| muratordom.pl » Instalacje » Kotły i automatyka » Czy kocioł na paliwa stałe może być ekologiczny? Kocioł 5. klasy - klasy kotłów, koszty, zalety

Czy kocioł na paliwa stałe może być ekologiczny? Kocioł 5. klasy - klasy kotłów, koszty, zalety

Pojęcie ekologii i ekologicznych rozwiązań od lat zalewają rynek. Czym właściwe jest ekologia? Czy kocioł na paliwa stałe może być postrzegany jako ekologiczny? A jeśli tak, to pod jakim względem?

Ekologiczne kotły na paliwo stałe 5. klasy

Pojęcie ekologii i ekologicznych rozwiązań od lat zalewają rynek. Czym właściwe jest dla nas ekologia? Encyklopedyczna definicja ekologii chłodno podaje, że jest to nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody. Potocznie ekologia oznacza dla nas nie tylko ochronę środowiska jako zupełne zaniechanie czynności prowadzących do emisji substancji szkodliwych do środowiska, ale również samo ich ograniczenie. Ekologią zaczynamy kierować się w życiu codziennym, przy wyborze samochodu, jedzenia, ubrań, a także materiałów budowlanych. I tak w trosce o środowisko użytkownicy kotłów, jak i samorządy dążą do wymiany źródeł ogrzewania nie tylko na te postrzegane jako małoinwazyjne, jak pompy ciepła i panele fotowoltaiczne, ale również na te spalające paliwa stałe w sposób oszczędny, efektywny i przyjaźniejszy dla środowiska.

W chwili obecnej wśród kotłów zasilanych paliwami stałymi za najmniej inwazyjne uznane zostały kotły 5. klasy. Powstała w 2012 roku norma PN-EN 303-5:2012, określa graniczne wartości emisji substancji szkodliwych przez kotły różnych klas. Aby zaliczyć kocioł do 5 klasy nie może on emitować więcej niż 500 mg tlenku węgla, 20 mg gazowych zanieczyszczeń organicznych i 40 mg pyłów zawieszonych na m3 powietrza. Aby mieć porównanie do kotłów klas niższych, kocioł klasy 4. nie może emitować więcej niż 1000 mg tlenku węgla, 50 mg gazowych zanieczyszczeń organicznych i 60 mg pyłów zawieszonych, a kocioł klasy 3. aż 3000 mg tlenku węgla, 100 mg gazowych zanieczyszczeń organicznych i 150 lub 125 mg pyłów zawieszonych, zależenie czy zasilany był biomasą czy węglem, na m3 powietrza.

Jak dotąd w 5. klasie znajdują się jedynie kotły na pellet i węgiel wyposażone w układy dozowania paliwa i powietrza. Kotły te mogą być wyposażone w ceramiczne elementy w komorze spalania zabezpieczające przed utratą ciepła oraz zawirowywacze (turbulizatory) spalin pozwalające na uzyskanie dodatkowego ciepła z wydostających się spalin oraz na osiadanie pyłów w kotle, zamiast ich przedostawania się do powietrza. Urządzenia z systemem automatycznego podawania paliwa posiadają specjalistyczne mechanizmy podające i dawkujące paliwo, a także powietrze w odpowiednich proporcjach. W kotłach najwyższej klasy nie można spalać paliw niskiej jakości, a jedynie dobrej jakości węgiel o określonej granulacji lub biomasę w postaci granulatu. Kotły, postrzegane jako te ekologiczne, nie mogą posiadać rusztu awaryjnego umożliwiającego palenie śmieciami lub tanim, mokrym drewnem w kawałkach.

Graniczne wartości emisji zanieczyszczeń wg normy PN-EN 303-5:2012

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Regulacje prawne a ekologiczne kotły na paliwo stałe

Zeszłoroczne alarmy o zatrważająco złej jakości powietrza spowodowanej niską emisją, nie tylko w większych miastach, ale zdecydowanie w miastach mniejszych i na przedmieściach zmusiły rząd do reakcji. Uważa się, że nawet 52 % pyłu i 87% rakotwórczego benzo(a)pirenu obecnego w powietrzu pochodzi z kotłowni domów jednorodzinnych. Niedawna nowelizacja ustawy Prawo Ochrony Środowiska umożliwiła sejmikom województw podejmowanie uchwał wyznaczających lokalne standardy emisji dla kotłów małej mocy tzw. uchwały antysmogowe. Uchwały te zakazują palenia w kotłach i kominkach mułami węglowymi, flotokoncentratem, węglem brunatnym i kamiennym o niskiej wartości opałowej oraz drewnem o wilgotności większej niż 20%.

