| muratordom.pl » Instalacje » Ogrzewanie olejowe » Kotłownia olejowa - jak należy przechowywać olej opałowy?

Kotłownia olejowa - jak należy przechowywać olej opałowy?

Zbiornik na olej opałowy umieszczony wewnątrz budynku mieszkalnego może być zlokalizowany wyłącznie w piwnicy lub przyziemiu. Olej opałowy wewnątrz domu można przechowywać jedynie w zbiornikach naziemnych. Przeczytaj, jak poprawnie powinno być wykonane kotłownia olejowa.

Kotłownia olejowa - jak wygląda pomieszczenie na zbiornik na olej

Wymagania dotyczące pomieszczenia, w którym znajduje się zbiornik na olej, zależą od pojemności zbiorników. Jeśli łącznie wynosi ona:

  • poniżej 1 m3 – można je ustawić w pomieszczeniu kotłowni olejowej.
  • do 5 m3 – w tym samym pomieszczeniu można przechowywać na przykład rowery, sprzęt ogrodniczy, lepiej jednak – ze względu na zapach – nie przechowywać tam przetworów spożywczych.
  • powyżej 5 m3 – pomieszczenie nie może być używane do innych celów.

Pomiędzy zbiornikiem a ścianami pomieszczenia magazynowego muszą być zachowane odległości, ściśle określone przez producentów zbiorników oleju w instrukcjach montażu. Do każdego zbiornika musi być zapewniony dostęp. Jeśli zamontowano więcej niż jeden szereg zbiorników, trzeba zachować odległość od sufitu 60 cm, co umożliwi kontrolę dalszych szeregów zbiorników.

Przeczytaj również: Energia elektryczna, drewno i olej opałowy. Cena paliwa i koszt ogrzania domu

Zbiorniki mogą być połączone w baterie i ustawione w pomieszczeniu, pod warunkiem że zostaną zachowane odpowiednie odległości od jego ścian. Odległość od stropu musi umożliwić montaż zbiorników i odczyt poziomu paliwa; jeśli bateria ma kilka rzędów, odległość ta nie może być mniejsza niż 60 cm.

Małe zbiorniki o pojemności do 1 m3 można ustawić w tym samym pomieszczeniu co kocioł, zachowując odpowiednie środki ostrożności.

Najczęściej nie ma trudności z wniesieniem zbiorników z tworzyw sztucznych do pomieszczenia magazynowego: ich kształty i wielkości są bowiem takie, że można je wnosić schodami, mieszczą się w drzwiach i większych otworach. Gorzej jest ze zbiornikami ze stali, które – na przykład te robione na zamówienie – mogą mieć wymiary uniemożliwiające wniesienie ich do pomieszczenia magazynowego. Trzeba to wziąć pod uwagę, zamawiając je, i na przykład zdecydować się na kilka mniejszych.

Przeczytaj również: Rodzaje zbiorników na olej opałowy. Poradnik

Kotłownia olejowa - podstawowe zasady bezpieczeństwa

W każdym pomieszczeniu, w którym magazynuje się olej opałowy, istnieje duże niebezpieczeństwo powstania pożaru (olej opałowy ma klasę niebezpieczeństwa pożarowego III). Dla ograniczenia tego niebezpieczeństwa określono warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia składowe. Oto najważniejsze z nich.

  • Pomieszczenie magazynowe (kotłownia olejowa) musi stanowić wydzieloną strefę pożarową i być oddzielone od sąsiednich pomieszczeń ścianami i stropami o odporności ogniowej co najmniej 60 min, a zamknięcia otworów w ścianach i stropach – co najmniej 30 min. Drzwi do pomieszczenia magazynowego muszą otwierać się na zewnątrz i zamykać się samoczynnie.
  • Jednopłaszczowe zbiorniki na olej opałowy należy umieszczać w wannie wychwytującej. Wanna wychwytująca to przestrzeń między ścianami otaczającymi zbiornik z czterech stron, od spodu i – zbiorniki podziemne – również od góry.
    W razie nieszczelności zbiornika (zbiorników) olej opałowy nie rozlewa się po pomieszczeniu ani nie wylewa poza nie, lecz zostaje zatrzymany w wannie wychwytującej. Wanna taka ogranicza więc niebezpieczeństwo powstania pożaru. Jej pojemność musi być taka sama jak pojemność zbiorników. Dla zbiorników dwupłaszczowych nie trzeba budować wanny wychwytującej – w razie nieszczelności zbiornika wewnętrznego, olej zostaje zatrzymany przez zbiornik na olej zewnętrzny.
  • Nie wolno dopuścić do tego, by ścianki zbiornika nagrzały się do temperatury wyższej niż 40°C (nawet miejscowo, na przykład przez słońce wpadające przez piwniczne okno). Grozi to bowiem wytworzeniem się mieszaniny wybuchowej w ich przestrzeni gazowej (zbiorniki dopuszczone do montowania na zewnątrz są odpowiednio izolowane i nie grozi im nadmierne nagrzanie).
  • W pomieszczeniu magazynowym ani w przestrzeni wanny wychwytującej nie wolno montować przyborów sanitarnych ani kratek ściekowych podłączonych bezpośrednio do kanalizacji, chyba że jest to wydzielony odpływ do kanalizacji zaopatrzonej w separatory cieczy palnych.
  • Pomieszczenie magazynowe musi być wentylowane. Należy zapewnić dwie do czterech wymian powietrza na godzinę. Uwzględni to projektant instalacji wentylacyjnej, my musimy tylko powiadomić go, w którym pomieszczeniu ustawione będą zbiorniki.

Przeczytaj również: Warunki jakie powinien spełniać magazyn oleju i kotłownia na kocioł olejowy

Zbiornik oleju na zewnątrz domu - standardy montażu

Zbiornik oleju opałowego montowany może być zarówno wewnątrz domu, jak i poza nim - w...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Kocioł na olej: kiedy warto montować piec olejowy?

Kocioł na olej opałowy - chociaż nie tak bardzo popularny - jest bardzo dobrym rozwiązaniem w...

Energia elektryczna, drewno i olej opałowy. Cena...

Gaz i węgiel to wciąż najbardziej popularne sposoby ogrzewania domu. Jednak do ogrzania domu można...

Zbiornik na olej opałowy: jednopłaszczowy czy...

Zbiornik na olej opałowy to podstawowy element całego systemu ogrzewania olejowego w domu. Sam olej opałowy...

Piece na olej: co zawiera nowoczesne wyposażenie?

Piece na olej opałowy są w pełni zautomatyzowane i bezobsługowe, a więc wygodne w eksploatacji. Występują w...

Kocioł olejowy: jak zaplanować kotłownię?

Kocioł olejowy prawie zawsze jest stosunkowo duży i przeznaczony do ustawienia na podłodze. Rzadkością...