| muratordom.pl » Instalacje » Ogrzewanie paliwami stałymi » Kocioł c.o. w zamkniętej instalacji centralnego ogrzewania. Radzimy, jak to zrobić

Kocioł c.o. w zamkniętej instalacji centralnego ogrzewania. Radzimy, jak to zrobić

Kocioł c.o. na paliwo stałe - np. piec węglowy, kocioł zgazowujący czy piec na pelety - może być montowany w instalacji c.o. w systemie zamkniętym. Sprawdź, w jaki sposób należy to zrobić, aby zachować wymogi bezpieczeństwa i bezpiecznie korzystać z kotła c.o.

Kocioł na paliwo stałe w zamkniętej instalacji c.o.W dobie oszczędzania nośników energii oraz tendencji do korzystania z różnych źródeł ciepła instalatorzy i inwestorzy z zadowoleniem przyjęli zmiany dotyczące stosowania kotłów c.o. na paliwo stałe w instalacjach z przeponowym naczyniem wzbiorczym, czyli tak zwanych instalacjach zamkniętych. Rozwiązanie to, powszechnie stosowane w krajach Unii Europejskiej, doczekało się wreszcie odpowiednika również w Polsce.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 12.03.2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – § 133 ustęp 7 tego rozporządzenia otrzymał brzmienie: „Zabrania się stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego, wyposażonej w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjątkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW, wyposażonego w urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła”. Wiele kotłów c.o. zagranicznej produkcji już od dawna jest fabrycznie wyposażonych w takie urządzenia. Do szczęścia brakowało tylko odpowiedniego zapisu w rozporządzeniu.

Jak odprowadzić nadmiar ciepła z kotła na paliwo stałe?

Żeby odprowadzić nadmiar ciepła z pieca węglowego lub kotła na biomasę, można wybrać spośród dwóch typów urządzeń do odprowadzania nadmiaru ciepła – wężownica chłodząco-zabezpieczająca lub zbiornik akumulacyjno-buforowo-zabezpieczający.

  • Wężownica chłodząco-zabezpieczająca - jest często spotykana w kominkach z płaszczem wodnym. Z jednej strony wężownica podłączona jest do instalacji wodnej (poprzez zawór bezpieczeństwa i zabezpieczenie termiczne wypływu), z drugiej zaś do kanalizacji. Zadaniem wężownicy – montowanej na powrocie do kotła (kominka) – jest obniżenie temperatury w płaszczu wodnym po przekroczeniu jej granicznej wartości. Odbywa się to przez zmieszanie wody powrotnej z zimną – wodociągową – i odprowadzenie mieszaniny do kanalizacji (zgodnie z polskimi przepisami przez studzienkę schładzającą). Rozwiązanie to jest proste i tanie, ale nieekonomiczne.
    Czy jednak warto się tym przejmować, skoro potrzeba jego zadziałania zdarza się sporadycznie – tylko wtedy, gdy wystąpi niebezpieczeństwo przegrzania.
  • Większe praktyczne  zastosowanie w instalacji c.o. ma zbiornik akumulacyjno-buforowy wpięty w układ grzewczy. Wymaga wprawdzie zakupu dodatkowego zbiornika oraz wygospodarowania na niego miejsca w kotłowni, ale ma zalety rekompensujące te niedogodności. Przede wszystkim układ działa bardziej ekonomicznie – wyprodukowane ciepło jest wcześniej czy później wykorzystane. Poza tym zbiornik buforowy może być używany do gromadzenia ciepła również z innych źródeł, takich, których praca jest nieregularna, na przykład kolektorów słonecznych. W przypadku równoległej pracy dwóch kotłów (na przykład olejowego czy gazowego) z kotłem na paliwo stałe - np. pieca na pelety - oba podłącza się do wspólnego zbiornika buforowego.
    Zbiornik akumulacyjno-buforowy jest wyposażony w urządzenia zabezpieczające: przeponowe naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa i zabezpieczenie termiczne przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury. Jego ładowanie jest uruchamiane przez zawór automatycznej regulacji w momencie przekroczenia dopuszczalnej temperatury w instalacji. Zimna woda w zbiorniku jest podgrzewana tak długo, aż temperatura w płaszczu wodnym kotła osiągnie wymagany poziom. Po schłodzeniu kotła ciepła woda na potrzeby instalacji grzewczej jest pobierana właśnie z tego zbiornika. Zbiornik buforowy umożliwia pracę pieca c.o. z obciążeniem nominalnym, czyli z najwyższą sprawnością i minimalną emisją spalin.

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Tanie ogrzewanie. Czym tanio ogrzewać dom?

Dla wielu osób ważnym kryterium decydującym o wyborze sposobu ogrzewania domu są koszty jego...

Projekt kotłowni zgodny z przepisami: jak...

Dobrze wykonana kotłownia to gwarancja bezpieczeństwa dla domu i domowników. Nie ulega wątpliwości, że...

Jest uchwała antysmogowa dla Małopolski. Co to...

Sejmik województwa małopolskiego przyjął jednomyślnie uchwałę antysmogową. Dokument opisuje działania,...

Nowoczesna kotłownia na paliwo stałe

W pomieszczeniu przeznaczonym na kotłownię na ogół mieści się kocioł. Jednak nie zawsze zostaje...

Dofinansowanie do wymiany pieca. Sprawdź, jaką...

Dofinansowanie do wymiany przestarzałego pieca jest możliwe! Programy dopłat dla osób fizycznych...

Nowy kocioł na paliwa stałe Defro

Kocioł automatyczny uniwersalny DEFRO EKO UNI 28kW z podajnikiem ślimakowym i palnikiem rynnowym ma całkiem...