A już w 2017 roku można spodziewać się wejścia w życie rozporządzenia pozwalającego jedynie na sprzedaż i montaż kotłów na paliwo stałe 5. klasy według wspomnianej wcześniej normy. Urządzenia te na rynku pojawiły 2 lata temu, a teraz przypuszcza się, że zdominują rynek po wprowadzeniu nowych regulacji. Urządzenia, zainstalowane przed wejściem w życie nowych rozporządzeń, niespełniające wymagań uchwał antysmogowych mogą być wciąż eksploatowane, ale przez czas zależny od ich daty produkcji i standardów emisji, jakie spełniają. Za blisko 10 lat wszystkie urządzenia o gorszych parametrach niż wymagane obecnie powinny zniknąć z naszych domów.

Kocioł na ekogroszek firmy Metal-Fach

Kocioł na pellet firmy Metal-Fach

Ekologiczne kotły na paliwo stałe Metal-Fach

Wszystkie wymienione powyżej ograniczenia spełniają kotły 5. klasy firmy Metal-Fach. Każde urządzenie tej firmy, przed dopuszczeniem do sprzedaży, jako urządzenie ekologiczne przechodzi specjalistyczne badania w jednostkach do tego uprawnionych. Uzyskanie odpowiednich parametrów granicznych emisji zanieczyszczeń oraz odpowiedniej sprawności cieplnej dla 5 KLASY lub certyfikatu ECO DESIGN skutkuje uzyskaniem certyfikatu kotła ekologicznego potwierdzonego przez jednostkę badającą.

Bardzo niskie wartości emisji zanieczyszczeń i wysoka sprawność kotłów 5. klasy to efekt zastosowania przez firmę specjalistycznych elementów w budowie kotła oraz nowoczesnych, a przy tym dość kosztownych rozwiązań konstrukcyjnych. Firma Metal-Fach dołożyła wszelkich starań, aby urządzenia przez nich produkowane spełniały wszystkie normy dla ekologicznych kotłów 5. klasy, jednocześnie zapewniając komfort i wygodę użytkowania swoim klientom.

Kocioł na ekogroszek firmy Metal-Fach

Kocioł na pellet firmy Metal-Fach

Modernizacja kotłowni – koszty i zalety

Modernizacja kotłowni mająca na celu spełnienie nowych wytycznych wiąże się z wysokimi, dla niejednego właściciela domu, kosztami. Poza wymianą samego źródła ciepła, konieczny jest często, szczególnie w starych domach, montaż kominowego wkładu kwasoodpornego w kominach murowanych. Zmniejszenie temperatury spalin wydostających się kominem wiąże się ze skraplaniem się kwaśnej pary wodnej, bogatej w kwas siarkowy, który działa destrukcyjnie na komin murowany z cegły. Dla osób modernizujących kotłownie oznacza to kolejny poza kotłem, którego ceny zaczynają się od 6,5 tysięcy złotych (kotły w ofercie firmy Metal-Fach), kilkutysięczny wydatek.

Zaletami tego ekologicznego rozwiązania są wysoka sprawność kotła 5. klasy, a co za tym idzie mniejsze zużycie paliwa oraz szeroko oferowane dofinansowania na zakup nowego źródła ciepła. Dofinansowanie ma zrekompensować różnicę cenową między zakupem taniego kotła zasypowego na paliwo stałe, a bardziej ekologicznego kotła 5. klasy. O zasady i wysokości przyznawanych dofinansowań najlepiej pytać osobiście w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy. Dofinansowania te dostępne są w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) oraz Regionalnych Programów Operacyjnych.

Kocioł na pellet firmy Metal-Fach

Kocioł na pellet firmy Metal-Fach

Przeczytaj dodatkowo:
Kiedy inwestycja w ogrzewanie płaszczyznowe się...

Ogrzewanie płaszczyznowe to innowacyjny, energooszczędny i zarazem prosty w montażu system. Sprawdź też inne...

Kotły 5 klasy SAS - wspólnie z nami TWÓRZ CZYSTE...

Niskoemisyjne kotły na paliwa stałe. Dowiedz się, jakie normy powinny spełniać kotły 5 klasy i jak są...

Ogrzewanie podłogowe – Sander System Alu. Montaż...

Wodne ogrzewanie podłogowe zapewnia użytkownikom wyjątkowy komfort oraz niskie koszty eksploatacji. Planując...

Ogrzewanie gazowe czy węglowe? Dlaczego warto...

Większość rodzin w Polsce ogrzewa swoje domy energią z węgla spalanego w indywidualnych paleniskach....

Uwaga na czad! Poznaj 8 sposobów ochrony przed...

Czad, czyli tlenek węgla, powstaje w wyniku niepełnego spalania paliw używanych do ogrzewania domów....

sponsor artykułu