| muratordom.pl » Instalacje » Ogrzewanie podłogowe » Jak wykonać ogrzewanie podłogowe w małym pomieszczeniu? Poradnik

Jak wykonać ogrzewanie podłogowe w małym pomieszczeniu? Poradnik

Małe pomieszczenia mogą być problematyczne, ponieważ może pojawić się problem, jak wykonać ogrzewanie podłogowe. Inne rozwiązania regulacyjne stosuje się, gdy wodne ogrzewanie podłogowe ułożone jest na dużej powierzchni, a inne gdy pomieszczenie jest niewielkie. Radzimy, jak wykonać ogrzewanie podłogowe w małym lokalu.

Pojedyncze pomieszczenia o małej powierzchni można ogrzewać za pomocą istniejącej instalacji grzewczej i po zastosowaniu specjalnych modułów regulacyjnych Unibox. Są to kasety z zamontowanym wewnątrz – zależnie od wersji – zaworem z nastawą wstępną, ogranicznikiem temperatury lub obydwoma elementami jednocześnie oraz zaworami odpowietrzającymi i innymi dodatkowymi elementami. Moduły Unibox montuje się na ścianie ogrzewanego pomieszczenia. Nie wymagają zasilania elektrycznego. Zależnie od wersji mogą kontrolować:

  • temperaturę panującą w pomieszczeniu,
  • temperaturę wody grzejnej (zasilającej), lub
  • obie wartości jednocześnie.

Regulacja odbywa się w wyniku zadziałania zaworów termostatycznych.

Stosowanie kaset regulacyjnych z modułem Unibox ma pewne ograniczenia:

  • jedna kaseta regulacyjna może obsługiwać tylko jedną pętlę ogrzewania podłogowego;
  • powierzchnia ogrzewania sterowana jednym modułem Unibox nie powinna być większa niż 20 m2 (pętla o długości do 100 m wykonana z rury o średnicy 16x2 mm);
  • łączne straty ciśnienia w obiegu z uwzględnieniem strat na zaworze nie powinny być większe niż 30 kPa.

Moduły Unibox niezależnie od wersji powinno się montować na końcowym odcinku ogrzewania podłogowego danego pomieszczenia. Rury powinno się układać w spiralę.

Kasety zwykle montuje się na wysokości nie mniejszej niż 20 cm nad wykończoną posadzką, w miejscu, gdzie pomiar temperatury przez zawór termostatyczny nie będzie niczym zakłócony:

  • w bezpiecznej odległości od innych źródeł ciepła,
  • z dala od drzwi, ze względu na możliwość wychłodzenia (przeciągi),
  • w miejscu nieosłoniętym (na przykład kotarą czy szafą).

Odbiór i próbę ciśnieniową instalacji z modułem Unibox wykonuje się tak jak odbiór i próby ogrzewania podłogowego.
Po zakończeniu montażu kable grzewcze należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,6 MPa przez 24 godziny, a następnie obniżyć je do ciśnienia roboczego i pozostawić instalację napełnioną wodą. Postępowanie takie pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych uszkodzeń instalacji. Po zalaniu jastrychem i jego całkowitym wyschnięciu, czyli po 20-28 dniach, można uruchomić instalację, stopniowo podgrzewając wodę zasilającą. Poczynając od temperatury 25°C, temperaturę wody w instalacji podwyższa się o 5°C na dzień, aż do osiągnięcia temperatury obliczeniowej.

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Czy jest sens robić ogrzewanie podłogowe w całym...

Zdarza się, że ogrzewanie podłogowe robi się w całym domu, we wszystkich pomieszczeniach, ale to rzadkość....

Niska emisja – ograniczenie oraz przeciwdziałanie...

Zjawisko wysokich poziomów pyłów PM2.5 i PM10 w powietrzu oraz niskiej emisji sieje postrach...

Czy można połączyć kocioł na paliwo stałe z...

W celu całkowitego spalenia węgla lub drewna w kotle należy utrzymywać wysoką temperaturę. Jak to pogodzić z...

Ogrzewanie podłogowe – izolacja podłoża i wybór...

Ogrzewanie podłogowe z dnia na dzień zyskuje coraz więcej fanów. Użytkownicy z reguły chwalą tę instalację....

Łatwiejsza regulacja podłogówki i zawór ogrodowy...

Nowy, mrozoodporny zawór ogrodowy Systemu KAN-therm - ta nowość kończy kłopoty z zamarzaniem wody w...