| muratordom.pl » Instalacje » Ogrzewanie gazowe » Ogrzewanie gazem płynnym i olejowe: kotłownia, urządzenia grzewcze

Ogrzewanie gazem płynnym i olejowe: kotłownia, urządzenia grzewcze

Wybierając ogrzewanie gazem płynnym lub olejowe, zwróć uwagę na koszt ogrzewania, a także na formalności związane z montażem instalacji grzewczych. Ogrzewanie gazem i ogrzewanie olejowe to prawie zawsze ogrzewanie centralne.

Kotłownia w przypadku ogrzewania olejowego i gazem płynnym

 • umożliwia zastosowanie urządzenia o dowolnej mocy, niezależnie od możliwości infrastruktury technicznej (sieci energetycznej);
 • eksploatacja kotłowni jest tańsza niż ogrzewania elektrycznego;
 • wykorzystuje energię chemiczną paliwa z dużą sprawnością;
 • nie stanowi dużego zagrożenia dla czystości środowiska (zwłaszcza w przypadku kotła gazowego);
 • wymaga czynności konserwacyjnych - czyszczenia komina i kotła (nieprawidłowa praca instalacji może być przyczyną zatrucia spalinami);
 • wymaga zainwestowania w drogą instalację grzewczą, której nie da się zdemontować i ponownie wykorzystać;
 • potrzebuje sprawnej wentylacji;
 • może zostać zalana wodą, a kotłownia na olej - olejem w razie uszkodzenia;
 • w kotłowni na gaz może nastąpić jego wyciek;
 • elementy instalacji są zagrożone korozją;
 • wymaga sporej przestrzeni na kocioł i zbiornik paliwa.

Jak działają urządzenia grzewcze na gaz płynny i olej opałowy?

Choć urządzenia grzewcze zasilane różnymi paliwami wyglądają dość podobnie, zasada ich działania i związana z nią sprawność są różne. Inny jest także ich wpływ na nasze zdrowie i środowisko, o czym często się zapomina.

W palniku kotła ciepło powstaje w wyniku gwałtownej reakcji chemicznej gazu lub oleju zmieszanego w odpowiednich proporcjach z powietrzem. W wymienniku ciepła spaliny-woda znajdującym się w kotle ciepło to jest przejmowane przez wodę, która następnie płynie do grzejników. Spalanie gazu, a tym bardziej oleju, nie jest obojętne dla środowiska, ale spaliny z kotłów gazowych są najczystsze ze wszystkich produktów spalania popularnych paliw.

Zawartość dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu i sadzy jest w nich na pewno mniejsza niż w spalinach powstających podczas spalania węgla. Nieco bardziej szkodliwe, ale wciąż mniej uciążliwe dla środowiska niż spaliny ze spalania węgla są produkty uboczne spalania oleju. Stopień wykorzystania energii zawartej w paliwie zależy od doskonałości palnika i wymiennika ciepła spaliny-woda. Współczesne kotły gazowe są w stanie wykorzystać ją prawie w całości - ich sprawność przekracza 90%, olejowe ustępują im tylko nieznacznie. Najlepsze pod tym względem są kotły kondensacyjne, niestety, sporo droższe od konwencjonalnych.

Kotłownia olejowa jest traktowana jako całość ze zbiornikami i instalacją do transportu oleju. By móc z niej korzystać, wystarczy jeden projekt budowlany.

Autor: Andrzej T. Papliński

Do wykonania zbiornikowej instalacji gazowej potrzebny jest odrębny projekt. W trakcie eksploatacji instalacji czekają nas okresowe kontrole Urzędu Dozoru Technicznego.

Jak formalnie załatwić instalacje grzewcze?

Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego również instalacje grzewcze powinny się znaleźć w projekcie architektoniczno-budowlanym domu. Zatem niezależnie od tego, czym chcemy ogrzewać dom, musimy mieć projekt instalacji grzewczej wykonany przez specjalistę i podpisany przez osobę mającą uprawnienia do projektowania instalacji sanitarnych - kotłownia na gaz lub olej, gazowych - instalacja zbiornikowa i przyłącze gazu i elektrycznych.

Aby korzystać z ogrzewania gazowego albo olejowego, trzeba zbudować:

 • instalację grzewczą,
 • kotłownię,
 • instalację zbiornikową.

Zbiorniki na gaz płynny i olej opałowy

Zbiorniki na olej opałowy montuje się zwykle w domu, w kotłowni lub sąsiadującym z nią pomieszczeniu. Są one traktowane przez instalatorów jako wyposażenie kotłowni. Projekt instalacji zbiornikowej stanowi integralną część projektu kotłowni. Nie trzeba zdobywać dodatkowych pozwoleń na magazynowanie oleju opałowego czy korzystanie z niego.

Korzystanie z gazu płynnego wymaga więcej zachodu.­ Zbiornik na gaz ustawia się obok domu – na działce lub pod ziemią. Wraz z przewodem, którym gaz będzie dopływał do budynku (przyłączem), jest traktowany jako osobna instalacja wykonywana niezależnie od instalacji znajdujących się wewnątrz domu, często przez inną ekipę. Wynika to między innymi z tego, że mało kto decyduje się na zakup zbiornika na własność.

