| muratordom.pl » Instalacje » Kominki i piece wolno stojące » Jak doprowadzić do kominka powietrze do spalania?

Jak doprowadzić do kominka powietrze do spalania?

Kominek w domu to dla wielu osób spełnienie marzeń o wyjątkowym ogrzewaniu w domu. Jednak nawet najdokładniej zamontowany kominek nie będzie dobrze działał, jeżeli nie zapewni mu się wystarczającej ilości świeżego powietrza. Na co musisz zwrócić uwagę? Oto praktyczny poradnik.

Dlaczego kominek musie mieć dopływ powietrza?

Nawet najdokładniej zbudowany (zamontowany) kominek – zarówno otwarty, jak i wyposażony we wkład – nie będzie dobrze działał, jeżeli nie zapewni mu się wystarczającej ilości świeżego (bogatego w tlen) powietrza. Kominek zużywa je do spalania drewna, po czym w postaci dymu odprowadza przez komin na zewnątrz. W domu powstaje w ten sposób podciśnienie.

Jeśli podczas palenia w kominku powietrze nie będzie na bieżąco uzupełniane, dym z kominka zacznie się wydobywać do pomieszczenia, pojawią się problemy z rozpaleniem, a następnie utrzymaniem ognia, a także z wentylacją w domu (powietrze zamiast być odprowadzane na zewnątrz przez kanały wentylacyjne, będzie nimi zasysane).
Kominek otwarty podczas palenia zasysa powietrze całą powierzchnią otworu paleniska. Zapotrzebowanie na nie jest więc olbrzymie, ale tylko część powietrza ma bezpośredni kontakt z drewnem.
Kominek z paleniskiem zamkniętym (kasetą lub wkładem) jest bardziej oszczędny – zużywa tylko 6-8 m3/h na 1 kg drewna.
Należy pamiętać o tym, że bez względu na rodzaj kominka (zamknięty czy otwarty) w dobrze ocieplonym, a więc szczelnym domu konieczne jest doprowadzenie powietrza z zewnątrz.

Jak doprowadzić powietrze?

Najlepiej możliwie blisko paleniska lub pod palenisko. Powietrze doprowadza się przewodem wentylacyjnym, którego kształt i materiał nie mają znaczenia (może być na przykład aluminiowy lub z PCW). Ważna jest powierzchnia przekroju – w przypadku kominków zamkniętych nie mniejsza niż 200 cm2 (śr. 160 mm). Konieczne jest też przestrzeganie poniższych zasad.

  • Powietrza nie doprowadza się z garażu, piwnicy i od strony ulicy, aby kurz i nieprzyjemne zapachy nie przedostawały się do pomieszczeń. Przewód można wygodnie poprowadzić przez pomieszczenia nieużytkowe. Nie trzeba go wtedy specjalnie zasłaniać (rys. 1).
  • Kanał doprowadzający powietrze musi być szczelny i wyposażony w przepustnicę, której zamknięcie zabezpieczy przed stratami ciepła, gdy kominek nie będzie używany (rys. 2).
  • Wlot powietrza na zewnątrz należy umieścić na wysokości minimum 50 cm i zakończyć kratką uniemożliwiającą przedostawanie się do domu gryzoni (rys. 3).
  • Powietrze najlepiej pobierać z kierunku zachodniego, z którego najczęściej w Polsce wieje wiatr (rys. 4). Umieszczenie wlotu od strony zawietrznej może w wietrzne dni powodować powstanie podciśnienia w przewodzie doprowadzającym powietrze i wysysanie powietrza z kominka zamiast nawiewania.

Rys. 1. Przewód w pomieszczeniu nieużytkowym

Rys. 2. Przepustnica w kanale doprowadzającym

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Rys. 3. Wlot z kratką na wys. co najmniej 50 cm

Rys. 4. Powietrze zasysane z kierunku zachodniego

Wprost do paleniska

Tak doprowadza się niekiedy powietrze do wkładów lub kaset kominkowych. Wlot powietrza jest wtedy przeważnie wyposażony w mechanizm do regulacji lub całkowitego zamknięcia. Należy jednak pamiętać, że każdy kominek z wkładem lub kasetą kominkową z bezpośrednim doprowadzeniem powietrza z zewnątrz do paleniska będzie i tak cały czas pobierał pewną ilość powietrza z pomieszczenia. Będzie ono zasysane przez szczeliny wokół szyby drzwiczek (zwłaszcza we wkładach z kurtyną powietrzną) lub podczas palenia przy otwartych drzwiczkach (wtedy całe powietrze do spalania jest pobierane z pomieszczenia).

