| muratordom.pl » Instalacje » Wentylacja i klimatyzacja » Zbyt szczelne okna. Jak się pozbyć problemów z wentylacją?
Zła wymiana powietrza w domu

Zbyt szczelne okna. Jak się pozbyć problemów z wentylacją?

Wymieniając okna na szczelne, możemy nieświadomie uniemożliwić działanie wentylacji – likwidując w ten sposób otwory, przez które docierało do domu świeże powietrze. Bez nich nie może działać żaden wyciąg – ani powietrza ani spalin. By takiego problemu uniknąć, najlepiej od razu zamontować nawiewniki okienne.

Najłatwiej zamówić okna już wyposażone w nawiewniki. Czym takie rozwiązanie różni się od zwykłych nieszczelności? Daje kontrolę nad wymianą powietrza. Nawiewniki są skalibrowane tak, by w określonych warunkach przepływała przez nie określona jego ilość. Jeśli prawidłowo dobierze się ich liczbę, wentylacja w domu powinna działać poprawnie, a jednocześnie nie będzie odczuwany przeciąg.

Rodzaje nawiewników

Niektóre nawiewniki są przeznaczone do montażu w oknach – w ramie skrzydła, w ościeżnicy, między ramą skrzydła a górną krawędzią szyby zespolonej. Są też takie, które umieszcza się w otworze przeznaczonym do montażu okna – między nadprożem a górną krawędzią ościeżnicy – albo w obudowie rolety zewnętrznej.

Jeśli zamontowaliśmy już szczelne okna bez nawiewników, ale przekonaliśmy się, że w domu przydałaby się lepsza wentylacja, możemy wybrać nawiewniki do zainstalowania w ścianie – w wywierconym w niej otworze. Montaż nawiewnika w oknie jest nieco prostszy, ale grozi utratą gwarancji na nie.

Wymiana powietrza pod kontrolą

Iintensywność wentylacji naturalnej (działającej bez wentylatorów) jest nieco przypadkowa – zależy od temperatury powietrza, siły i kierunku wiatru. Jeśli wymiana powietrza jest zbyt mała, niewiele można na to poradzić bez istotnych przeróbek. Ale nie ma większych problemów z jej ograniczeniem – w tym celu wystarczy zasłonić otwory nawiewne lub wywiewne. Oczywiście ma to sens tylko wtedy, gdy wymiana powietrza jest zbyt intensywna, no i nie można przy tym całkowicie jej uniemożliwić. By wszystko działało jak należy, najlepiej zamontować specjalne nawiewniki z automatyczną regulacją.

Dostępne są takie nawiewniki, w których stopień otwarcia może się zmieniać samoczynnie pod wpływem zmian różnicy ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz domu (ciśnieniowe), zmian temperatury (termostatyczne) albo wilgotności powietrza (higrosterowane).

 Automatyczna regulacja skutecznie ogranicza niepotrzebne straty ciepła, utrzymując wymianę powietrza na stałym poziomie niezależnie od warunków pogodowych (ciśnieniowe i termostatyczne) albo dostosowując ją do stopnia jego zanieczyszczenia (higrosterowane) – zwiększając otwarcie nawiewnika w miarę wzrostu wilgotności powietrza w pomieszczeniu.

Gdzie najlepiej umieścić nawiewniki?

Otwory nawiewne, najlepiej uzbrojone w regulowane nawiewniki, powinny się znaleźć we wszystkich pokojach, niezbyt nisko, by zimne powietrze trafiało nad nasze głowy.

Nawiewników nie montuje się w łazienkach, by uniknąć napływu zimnego powietrza z zewnątrz, a tym samym dyskomfortu w czasie kąpieli. Nie robi się tego także ze względu na dużą zawartość wilgoci w powietrzu i związane z tym ryzyko wykraplania się jej na powierzchni nawiewnika.

Ile nawiewników w pokoju?

Może się okazać, że jeden nawiewnik w pokoju to za mało. Ich liczba powinna wynikać z sumarycznej ilości powietrza usuwanego z wnętrza domu, a ta jest określona w Polskiej Normie PN-83/B- 03430. Sumę strumieni objętości powietrza usuwanego z poszczególnych pomieszczeń dzielimy przez wydajność pojedynczego nawiewnika – wynik jest liczbą nawiewników, które trzeba rozmieścić w całym domu. Jeśli jest ich więcej niż pomieszczeń, w których można je zamontować, to oczywiście umieszcza się je na przykład po dwa.

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Wentylacja i klimatyzacja zintegrowana z systemem...

W polskim budownictwie jednorodzinnym przyjęło się, że dla zapewnienia komfortu w budynku konieczne jest...

Skuteczna wentylacja piwnicy. Jaki system...

Wentylacja piwnicy może być zapewniona dzięki własnym kanałom wentylacyjnym, albo gdy ma okna, pośrednio...

Niewidoczna wentylacja z rekuperacją. Rozwiązanie...

Planując instalację wentylacji z rekuperacją dla domu jednorodzinnego, na uwadze mamy przede wszystkim...

Darmowa energia z gruntu: jak wykorzystać ją do...

Na ogrzewaniu domu każdy chciałby oszczędzić, jak najwięcej. Dlaczego więc nie wykorzystać darmowej energii,...

Wentylacja mechaniczna - zalety i koszty wykonania

Sprawną wymianę powietrza w każdych warunkach atmosferycznych i redukcję strat ciepła o ponad połowę zapewnia...