Znacznie popularniejsza jest dzierżawa lub wypożyczenie go od dystrybutorów gazu płynnego. Dzięki temu unika się konieczności zainwestowania na początku dużej kwoty w drogą instalację. Po podpisaniu umowy z dostawcą gazu ten zleci uprawnionej osobie wykonanie projektu instalacji zbiornikowej, dostarczy nam zbiornik, podłączy go do instalacji wewnętrznej w budynku, zapewni fachowy nadzór nad wykonaniem prac i zorganizuje stosowne odbiory. W zależności od warunków oferty będziemy musieli pokryć jedynie pewną część kosztów instalacji,­ resztę weźmie na siebie dystrybutor gazu. Wówczas musimy się także zobowiązać do ponoszenia kosztów dzierżawy i eksploatacji zbiornika oraz do tego, że w zamian za niską cenę instalacji zbiornikowej zamówimy określoną ilość gazu u właściciela zbiornika, którym cały czas pozostaje dostarczająca go firma.

Z formalności, których musimy dopełnić jako właściciele działki, pozostaje­ zgłoszenie w starostwie powiatowym budowy instalacji zbiornikowej. Gdy dla obszaru, na którym ma stanąć zbiornik, istnieje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, trzeba jeszcze uzyskać z urzędu gminy warunki zabudowy zbiornika i przyłącza gazowego. W tym celu należy złożyć wniosek wraz z mapą geodezyjną do celów informacyjnych, z naniesioną lokalizacją zbiornika. Dopiero na podstawie uzyskanych warunków zabudowy można wykonać projekt instalacji, który trzeba dołączyć do zgłoszenia budowlanego. Jeśli w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia nie otrzymamy decyzji administracyjnej o jego odrzuceniu, możemy przystąpić do prac.

Z czego się składa instalacja c.o.

Do ogrzewania gazem lub ogrzewania olejowego niezbędny jest kocioł. Potrzebne są też urządzenia, które przekazywałyby ciepło z instalacji do pomieszczenia, na przykład grzejniki. Możliwe są również inne rozwiązania. Jakie?

Ogrzewanie gazem i olejowe jest prawie zawsze ogrzewaniem centralnym. Oprócz źródła ciepła potrzebna jest instalacja do jego rozprowadzenia. Kocioł gazowy może być też dwufunkcyjny, czyli mieć wbudowany podgrzewacz wody użytkowej, a nawet jej zasobnik, w kotłach olejowych takie rozwiązanie to rzadkość. W wodnej instalacji c.o. ciepło jest przekazywane do pomieszczeń za pomocą grzejników o różnym kształcie, ogrzewaniu podłogowemu lub ściennemu.

Kocioł gazowy lub olejowy jest elementem instalacji ogrzewania centralnego, a więc takiego, w którym urządzenia grzewcze ogrzewają pomieszczenia oddalone od miejsca powstawania ciepła. Gdy zdecydujemy się na ogrzewanie gazowe lub olejowe, stajemy przed koniecznością wykonania dość skomplikowanej i stosunkowo kosztownej instalacji do transportu nośnika ciepła - najczęściej wody. Oprócz źródła ciepła (kotła) elementami takich instalacji są rury, armatura i grzejniki.

Często zamiast metalowych grzejników wieszanych na ścianie stosuje się ogrzewanie podłogowe lub ścienne (rzadziej sufitowe). Wówczas funkcję grzejnika pełnią zatopione w betonie rury, którymi płynie gorąca woda. Takie ogrzewanie nazywa się powierzchniowym. Jego zalety to brak widocznych elementów grzejnych oraz komfort wynikający z niskiej temperatury powierzchni grzejnej (poniżej 30°C).

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Kocioł kondensacyjny - budowa i zasady działania

W spalinach kotłów jest para wodna. W wyniku jej skraplania uwalnia się ciepło, które można...

Tanie ogrzewanie. Które urządzenia grzewcze...

Gdy masz ograniczone fundusze, to szukasz takiego sposobu ogrzewania domu, które będzie kosztowało...

Sterowanie domowym ogrzewaniem przez internet....

Może się wydawać, że system sterowania ogrzewaniem przez internet jest zarezerwowany tylko dla najbardziej...

Zbiornik na gaz płynny. Budowa instalacji...

Instalacja zbiornika na gaz płynny wymaga dopełnienia wielu formalności wymaganych przez prawo. Decydując się...

Przegląd i konserwacja instalacji grzewczej w...

Kocioł gazowy to urządzenie bezobsługowe. Dopóki jest sprawny, możemy się nim nie interesować, bo jego...

Rury i kształtki miedziane. Poznaj materiał...

Miedź cechuje się doskonałymi własnościami fizycznymi. Dlatego rury i kształtki miedziane znakomicie sprawdzą...