| muratordom.pl » Instalacje » Wentylacja i klimatyzacja » Prawidłowy montaż nawiewników: jak je rozmieszczać i ile ich zamontować?

Prawidłowy montaż nawiewników: jak je rozmieszczać i ile ich zamontować?

Nawiewniki zagwarantują odpowiednią wentylację w domu. Jednak aby spełniały one swoją funkcję należy wiedzieć jak je montować i jaka ilość nawiewników będzie odpowiednia do Twojego domu.

Liczba i rozmieszczenie nawiewników

Pierwszym krokiem do określenia liczby nawiewników jest obliczenie wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego dla całego domu. W tym celu trzeba zsumować strumienie powietrza, które powinny być usuwane z pomieszczeń wyposażonych w kanały wywiewne (zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli).

Teraz można już wstępnie określić liczbę nawiewników, dzieląc wartość całkowitego strumienia powietrza przez wielkość strumienia, jaki może odprowadzić pojedynczy nawiewnik. Wynik zaokrągla się w górę. W ten sposób zostanie określona liczba nawiewników, które doprowadzą oczekiwaną ilość powietrza zewnętrznego.

Przykład:

  • całkowity wymagany strumień powietrza – 150 m³/h (mieszkanie z kuchnią wyposażoną w kuchenkę gazową, łazienką i osobną toaletą);
  • wydajność pojedynczego (przykładowego) nawiewnika – 30 m³/h;
  • liczba potrzebnych nawiewników: 150 m³/h : 30 m³/h = 5.

Nawiewniki montuje się w pokojach i w kuchni z oknem. Zainstalowane w łazience mogłyby zimą powodować jej nadmierne wychłodzenie przez powietrze zewnętrzne, więc powinno ono dopływać do niej pośrednio – z pokojów.

Decyzja o montowaniu nawiewnika w kuchni z oknem zależy od jej wyposażenia. Do takiej z kuchenką gazową i kotłem dwufunkcyjnym należy doprowadzać znacznie więcej powietrza niż do podobnej bez urządzeń gazowych (powietrze musi wystarczyć zarówno do wentylacji, jak i prawidłowego przebiegu procesu spalania), więc trzeba tam zamontować nawiewnik o stałej wielkości otworu. Można też doprowadzać je pośrednio przez pozostałe pomieszczenia, jednak ważne jest, aby było go odpowiednio dużo. W kuchni z kuchenką elektryczną można nie instalować nawiewnika, ale należy wtedy zapewnić pośredni dopływ powietrza przez nawiewniki zamontowane w pokojach. Dopływ powietrza do łazienki powinien być zapewniony pośrednio – z pokoi – przez szczelinę pod drzwiami łazienki lub specjalne otwory w ich dolnej części. Ważne jest, by powierzchnia szczeliny (otworów) nie była mniejsza niż 200 cm². Z tych samych powodów – czyli aby umożliwić swobodny przepływ powietrza, gdy drzwi są zamknięte – szczeliny (tylko mniejsze) powinny być także pod drzwiami pokoi. W każdym pokoju bezwzględnie powinien zostać zainstalowany co najmniej jeden nawiewnik. W pokojach o niewielkiej kubaturze (czyli o typowej wysokości około 3 m i powierzchni do mniej więcej 20 m²) odpowiedni dopływ powietrza powinien zapewnić jeden nawiewnik. W większych, na przykład w salonie o typowej wysokości i powierzchni przekraczającej 20 m², najczęściej są konieczne dwa nawiewniki. Wydajność jednego jest zwykle zbyt mała, aby zapewnić oczekiwaną wymianę powietrza.

Przeczytaj również: Jakie są rodzaje nawiewników i zasady działania

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

WARTO WIEDZIEĆ

Czego wymagać od nawiewnika?

Według Polskiej Normy z zakresu wentylacji strumień objętości powietrza przepływającego przez całkowicie otwarty nawiewnik, przy różnicy ciśnienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien wynosić:

  • od 20 do 50 m3/h – w pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną;
  • od 15 do 30 m3/h – w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną wywiewną.

Norma określa także wielkość strumienia powietrza, jaki ma przepływać przez nawiewnik, którego element dławiący znajduje się w pozycji całkowitego zamknięcia – powinien on się mieścić w przedziale 20-30% maksymalnej wydajności (czyli wydajności przy jego całkowitym otwarciu). Jest to wielkość porównywalna z infiltracją powietrza przez okno o współczynniku infiltracji a = 0,5-1,0 m3/(m.h.daPa2/3), a więc takim, jakie miały typowe okna przed wprowadzeniem zmian w przepisach.

Każdy producent powinien określić, ile powietrza może doprowadzić dany nawiewnik. Zazwyczaj podaje się wydajność (maksymalny przepływ powietrza) przy pełnym otwarciu nawiewnika i różnicy ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia wynoszącej 10 Pa. Jeżeli wydajność dwóch nawiewników została podana dla różnych warunków, ich parametrów nie da się łatwo porównać. Wybierając nawiewniki o regulowanej wielkości strumienia, należy sprawdzić, jaki minimalny strumień powietrza mogą doprowadzić. Na tej podstawie powinno się dobierać liczbę nawiewników w mieszkaniu.

W jaki sposób i gdzie montować nawiewniki?

Nawiewnik może być zamontowany w oknie między górną krawędzią szyby zespolonej a ramiakiem skrzydła, w profilu skrzydła lub ościeżnicy. Do montażu w ścianie są przeznaczone inne typy nawiewników. Najlepiej instalować je podczas wznoszenia domu. W gotowym jest trudniej. Najlepiej, by znajdował się na wysokości co najmniej 2 m nad posadzką. W ogrzewanym pomieszczeniu powietrze na tej wysokości jest już dostatecznie ciepłe, żeby po zmieszaniu się z zimnym, dostającym się z zewnątrz, miało temperaturę komfortową i nie powodowało nieprzyjemnych przeciągów. Należy się liczyć z tym, że nawiewnik zamontowany w oknie lub w ścianie pogorszy właściwości akustyczne przegrody, ponieważ przez otwór doprowadzający powietrze do pomieszczenia będzie przenikał także hałas z zewnątrz. Dobrze izolujący nawiewnik nie powinien pogarszać właściwości akustycznych okna. Do budynku usytuowanego przy ruchliwej ulicy lub w pobliżu innego źródła hałasu warto wybrać nawiewniki o zwiększonej izolacyjności akustycznej – ze specjalną wkładką tłumiącą.

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Wentylacja mechaniczna - zalety i koszty wykonania

Sprawną wymianę powietrza w każdych warunkach atmosferycznych i redukcję strat ciepła o ponad połowę zapewnia...

Przegląd kominiarski i czyszczenie komina....

Kontrole kominiarskie są konieczne z wielu względów. Służą one m.in. ocenie stanu komina oraz jego...

Wentylacja w domu jednorodzinnym – naturalna lub...

Już na etapie projektowania domu warto wybrać rodzaj wentylacji. O ile wykonanie wentylacji naturalnej...

Niewidoczna wentylacja z rekuperacją. Rozwiązanie...

Planując instalację wentylacji z rekuperacją dla domu jednorodzinnego, na uwadze mamy przede wszystkim...

Rodzaje nawiewników okiennych: jak działają i...

Nawiewniki to niewielkie urządzenia zwykle o niezbyt skomplikowanej budowie. Od tego, w jaki sposób są...