Ile powietrza potrzeba?

Żeby to obliczyć, trzeba skorzystać z wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr 75, poz. 690). 
W myśl rozporządzenia kominki z zamkniętym paleniskiem, czyli wyposażone we wkład lub w kasetę, wymagają doprowadzenia powietrza w ilości co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej wkładu (kasety). Aby zapewnić właściwe warunki pracy kominkom z otwartymi paleniskami, trzeba doprowadzić do nich taką ilość powietrza, aby prędkość jego przepływu przez komorę spalania była nie mniejsza niż 0,2 m/s.

Dlaczego konieczny jest obieg powietrza wokół wkładu kominkowego?

Dlatego, że niewłaściwa wentylacja może spowodować przegrzewanie się obudowy, a także znaczne zwiększenie temperatury powietrza wydostającego się z kratek wylotowych. W prawidłowo wentylowanym kominku temperatura ta wynosi 80oC, jeśli natomiast wentylacja nie jest właściwa, może sięgać nawet 140-150oC i stanowi wtedy zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników.
Dla należytej wentylacji wkładu kominkowego decydujące znaczenie mają pola powierzchni wlotu i wylotu powietrza konwekcyjnego. Ich wielkość jest ściśle określona przez producenta.
Producenci wkładów, podając wielkość pól przekroju kratek wentylacyjnych, używają pojęcia „efektywnego pola przekroju”. Oznacza ono rzeczywiste pole przepływu przez kratkę wentylacyjną, które na przykład w kratce o wymiarach 20 x 40 cm (800 cm2) wynosi 400 cm2 (50% powierzchni kratki zajmuje siatka).
Prawidłowo wykonana wentylacja wkładu kominkowego gwarantuje dobry odbiór ciepła i jego równomierne rozprowadzenie, a więc ekonomiczne wykorzystanie opału. Zapobiega również przegrzaniu samego wkładu i jego ewentualnemu uszkodzeniu – pęknięciu lub odkształceniu się elementów.

Co otrzymujemy w zamian?

Brak doprowadzenia powietrza do kominka jest powszechnym błędem. Kiedy dom jest już gotowy, można ratować sytuację, stosując rozwiązania zastępcze, na przykład:

- doprowadzenie powietrza z nieużywanego strychu (poddasza) przez wolny kanał wentylacyjny. W kanale instaluje się przewód wentylacyjny i doprowadza możliwie blisko kominka. Przewód musi być wyposażony w przepustnicę. Nie należy pobierać powietrza z kanału wentylacyjnego zakończonego na dachu. Istnieje bowiem poważne ryzyko, że będzie ono zasysane wraz ze spalinami (dymem) wydostającymi się z sąsiednich kominów;
- zainstalowanie nawiewników lub nawietrzaków w pomieszczeniu z kominkiem. Ich liczbę ustala się na podstawie danych dotyczących zapotrzebowania na powietrze do spalania.

Autor: Piotr Mastalerz

Kominek otwarty wysysa z domu w ciągu godziny kilkakrotnie więcej powietrza, niż wynosi kubatura pomieszczenia, w którym jest zainstalowany

Autor: Piotr Mastalerz

Powietrze trzeba doprowadzić z zewnątrz do każdego kominka i we wszystkich – nie tylko szczelnych – domach

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Jak czyścić kominek? Jak palić w kominku? Oto...

Palenie w kominku to sama przyjemność. Jednak później trzeba wyczyścić wnętrze kominka z sadzy,...

Jakie kary grożą za palenie śmieci? Jak palić...

Jakie kary grożą Ci za palenie śmieci? Kto kontroluje domowe kotłownie i jakie poniesiesz konsekwencje jeśli...

Nowczesny dom ogrzewany... piecem ceramcznym z...

Niezwykłe urządzenie grzewcze, które właściciela domu czyni niezależnym od prądu, gazu, węgla....

Koza czy kominek tradycyjny? Który sposób...

Sezon grzewczy już niedługo ruszy pełną mocą. Ogrzewanie domu z pomocą kominka to zapewne znaczna oszczędność...

Jaki kominek wybrać? Modernizacja ogrzewania...

Jaki kominek wybrać? Właściciele pewnej nieruchomości zdecydowali się na modernizację domu. System ogrzewania...