| muratordom.pl » Instalacje » Ogrzewanie gazowe » Ogrzewanie gazem płynnym i olejowe: kotłownia, urządzenia grzewcze

Ogrzewanie gazem płynnym i olejowe: kotłownia, urządzenia grzewcze

Wybierając ogrzewanie gazem płynnym lub olejowe, zwróć uwagę na koszt ogrzewania, a także na formalności związane z montażem instalacji grzewczych. Ogrzewanie gazem i ogrzewanie olejowe to prawie zawsze ogrzewanie centralne.

Kotłownia w przypadku ogrzewania olejowego i gazem płynnym

 • umożliwia zastosowanie urządzenia o dowolnej mocy, niezależnie od możliwości infrastruktury technicznej (sieci energetycznej);
 • eksploatacja kotłowni jest tańsza niż ogrzewania elektrycznego;
 • wykorzystuje energię chemiczną paliwa z dużą sprawnością;
 • nie stanowi dużego zagrożenia dla czystości środowiska (zwłaszcza w przypadku kotła gazowego);
 • wymaga czynności konserwacyjnych - czyszczenia komina i kotła (nieprawidłowa praca instalacji może być przyczyną zatrucia spalinami);
 • wymaga zainwestowania w drogą instalację grzewczą, której nie da się zdemontować i ponownie wykorzystać;
 • potrzebuje sprawnej wentylacji;
 • może zostać zalana wodą, a kotłownia na olej - olejem w razie uszkodzenia;
 • w kotłowni na gaz może nastąpić jego wyciek;
 • elementy instalacji są zagrożone korozją;
 • wymaga sporej przestrzeni na kocioł i zbiornik paliwa.

Jak działają urządzenia grzewcze na gaz płynny i olej opałowy?

Choć urządzenia grzewcze zasilane różnymi paliwami wyglądają dość podobnie, zasada ich działania i związana z nią sprawność są różne. Inny jest także ich wpływ na nasze zdrowie i środowisko, o czym często się zapomina.

W palniku kotła ciepło powstaje w wyniku gwałtownej reakcji chemicznej gazu lub oleju zmieszanego w odpowiednich proporcjach z powietrzem. W wymienniku ciepła spaliny-woda znajdującym się w kotle ciepło to jest przejmowane przez wodę, która następnie płynie do grzejników. Spalanie gazu, a tym bardziej oleju, nie jest obojętne dla środowiska, ale spaliny z kotłów gazowych są najczystsze ze wszystkich produktów spalania popularnych paliw.

Zawartość dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu i sadzy jest w nich na pewno mniejsza niż w spalinach powstających podczas spalania węgla. Nieco bardziej szkodliwe, ale wciąż mniej uciążliwe dla środowiska niż spaliny ze spalania węgla są produkty uboczne spalania oleju. Stopień wykorzystania energii zawartej w paliwie zależy od doskonałości palnika i wymiennika ciepła spaliny-woda. Współczesne kotły gazowe są w stanie wykorzystać ją prawie w całości - ich sprawność przekracza 90%, olejowe ustępują im tylko nieznacznie. Najlepsze pod tym względem są kotły kondensacyjne, niestety, sporo droższe od konwencjonalnych.

Kotłownia olejowa jest traktowana jako całość ze zbiornikami i instalacją do transportu oleju. By móc z niej korzystać, wystarczy jeden projekt budowlany.

Autor: Andrzej T. Papliński

Do wykonania zbiornikowej instalacji gazowej potrzebny jest odrębny projekt. W trakcie eksploatacji instalacji czekają nas okresowe kontrole Urzędu Dozoru Technicznego.

Jak formalnie załatwić instalacje grzewcze?

Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego również instalacje grzewcze powinny się znaleźć w projekcie architektoniczno-budowlanym domu. Zatem niezależnie od tego, czym chcemy ogrzewać dom, musimy mieć projekt instalacji grzewczej wykonany przez specjalistę i podpisany przez osobę mającą uprawnienia do projektowania instalacji sanitarnych - kotłownia na gaz lub olej, gazowych - instalacja zbiornikowa i przyłącze gazu i elektrycznych.

Aby korzystać z ogrzewania gazowego albo olejowego, trzeba zbudować:

 • instalację grzewczą,
 • kotłownię,
 • instalację zbiornikową.

Zbiorniki na gaz płynny i olej opałowy

Zbiorniki na olej opałowy montuje się zwykle w domu, w kotłowni lub sąsiadującym z nią pomieszczeniu. Są one traktowane przez instalatorów jako wyposażenie kotłowni. Projekt instalacji zbiornikowej stanowi integralną część projektu kotłowni. Nie trzeba zdobywać dodatkowych pozwoleń na magazynowanie oleju opałowego czy korzystanie z niego.

Korzystanie z gazu płynnego wymaga więcej zachodu.­ Zbiornik na gaz ustawia się obok domu – na działce lub pod ziemią. Wraz z przewodem, którym gaz będzie dopływał do budynku (przyłączem), jest traktowany jako osobna instalacja wykonywana niezależnie od instalacji znajdujących się wewnątrz domu, często przez inną ekipę. Wynika to między innymi z tego, że mało kto decyduje się na zakup zbiornika na własność.

