| muratordom.pl » Ogród » Nawierzchnie, ogrodzenia » Budowa ogrodzenia: formalności i wymogi prawne

Budowa ogrodzenia: formalności i wymogi prawne

Budowa ogrodzenia w większości przypadków nie wymaga skomplikowanych formalności urzędowych. Najistotniejsze jest usytuowanie ogrodzenia oraz jego wysokość, gdyż zgłoszenie budowy ogrodzenia jest konieczne, gdy budujesz je od strony ulicy oraz gdy parkan ma być wyższy niż 2,2 m. Sprawdź, jakich formalności wymaga budowa ogrodzenia oraz jakie są wymogi prawne odnośnie wyglądu naszego płotu.

Jakich formalności wymaga budowa ogrodzenia?

Ogrodzenia domu o wysokości do 2,2 m stawiane między działkami prywatnymi nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Podobnie jak prowizoryczne płoty zabezpieczające plac budowy.

Zgłoszenie budowy ogrodzenia jest natomiast konieczne:

  • gdy budujemy ogrodzenie działki od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie dotyczy to ogrodzeń stawianych wzdłuż dróg prywatnych i wewnętrznych niezaliczonych do dróg publicznych);
  • gdy ogrodzenie ma być wyższe niż 2,2 m (bez względu na usytuowanie).

Zgłoszenie budowy ogrodzenia składa się w starostwie powiatowym (lub urzędzie miasta). W zgłoszeniu podaje się rodzaj ogrodzenia i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia.

Do zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz w zależności od potrzeb – o których decyduje urzędnik – szkic ogrodzenia.

Czasami wymagane są dodatkowe uzgodnienia, na przykład zgoda zarządcy drogi na lokalizację zjazdu (który ma dopiero być wybudowany albo przebudowany).

Kiedy można rozpocząć budowę ogrodzenia?

Budowa ogrodzenia może się rozpocząć dopiero po upływie 30 dni od zgłoszenia, jeśli w tym czasie urząd nie wniesie sprzeciwu.

Taki sprzeciw może mieć miejsce, jeżeli planowane ogrodzenie naruszy ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (na przykład znajdzie się w pasie drogowym projektowanej ulicy). Gdyby mogło zagrozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia (na przykład ograniczyć widoczność na drodze, zwłaszcza gdy działka znajduje się przy skrzyżowaniu), inwestor może być zobowiązany do uzyskania pozwolenia na budowę.

Zgłoszenie ma dwuletni termin ważności. Nierozpoczęcie robót w ciągu dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu oznacza wygaśnięcie ważności zgłoszenia.

WAŻNE

Kara za postawienie ogrodzenia bez zgody

Legalizacja samowolnie wzniesionego ogrodzenia – jeśli jest dopuszczalna – kosztuje 2500 zł.

Zwieńczenie ogrodzenia ostro zakończonymi elementami

Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Dlatego zabronione jest umieszczanie poniżej 1,8 m ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych materiałów i wyrobów.

Ogrodzenie ażurowe czy pełne

Płot może być ażurowy lub pełny, zależnie od upodobań inwestora, chyba że jakieś ograniczenia w tym zakresie wprowadza plan miejscowy obowiązujący na danym terenie (na przykład zabrania stawiania ogrodzeń z gotowych betonowych paneli.

Szerokość bramy i furtki w ogrodzeniu

Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą się otwierać na zewnątrz działki ani mieć progów. Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a szerokość furtki – 0,9 m.

Autor: Andrzej Szandomirski

Przeczytaj dodatkowo:
Ile kosztuje ogrodzenie. Przykładowe kosztorysy 9...

Od czego zależy cena ogrodzenia? Czy decydują o tym materiały? A może równie duże znaczenie ma...

Projektowanie otoczenia domu: gdzie można...

Systemy stabilizujące przepuszczalne powierzchnie służą do utrwalania nawierzchni sypkich, takich jak...

Ogrodzenie drewniane, betonowe i plastikowe....

Kupując gotowe ogrodzenie domu, otrzymujesz wszystko, co niezbędne do jego montażu. Oprócz ogrodzeń...

Mycie, czyszczenie i konserwacja kostki brukowej,...

Dokładne mycie, skrupulatne czyszczenie, konserwacja i pielęgnacja kostki brukowej to cztery najważniejsze...

Jak odnowić drewniane ogrodzenia, a jak...

Nawet najlepiej wykonane płoty i ogrodzenia po pewnym czasie niszczeją. Szczególną uwagę należy...