| muratordom.pl » Instalacje » Ogrzewanie paliwami stałymi » Nie przyczyniaj się do powstawania smogu! Wybierz niskoemisyjny kocioł na paliwo stałe

Nie przyczyniaj się do powstawania smogu! Wybierz niskoemisyjny kocioł na paliwo stałe

Kocioł na paliwo stałe również może być eko. Powinien jednak spełniać odpowiednie wymagania w zakresie sprawności cieplnej, emisji zanieczyszczeń i bezpieczeństwa użytkowania. Sprawdź, jaki kocioł wybrać i jakie paliwa stosować, by nie zanieczyszczać powietrza.

Akcja Czyste ogrzewanie

Regulacje prawne stopniowo wprowadzają coraz bardziej restrykcyjne wymogi dotyczące niskoemisyjności kotłów grzewczych. Celem jest ograniczenie emisji do atmosfery zanieczyszczeń przyczyniających się do powstawania smogu.

Głównym powodem generowania przez kotły wysokiej emisji zanieczyszczeń jest niewłaściwe ich eksploatowanie. Niestety użytkownicy kotłów nie zawsze stosują się do zaleceń producenta dotyczących ich poprawnej eksploatacji i doboru opału. To właśnie spalanie paliwa niskiej jakości i odpadów przyczyniło się w znacznej mierze do wzrostu zanieczyszczenia spowodowanego przez urządzenia grzewcze.

Wzrost zanieczyszczenia powietrza wymusił konieczność stanowczego przeciwdziałania takim praktykom. Nowoczesne kotły pozbawione są rusztu awaryjnego, a ich konstrukcja uniemożliwia jego montaż. Eliminuje to możliwość spalania odpadów oraz paliw innych niż te uwzględnione w zaleceniach producenta. Gwarantuje to pewność, że kocioł jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

WAŻNE

Podstawowym wyznacznikiem decydującym o niskoemisyjności kotła jest spełnienie przez niego wymagań klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 w zakresie sprawności cieplnej, emisji zanieczyszczeń oraz wymagań dotyczących bezpieczeństwa. Klasa 5 kotła oznacza, że spełnia on następujące wymagania w zakresie emisji i sprawności:

  • emisja pyłu: do 40 mg/m3,
  • emisja tlenku węgla: do 500 mg/m3,
  • emisja gazowych zanieczyszczeń organicznych (OGC): do 20 mg/m3,
  • sprawność cieplna: od 87%.

Ponadto od 1 stycznia 2020 roku kotły na paliwa stałe wprowadzane do obrotu i do użytkowania będą musiały spełniać wymogi sezonowej efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w przepisach rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej (ekoprojekt).

Wymagania ekoprojektu w stosunku do wymagań normy PN-EN 303-5:2012 wprowadzają konieczność weryfikacji sezonowej efektywności i emisji zanieczyszczeń, uwzględniając pracę kotłów przy mocy niższej niż nominalna. Określają ponadto maksymalną dopuszczalną emisję tlenków azotu. Sezonowa efektywność energetyczna nie może być mniejsza niż 75% - dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej do 20 kW i nie może być mniejsza niż 77% - dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej przekraczającej 20 kW. Emisja tlenków azotu (NOx) w przypadku kotłów na biomasę nie może przekraczać 200 mg/m³.

Autor: Zakład Metalowo-Kotlarski SAS

Kocioł SAS BIO SOLID

Autor: Zakład Metalowo-Kotlarski SAS

Kocioł SAS BIO EFEKT

Wybór odpowiedniego kotła na paliwo stałe

Wieloletnie doświadczenie w zakresie spalania paliw stałych oraz liczne testy przeprowadzone w laboratorium ZMK SAS przyczyniły się do opracowania kotłów spełniających wymagania klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 w zakresie sprawności cieplnej, emisji zanieczyszczeń oraz wymagań dotyczących bezpieczeństwa. Są to kotły SOLID, EFEKT, BIO SOLID i BIO EFEKT. Spełnienie wymagań klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 przez zaawansowane konstrukcyjnie kotły retortowe SOLID (14-48 kW) i EFEKT (14-46 kW) oraz peletowe BIO SOLID (14-48 kW) i BIO EFEKT (14-46 kW) daje możliwość udziału w programach dofinansowania zakupu kotła i przyczynia się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń.