Znacznie popularniejsza jest dzierżawa lub wypożyczenie go od dystrybutorów gazu płynnego. Dzięki temu unika się konieczności zainwestowania na początku dużej kwoty w drogą instalację. Po podpisaniu umowy z dostawcą gazu ten zleci uprawnionej osobie wykonanie projektu instalacji zbiornikowej, dostarczy nam zbiornik, podłączy go do instalacji wewnętrznej w budynku, zapewni fachowy nadzór nad wykonaniem prac i zorganizuje stosowne odbiory. W zależności od warunków oferty będziemy musieli pokryć jedynie pewną część kosztów instalacji,­ resztę weźmie na siebie dystrybutor gazu. Wówczas musimy się także zobowiązać do ponoszenia kosztów dzierżawy i eksploatacji zbiornika oraz do tego, że w zamian za niską cenę instalacji zbiornikowej zamówimy określoną ilość gazu u właściciela zbiornika, którym cały czas pozostaje dostarczająca go firma.

Z formalności, których musimy dopełnić jako właściciele działki, pozostaje­ zgłoszenie w starostwie powiatowym budowy instalacji zbiornikowej. Gdy dla obszaru, na którym ma stanąć zbiornik, istnieje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, trzeba jeszcze uzyskać z urzędu gminy warunki zabudowy zbiornika i przyłącza gazowego. W tym celu należy złożyć wniosek wraz z mapą geodezyjną do celów informacyjnych, z naniesioną lokalizacją zbiornika. Dopiero na podstawie uzyskanych warunków zabudowy można wykonać projekt instalacji, który trzeba dołączyć do zgłoszenia budowlanego. Jeśli w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia nie otrzymamy decyzji administracyjnej o jego odrzuceniu, możemy przystąpić do prac.

Z czego się składa instalacja c.o.

Do ogrzewania gazem lub ogrzewania olejowego niezbędny jest kocioł. Potrzebne są też urządzenia, które przekazywałyby ciepło z instalacji do pomieszczenia, na przykład grzejniki. Możliwe są również inne rozwiązania. Jakie?

Ogrzewanie gazem i olejowe jest prawie zawsze ogrzewaniem centralnym. Oprócz źródła ciepła potrzebna jest instalacja do jego rozprowadzenia. Kocioł gazowy może być też dwufunkcyjny, czyli mieć wbudowany podgrzewacz wody użytkowej, a nawet jej zasobnik, w kotłach olejowych takie rozwiązanie to rzadkość. W wodnej instalacji c.o. ciepło jest przekazywane do pomieszczeń za pomocą grzejników o różnym kształcie, ogrzewaniu podłogowemu lub ściennemu.

Kocioł gazowy lub olejowy jest elementem instalacji ogrzewania centralnego, a więc takiego, w którym urządzenia grzewcze ogrzewają pomieszczenia oddalone od miejsca powstawania ciepła. Gdy zdecydujemy się na ogrzewanie gazowe lub olejowe, stajemy przed koniecznością wykonania dość skomplikowanej i stosunkowo kosztownej instalacji do transportu nośnika ciepła - najczęściej wody. Oprócz źródła ciepła (kotła) elementami takich instalacji są rury, armatura i grzejniki.

Często zamiast metalowych grzejników wieszanych na ścianie stosuje się ogrzewanie podłogowe lub ścienne (rzadziej sufitowe). Wówczas funkcję grzejnika pełnią zatopione w betonie rury, którymi płynie gorąca woda. Takie ogrzewanie nazywa się powierzchniowym. Jego zalety to brak widocznych elementów grzejnych oraz komfort wynikający z niskiej temperatury powierzchni grzejnej (poniżej 30°C).

Kocioł gazowy, kominek z płaszczem wodnym i kolektory słoneczne w jednej instalacji

Wykorzystanie do ogrzewania domu i przygotowywania ciepłej wody użytkowej kilku źródeł...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Kotłownia w domu. Kiedy kocioł gazowy należy...

Wybierając kocioł gazowy, powinniśmy również pomyśleć o odpowiednim miejscu na jego zamontowanie....

Koszty ogrzewania w sezonie grzewczym. Co wpływa...

Sezon grzewczy w pełni, a to oznacza spore wydatki na ogrzewanie. Jak oszczędzać ciepło i obniżyć koszty...

Przegląd i konserwacja instalacji grzewczej w...

Kocioł gazowy to urządzenie bezobsługowe. Dopóki jest sprawny, możemy się nim nie interesować, bo jego...

Kocioł kondensacyjny za 6000 zł

Mając 6 tysięcy złotych, bez problemu kupisz gazowy kocioł kondensacyjny. Sprawdź, czym się od siebie...

Wymiana kotła węglowego na gazowy: ile...

Zmiana sposobu ogrzewania domu z węglowego na gazowy to przede wszystkim znaczne korzyści dla środowiska. Co...