe.

Jeżeli mamy wątpliwości co do przebiegu linii rozgraniczającej istniejącej lub planowanej ulicy (może się ona nie pokrywać z granicą własności), to również powinniśmy zatrudnić geodetę do jej wytyczenia. Nie ma co prawda takiego obowiązku, ale pozwoli to uniknąć ewentualnych kosztów w przypadku konieczności przestawienia ogrodzenia.

Wznowienie znaków granicznych pozwoli uniknąć ewnetualnych kosztów w przypadku konieczności przestawienia ogrodzenia.

WIDEO: czym zaimpregnować i pomalować ogrodzenie, by drewno zachowało piękny kolor na lata?

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Mycie, czyszczenie i konserwacja kostki brukowej,...

Dokładne mycie, skrupulatne czyszczenie, konserwacja i pielęgnacja kostki brukowej to cztery najważniejsze...

Projektowanie otoczenia domu: gdzie można...

Systemy stabilizujące przepuszczalne powierzchnie służą do utrwalania nawierzchni sypkich, takich jak...

Sprytny sposób na ścieżki ogrodowe - bruk...

Drewno i żwir to materiały, które znajdziemy właściwie w każdym ogrodzie. Naturalnym jest więc myśl,...

PetraZen - wszystko, czego potrzebujesz od murku...

Murki gabionowe to niebanalny, unikatowy wygląd, doskonałe zabezpieczenie terenu i gwarancja poczucia...

Prawidłowy montaż ogrodzenia. Porady architekta...

Budowa ogrodzenia trwałego i funkcjonalnego - krok po kroku. Praktyczna porada architekta krajobrazu. Dowiedz...

Jaka myjka ciśnieniowa? Wybieramy urządzenie do...

Myjka ciśnieniowa to bardzo popularne urządzenie myjące. Wykorzystujemy je do mycia elewacji, czyszczenia...