Kocioł SAS BIO SOLID 14 kW ponadto spełnia wymogi wspomnianego wcześniej ekoprojektu. Kotły SAS BIO EFEKT i SAS BIO SOLID posiadają również klasę A+ efektywności energetycznej, czyli najwyższą możliwą dla urządzeń, które nie są kotłami kondensacyjnymi, co gwarantuje wysoką sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń.

Autor: Zakład Metalowo-Kotlarski SAS

Kocioł SAS EFEKT

Autor: Zakład Metalowo-Kotlarski SAS

Kocioł SAS SOLID

Nowoczesne kotły na paliwa stałe wymagają zastosowania nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych. W przypadku kotłów peletowych zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery możliwe jest poprzez zastosowanie bezpośrednio nad paleniskiem i w ścianie bocznej kotła oraz w komorze wymiennika ciepła poziomych przegród wykonanych z ogniotrwałego materiału ceramicznego. Układ oraz ilość przegród ceramicznych nad paleniskiem zależy od mocy kotła. Z kolei umieszczenie dodatkowej wkładki ceramicznej nad rusztem paleniska peletowego wpływa na efektywniejsze spalanie peletu.

Ważne jest także, aby wymiennik ciepła był dodatkowo wyposażony w turbulator spalin, który poprzez wymuszenie zawirowania gorących spalin powoduje intensywne przekazywanie ich ciepła do wymiennika. Spaliny uderzając o ścianki turbulatora powodują wytrącenie pyłów i ich opadnięcie na dno kotła. Dzięki odpowiedniej budowie i algorytmowi sterowania pracą kotła możliwe jest otrzymanie wysokiej efektywności spalania paliwa nie tylko przy pracy z mocą nominalną, ale także w pełnym zakresie modulacji mocy czyli od 30% do 100% mocy nominalnej.

Czym palić żeby nie truć?

Nie mniej ważny od konstrukcji urządzenia jest dobór paliwa. Podczas wyboru paliwa do kotłów peletowych na uwadze należy mieć nie tylko jego jakość, ale również granulację. Stosowanie paliwa o większej grubości niż zaleca producent może skutkować utrudnieniem pracy podajnika, a w konsekwencji jego uszkodzeniem. Właściwy dobór paliwa zapewnia ograniczenie emisji szkodliwych substancji w trakcie spalania oraz zapewnia bezawaryjną pracę zarówno podajnika jak i kotła. Wyższa jakość paliwa wpływa na wzrost efektywności spalania oraz zmniejsza nakład czasu przy obsłudze kotła do niezbędnego minimum. Paliwo niskiej jakości (bardzo wilgotne, nisko kaloryczne oraz zanieczyszczone) może powodować problemy z doborem ustawień do optymalnej pracy kotła i prowadzić do powstawania spieków na palenisku oraz dużych strat paliwa w popiele, co z kolei przekłada się na wyższe zużycie paliwa, a więc również i większe koszty eksploatacji.

Podsumowując, na ekologiczność i niskoemisyjność kotłów grzewczych składają się odpowiednia konstrukcja urządzenia, dobór właściwego paliwa i odpowiednia regulacja pracy kotła oraz odpowiedzialność samych użytkowników.

Przeczytaj dodatkowo:
Ograniczenie Niskiej Emisji - jaki kocioł na...

Ograniczenie Niskiej Emisji to program zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez likwidację...

Czym jest smog i niska emisja? Jak przyczynić się...

Polskie miasta dominują w rankingach najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej. Niska emisja...

Ciepło w domu, ale czy nie za ciepło…...

Ciepło to jest to, co większość z nas bardzo lubi – szczególnie zimą. Bo dlaczego mamy ubierać...

Tanie ogrzewanie. Które urządzenia grzewcze...

Gdy masz ograniczone fundusze, to szukasz takiego sposobu ogrzewania domu, które będzie kosztowało...

FILM: Czym ogrzewać dom: Kocioł zgazowujący drewno

W cyklu "Czym ogrzewać dom" jesteśmy w domu pana Pawła. Pytamy, dlaczego rodzina wybrała ogrzewanie drewnem,...

Jest uchwała antysmogowa dla Małopolski. Co to...

Sejmik województwa małopolskiego przyjął jednomyślnie uchwałę antysmogową. Dokument opisuje działania,...

sponsor artykułu