| muratordom.pl » Instalacje » Wentylacja i klimatyzacja » Nawiewniki okienne, czyli łatwy sposób na świeże powietrze w domu
Właściwa wentylacja domu

Nawiewniki okienne, czyli łatwy sposób na świeże powietrze w domu

Kiedy dom jest zbyt szczelny i do jego wnętrza nie dostaje się świeże powietrze z zewnątrz, wentylacja naturalna lub mechaniczna wywiewna przestają działać. Jak temu zapobiec? Najlepiej zainstalować nawiewniki okienne, które dadzą kontrolowany dostęp świeżego powietrza.

W budynkach z wentylacją naturalną lub mechaniczną wywiewną brak dopływu odpowiedniej ilości świeżego powietrza zaburza działanie wentylacji i w konsekwencji naraża ich mieszkańców (użytkowników) na przebywanie w niekomfortowych warunkach.

Gdy w mieszkaniu jest brak kontrolowanej wymiany powietrza...

Zła jakość powietrza, spowodowana zbyt małą ilością tlenu, podwyższeniem stężenia substancji chemicznych emitowanych przez materiały budowlane i wykończeniowe oraz nadmierną wilgotnością, jest bardzo niekorzystna dla samopoczucia i zdrowia ludzi. W niewłaściwie wentylowanych budynkach dodatkowo dają się zaobserwować niekorzystne skutki techniczne. Na szybach okien i na chłodnych elementach przegród zewnętrznych wykrapla się para wodna, a trudne do usunięcia zawilgocenie przyczynia się do rozwoju grzybów i pleśni na nadprożach i ościeżach okiennych oraz pod parapetami, w narożach pokojów i za meblami. Zawilgocenie i zagrzybienie stopniowo, ale nieubłaganie niszczą konstrukcję budynku.

Brak dopływu odpowiedniej ilości powietrza z zewnątrz powoduje osłabienie działania kanałów wywiewnych wentylacji naturalnej lub wręcz odwrócenie kierunku przepływu powietrza w tych kanałach, a więc nawiewanie zimnego powietrza do pomieszczeń. Zjawisko to jest szczególnie uciążliwe zimą, gdy do łazienki lub toalety (pomieszczeń, w których zazwyczaj znajdują się kanały wentylacji grawitacyjnej wywiewnej) wpada bardzo zimne powietrze. Zbyt mała ilość powietrza doprowadzanego do budynku powoduje także problemy ze spalaniem gazu w urządzeniach z otwartą komorą spalania. Niedobór tlenu prowadzi do tak zwanego niezupełnego spalania, czyli reakcji, w której produktem spalania zamiast dwutlenku węgla (CO2) jest tlenek węgla (CO). Nawet krótkotrwały kontakt z tym niewidocznym i bezwonnym, ale niezwykle toksycznym gazem prowadzi do bardzo ciężkich, często śmiertelnych zatruć. Jeśli występuje niedobór świeżego powietrza, problemy nie omijają również wentylacji mechanicznej wywiewnej. Wprawdzie wentylatory wymuszają przepływ powietrza w kanałach wywiewnych, ale brak jego dopływu z zewnątrz sprawia, że w budynku wytwarza się podciśnienie i powietrze jest zasysane w niekontrolowany sposób w różnych miejscach domu, na przykład przez okap kuchenny, przejścia instalacyjne w ścianach czy drzwi do garażu.

Właściwa wentylacja domu

Aby zabezpieczyć się przed skutkami złego działania wentylacji oraz zapewnić dobrą jakość powietrza w budynku, należy zadbać o poprawne zorganizowanie dopływu do niego świeżego powietrza. Trzeba je doprowadzać w ilości kontrolowanej, odpowiedniej do potrzeb oraz w nieprzypadkowy sposób.

