| muratordom.pl » Instalacje » Wentylacja i klimatyzacja » Jak poprawić ciąg kominowy i usprawnić nieskuteczną wentylację?

Jak poprawić ciąg kominowy i usprawnić nieskuteczną wentylację?

Wiatr, mimo że jest czynnikiem sprzyjającym ciągowi kominowemu, w pewnych warunkach może go osłabić, a nawet odwrócić jego kierunek. Dlatego na kominach montuje się specjalne nasady kominowe. Zobacz, czym grożą zaburzenia ciągu kominowego. Sprawdź, kiedy konieczny jest montaż nasad kominowych.

Co to jest ciąg kominowy?

W budynkach wentylowanych w sposób naturalny (grawitacyjny) zanieczyszczone powietrze jest usuwane przez kanały wentylacyjne. Skuteczność ich działania zależy od siły ciągu, jaka jest wytwarzana w kominie dzięki siłom natury.

Naturalny ciąg kominowy powstaje dzięki różnicy gęstości powietrza wewnątrz budynku i w otaczającej go atmosferze. Gęstość powietrza zależy głównie od jego temperatury.Gdy w budynku jest cieplej niż na zewnątrz, gęstość powietrza wewnętrznego jest mniejsza niż zewnętrznego i ciąg jest prawidłowy.

Ciąg kominowy wsteczny lub osłabiony

W ciepłe letnie dni, gdy temperatura na zewnątrz jest wyższa niż w pomieszczeniach, często zdarza się, że powietrze, zamiast wydostawać się z budynku przez kanały wentylacyjne, wpada przez nie do wnętrza. Mamy wtedy do czynienia z ciągiem wstecznym.

Innym powodem odwrócenia ciągu kominowego jest brak dopływu powietrza niezbędnego do spalania i wentylacji. Tak dzieje się w domach ze szczelnymi oknami i poddanych termorenowacji, w których pracują gazowe (albo olejowe) urządzenia grzewcze lub kominki pobierające do spalania powietrze z pomieszczenia.

Autor: Andrzej Szandomirski

Nasady kominowe

Autor: Andrzej Szandomirski

Nasady kominowe

Zaburzenia ciągu (z wyjątkiem tych wywołanych samą naturą wentylacji grawitacyjnej) są konsekwencją błędów projektowych lub wykonawczych i nie powinny się zdarzać w dobrze zaprojektowanych i starannie wybudowanych domach.

Czym grożą zaburzenia ciągu kominowego?

Odwrócenie ciągu może być bardzo niebezpieczne. Może dojść do zasysania spalin wydostających się z przewodów spalinowych oraz dymowych albo wyziewów z wyprowadzonych ponad dach przewodów kanalizacyjnych i wtłaczania ich do budynku. Niewłaściwie działająca wentylacja nie będzie także odprowadzać gazów (produktów spalania), które mogą się wydostawać do pomieszczeń z nieprawidłowo działających urządzeń grzewczych. Najniebezpieczniejszy z nich jest tlenek węgla powodujący bardzo groźne, nawet śmiertelne zatrucia.

Nasady kominowe

Do ochrony przed zawiewaniem oraz wspomagania ciągu kominowego, gdy jest za słaby, służą różnego rodzaju nasady kominowe. Wszystkie nasady wykorzystują wiatr i jego energię do wytworzenia pod-ciśnienia w kanale dolotowym – wentylacyjnym (lub spalinowym). Energia wiatru zamieniona przez nasadę na podciśnienie w kominie wytwarza i stabilizuje ciąg kominowy.
Zależnie od reakcji na wiejący wiatr nasady dzielimy na stałe, samonastawne i obrotowe.

Kiedy nasada kominowa jest potrzebna?

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nakazuje stosowanie nasad kominowych na przewodach dymowych i spalinowych w strefach górskich i nadmorskich oraz wszędzie tam, gdzie występują problemy z ciągiem kominowym.
Zadaniem nasady kominowej jest poprawa ciągu kominowego, ale źle dobrana lub niewłaściwie zamontowana nasada nie tylko nie poprawi sytuacji, ale niekiedy może ją nawet pogorszyć. Dlatego decydując się na zamontowanie nasady, trzeba pamiętać o pewnych zasadach.

  • Średnica przewodu dolotowego nasady kominowej nie może być zbyt mała (pole jego przekroju poprzecznego nie powinno być mniejsze od pola przekroju przewodu kominowego), bo to spowoduje tłumienie przepływu powietrza.
  • Bardzo niekorzystna jest zmiana kształtu przewodu, na przykład z kwadratowego na okrągły, bez przejścia redukcyjnego.
  • Nie wolno montować wspólnej nasady nad kominem, w którym od góry znajdują się wyloty przewodów spalinowych, wentylacyjnych, a czasem również dymowych. W takiej sytuacji prawie na pewno nastąpi cofanie się dymu lub spalin przewodem wentylacyjnym do mieszkania.
  • Nasada musi być odpowiednio dobrana do funkcji przewodu kominowego. Nie należy na przykład montować nasad typu CAGI, H lub obrotowych na przewodzie dymowym od kominka. Zawsze trzeba dokładnie przeczytać instrukcję montażu i przestrzegać sposobu doboru zalecanego przez producenta.
  • Nasada nie powinna być zainstalowana na długiej, nieizolowanej rurze (zwłaszcza metalowej), która będzie powodowała wychładzanie powietrza lub spalin. Utworzony w ten sposób korek zimnego gazu blokuje, niekiedy całkowicie, ciąg kominowy i zamiast poprawy następuje zdecydowane pogorszenie sytuacji.
  • Trzeba wybierać nasady wykonane z odpowiednich materiałów. Na przewodach spalinowych lub dymowych nie należy instalować nasad z aluminium lub blachy ocynkowanej, bo ich trwałość w kwaśnym środowisku znacznie się zmniejsza. Nasada szybciej się zniszczy albo może się zablokować, co spowoduje wzmożone zawiewanie do komina.
  • Wybierając typ nasady kominowej, trzeba zapoznać się z jej przeznaczeniem, danymi technicznymi i wydajnością. Należy również sprawdzić, czy ma aprobatę techniczną lub jest zgodna z Polskimi Normami.

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Wskaźnik energii pierwotnej po 2020: wentylacja z...

Wentylacja z odzyskiem ciepła może okazać się przyszłościowym rozwiązaniem i rozwiązać problem ogrzewania...

Domowa klimatyzacja. Jak dobrać klimatyzator do...

Do niedawna klimatyzator kojarzył nam się z luksusowymi wnętrzami z zachodnich filmów. Dzisiaj może...

Prawidłowa wentylacja połączonych pomieszczeń:...

Zła wentylacja pomieszczeń może prowadzić do zawilgocenia ścian, a w późniejszym czasie, do powstania...

System ogrzewania FEELCO - komfort użytkowania...

Jeśli szukasz systemu ogrzewania nowej generacji, FEELCO jest odpowiedzią na twoje potrzeby! Zintegrowany...

Wentylacja mechaniczna - zalety i koszty wykonania

Sprawną wymianę powietrza w każdych warunkach atmosferycznych i redukcję strat ciepła o ponad połowę zapewnia...

Dobór instalacji spalinowej do kotłów...

Gazowe kotły kondensacyjne są najczęściej wybieraną formą ogrzewania domu. Do wzrostu zapotrzebowania na...