| muratordom.pl » Instalacje » Wentylacja i klimatyzacja » Rodzaje nawiewników okiennych: jak działają i czym się charakteryzują?

Rodzaje nawiewników okiennych: jak działają i czym się charakteryzują?

Nawiewniki to niewielkie urządzenia zwykle o niezbyt skomplikowanej budowie. Od tego, w jaki sposób są zbudowane, zależy przede wszystkim to, czy i jak może być regulowany doprowadzany przez nie strumień powietrza.

Nawiewniki okienne o regulacji ręcznej i automatycznej

Regulacja ręczna polega na ustawianiu specjalnej przesłony w wybranej (zwykle z kilku możliwych) pozycji. Wydajność takich nawiewników w znacznej mierze zależy więc od świadomego działania użytkownika. Regulacja automatyczna uniezależnia działanie nawiewników, a więc napływ powietrza, od ingerencji użytkowników. Chroni ich przed nimi samymi – przed pokusą zmniejszenia lub ostatecznie zamknięcia dopływu powietrza, gdy na zewnątrz robi się zimno. Jest więc najlepszym rozwiązaniem dla zapewnienia właściwej wentylacji pomieszczeń, z której, gdy robi się zimno, wiele osób byłoby skłonnych zrezygnować na rzecz przyjemnego ciepełka lub niższych rachunków za ogrzewanie szybciej wychładzających się pomieszczeń. Nawiewniki o stałym przekroju (o stałej, niedającej się regulować wielkości otworu doprowadzającego powietrze) wpuszczają do pomieszczenia taką ilość powietrza, jaka wynika z różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia, czyli zależną od warunków atmosferycznych.

Przeczytaj również: Jak prawidłowo wentylować dom?

Niektóre z nich mają przepustnicę, której przymknięcie radykalnie ogranicza przepływ powietrza. Trudno tu jednak mówić o regulacji nawiewnika, chodzi raczej o jego zamknięcie. Aby intensywność przepływu powietrza wentylacyjnego zależała od wielkości zapotrzebowania na nie, należy wybrać nawiewniki o przepływie regulowanym. Z regulacją ręczną. Takie nawiewniki muszą być obsługiwane przez użytkownika, który za pomocą specjalnej przesłony może zmieniać wielkość otworu doprowadzającego powietrze. Ilość powietrza przedostającego się do pomieszczenia zależy więc od położenia przepustnicy oraz różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz.

Ciśnieniowa regulacja nawiewników okiennych

Te działają samoczynnie, pod wpływem zmian różnicy ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. Doprowadzają do wnętrza taką ilość powietrza, jaka wynika z różnicy ciśnienia. Do pewnej granicznej wartości różnicy ciśnienia otwór doprowadzający powietrze jest maksymalnie otwarty. Gdy różnica ta nadal rośnie, na przykład na skutek podmuchów wiatru, przepustnica w nawiewniku przymyka się, zapobiegając nadmiernemu napływowi powietrza z zewnątrz. W zależności od budowy nawiewnika ruchomy element jego przesłony może się płynnie przymykać lub przy odpowiednio dużej różnicy ciśnienia skokowo zamykać otwór. Jednocześnie użytkownik ma możliwość ręcznego przymknięcia przepustnicy, aby zmniejszyć przepływ do minimum. Nie może jednak całkowicie jej zamknąć.

Nawiewniki termostatyczne i higrosterowane

Nawiewniki termostatyczne działają samoczynnie, pod wpływem zmiany temperatury zewnętrznej. Gdy spada ona poniżej określonej wartości (zwykle poniżej zera), przepustnica zmniejsza wielkość otworu nawiewnego i ogranicza dopływ powietrza z zewnątrz. Ilość powietrza nawiewanego zależy od różnicy ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz oraz od wielkości otworu ustalonej przez termostat. Ze względu na budowę mechanizmu sterującego przepustnicą nawiewniki tego typu mają stosunkowo duże wymiary, są więc przeznaczone do montażu w ścianie budynku.

Nawiewniki higrosterowane działają automatycznie, zależnie od wilgotności powietrza wewnątrz pomieszczenia. Są wyposażone w czujnik z taśmy poliamidowej, który otwiera przesłonę nawiewnika i zwiększa strumień powietrza dopływającego do pomieszczenia, gdy wilgotność w nim wzrasta, oraz przymyka ją, kiedy wilgotność spada poniżej określonego poziomu. Wielkość szczeliny zmienia się proporcjonalnie do zmiany wilgotności względnej w przedziale od 35 do 70%. Gdy wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu spada poniżej 35%, szczelina w nawiewniku jest minimalna. Bardziej nie da się go przymknąć. Przy wilgotności powyżej 70% nawiewnik jest maksymalnie otwarty. Dzięki nawiewnikom sterowanym poziomem wilgotności intensywność wymiany powietrza zwiększa się w pomieszczeniach, w których powstaje najwięcej wilgoci, na przykład nocą w sypialniach.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Przeczytaj dodatkowo:
Jakie powinny być spełnione warunki, żeby...

Pompy ciepła typu solanka-woda, wykorzystujące do ogrzewania domu i wody odnawialną energię z gruntu, to...

Klimatyzacja domowa. Montaż klimatyzatora...

Klimatyzacja jako alternatywa dla tradycyjnych rozwiązań ogrzewania domu. Wentylacja, osuszanie i...

Wybierz rekuperator. Porównujemy i oceniamy 6...

Planujesz zakup rekuperatora? Dowiedz się, czym się od siebie różnią urządzenia dostępne na rynku i...

Zasady działania gruntowych wymienników ciepła:...

Płytowy wymiennik ciepła należy do grupy wymienników bezprzeponowych. Zasada jego działania wcale nie...

Wentylacja mechaniczna - zalety i koszty wykonania

Sprawną wymianę powietrza w każdych warunkach atmosferycznych i redukcję strat ciepła o ponad połowę zapewnia...