Zobacz również: Montaż nawiewników okiennych

Naczelną zasadą powinno być dostarczanie świeżego powietrza do wszystkich pokojów, skąd po przepłynięciu przez cały budynek powinno ono trafiać do kanałów wywiewnych. Najskuteczniejszą metodą zorganizowania takiego obiegu powietrza, zalecaną także przez wytyczne zawarte w przepisach techniczno-budowlanych, jest stosowanie nawiewników powietrza montowanych w oknach lub w ścianach zewnętrznych budynku.

Oprócz zaleceń dotyczących sposobu dostarczenia powietrza w przepisach określono również, jaka powinna być intensywność wentylacji w budynkach mieszkalnych oraz ustalono ilość powietrza (podawaną w metrach sześciennych na godzinę), jaką należy usuwać z poszczególnych typów pomieszczeń (kuchni, łazienek, toalet, pomieszczeń gospodarczych oraz niektórych pokojów. Jednocześnie zaznaczono, że ilość powietrza doprowadzanego do mieszkania lub domu musi być równa ilości powietrza usuwanego, ale nie mniejsza niż 20 m3 na osobę w ciągu godziny (patrz tabela). Dostarczanie zbyt małej ilości powietrza z zewnątrz spowoduje zmniejszenie intensywności wentylacji lub zakłócenia w jej działaniu polegające na odwróceniu ciągu w kanałach wentylacyjnych lub dymowych oraz problemy ze spalaniem gazu. Dlatego strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego muszą być wyrównane.

Autor: Tomasz Trusewicz

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Proste i skuteczne: nawiewniki okienne i ich działanie

Nawiewniki okienne to niewielkie, najczęściej nieskomplikowane urządzenia przeznaczone do montażu w oknach lub ścianach budynku. Jedne mają stałą, inne regulowaną wielkość otworu doprowadzającego powietrze, zapewniając odpowiednio stały lub zmienny przypływ powietrza. W nawiewnikach o stałym przekroju (bez możliwości regulacji) przepływ powietrza nie jest związany z wymaganiami wentylacyjnymi w pomieszczeniu, lecz zależy jedynie od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia, a więc od zmieniających się stale warunków atmosferycznych. Niektóre nawiewniki tego typu mają przepustnicę, którą można zamknąć, aby radykalnie ograniczyć przepływ powietrza.

Nawiewniki o regulowanym przepływie powietrza pozwalają dostosować intensywność nawiewu do potrzeb, na przykład ograniczać napływ powietrza wentylacyjnego w warunkach, w których wykorzystanie przepływu maksymalnego nie jest konieczne, na przykład wtedy, gdy w pomieszczeniu czasowo zmniejsza się emisja zanieczyszczeń (jest mniejsza wilgotność powietrza, mniej mieszkańców, mniejsze stężenie CO2).

Regulacja nawiewników ręczna i automatyczna

Wielkość przepływu powietrza przez nawiewniki może być regulowana ręcznie lub automatycznie. Regulacja ręczna polega na ustawianiu specjalnej przesłony w wybranej pozycji. Z reguły jest możliwy wybór kilku pozycji ustawienia. Wydajność takich nawiewników zależy więc od świadomego działania użytkownika, a także od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia.

Regulacja automatyczna uniezależnia działanie nawiewników, a więc napływ powietrza, od ingerencji użytkowników. Jest więc najlepszym rozwiązaniem dla zapewnienia właściwej wentylacji pomieszczeń.

Konstrukcja nawiewników automatycznych zapewnia płynną zmianę przekroju otworu doprowadzającego powietrze. Dostępne na rynku nawiewniki reagują na różnicę ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia lub na wilgotność względną powietrza w pomieszczeniach.

Nawiewniki sterowane różnicą ciśnienia przymykają się samoczynnie pod wpływem zwiększającej się różnicy ciśnienia, przez co ograniczają nadmierny przepływ powietrza. W zależności od budowy nawiewnik może się przymykać płynnie lub skokowo. Ruchomy element przesłony odchyla się stopniowo lub przy odpowiednio dużej różnicy ciśnienia skokowo zamyka otwór. W obu przypadkach zawsze jest możliwy przepływ pewnej minimalnej ilości powietrza.

Nawiewniki okienne sterowane wilgotnością powietrza wewnątrz pomieszczeń – higrosterowane – reagują na zwiększanie się wilgotności powietrza. Czujnik z taśmy poliamidowej otwiera przysłonę otworu nawiewnego wraz ze wzrostem wilgotności, powodując zwiększenie strumienia powietrza służącego do wentylowania pomieszczenia, a więc usunięcia nadmiaru wilgoci. Gdy wilgotność względna nie przekracza 35%, szczelina w nawiewniku jest minimalna. Kiedy wzrasta od 35 do 70%, wielkość otworu nawiewnego stopniowo się zwiększa. Po przekroczeniu tej wartości nawiewnik pozostaje otwarty maksymalnie.

Nawiewnik higrosterowany automatycznie dostosowuje wielkość strumienia wentylacyjnego do stężenia najpowszechniejszego zanieczyszczenia powietrza, jakim jest wilgoć. Dzięki temu jego wymiana intensyfikuje się w tych pomieszczeniach, w których powstaje najwięcej wilgoci, na przykład nocą w sypialniach. Można spotkać także nawiewniki regulowane termostatycznie. Ilość wpuszczanego przez nie powietrza zależy od temperatury na zewnątrz i zmniejsza się wraz z jej spadkiem.

Wydajność nawiewnika

Każdy producent powinien określić, ile powietrza może doprowadzić nawiewnik. Zazwyczaj podaje się wydajność (maksymalny przepływ powietrza) przy pełnym otwarciu nawiewnika i różnicy ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia w ynoszącej 10 Pa. Jeżeli wydajność dwóch nawiewników została podana dla różnych warunków, ich parametrów nie da się łatwo porównać.

Wybierając nawiewniki o regulowanej wielkości strumienia, należy sprawdzić, jaki minimalny strumień powietrza mogą doprowadzić.

Według Polskiej Normy z zakresu wentylacji wydajność nawiewnika powinna się mieścić w granicach 20-50 m3/h, jeśli ma być zastosowany w wentylacji naturalnej, i 15-30 m3/h, gdy jest przeznaczony do wentylacji mechanicznej wywiewnej. Norma określa także, że jeżeli element zmieniający wielkość przepływu powietrza w nawiewniku jest maksymalnie przymknięty, to strumień powietrza przy takim ustawieniu powinien wynosić 20-30% maksymalnej wydajności. Jest to wielkość porównywalna z infiltracją powietrza przez okno o współczynniku infiltracji a = 0,5-1,0 m3/(m.h.daPa2/3), a więc takim, jakie miały typowe okna przed wprowadzeniem zmian w przepisach.

Nowoczesna wentylacja mechaniczna: rekuperacja i klimatyzacja

Nowoczesna wentylacja mechaniczna wykorzystująca między innymi rekuperator oraz klimatyzator nie...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Jakie powinny być spełnione warunki, żeby...

Pompy ciepła typu solanka-woda, wykorzystujące do ogrzewania domu i wody odnawialną energię z gruntu, to...

Przegląd kominiarski i czyszczenie komina....

Kontrole kominiarskie są konieczne z wielu względów. Służą one m.in. ocenie stanu komina oraz jego...

Domowa klimatyzacja. Jak dobrać klimatyzator do...

Do niedawna klimatyzator kojarzył nam się z luksusowymi wnętrzami z zachodnich filmów. Dzisiaj może...

Prawidłowa wentylacja połączonych pomieszczeń:...

Zła wentylacja pomieszczeń może prowadzić do zawilgocenia ścian, a w późniejszym czasie, do powstania...

Wentylacja w domu jednorodzinnym – naturalna lub...

Już na etapie projektowania domu warto wybrać rodzaj wentylacji. O ile wykonanie wentylacji naturalnej...