| muratordom.pl » Instalacje » Kolektory, pompy ciepła » Ogrzewanie z pomocą natury

Ogrzewanie z pomocą natury

Wszystko wskazuje na to, że już w niedalekiej przyszłości domy energooszczędne w Polsce staną się standardem. Inwestycja w urządzenia takie jak pompa ciepła czy kolektory słoneczne będzie więc nieunikniona.

Energia słoneczna, zakumulowana w gruncie, wodzie czy powietrzu, to energia przyszłości, która przyniesie nam wymierne korzyści:

  • Rosnące ceny węgla, gazu oraz energii elektrycznej powodują, że koszty ogrzewania naszych domów są coraz wyższe. Planując budowę domu, warto więc zastanowić się nad alternatywnymi źródłami pozyskania energii. Dzięki nim w mniejszym stopniu będziemy uzależnieni od dostaw konwencjonalnych paliw oraz wzrostu opłat za nie.
  • Duży koszt zakupu urządzeń i wykonania instalacji, które pozwolą nam korzystać z odnawialnych źródeł energii, może odstraszać inwestorów, trzeba jednak mieć na uwadze, że dzięki nim przez cały okres użytkowania domu będziemy ponosić mniejsze koszty jego utrzymania.
  • Decydując się na proekologiczne rozwiązania, możemy skorzystać ze wsparcia finansowego w postaci dotacji czy kredytów preferencyjnych, które znacznie odciążą wydatki na budowę domu.
Autor: Haas

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Zysk jasny jak słońce

Kolektory słoneczne to z pewnością najbardziej popularne w naszym kraju urządzenia korzystające z alternatywnych źródeł ciepła. Przetwarzają one darmową i powszechnie dostępną energię promieniowania słonecznego na ciepło, które można wykorzystać do przygotowywania ciepłej wody użytkowej lub wspomagania ogrzewania domu. Całość odbywa się bez szkody dla środowiska – kolektory nie produkują spalin, które mogłyby je zanieczyścić, a ich zastosowanie w dużej mierze przyczynia się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Jeśli dołożymy do tego niewielki koszt ciepła, które dzięki nim można pozyskać, korzyści są podwójne. Należy jednak pamiętać, że oprócz kolektorów słonecznych, za które trzeba zapłacić kilka tysięcy złotych, do odpowiedniego funkcjonowania instalacji solarnej w domu potrzeba jeszcze innych wspólnie działających elementów, takich jak np. zaizolowany zbiornik ciepłej wody, grupa pompowa z regulatorem pracy układu czy przeponowe naczynie wyrównawcze.

WARTO WIEDZIEĆ

Sprawność kolektora, a więc ilość energii, jaką dostarczy do instalacji, zależy w dużej mierze od jakości użytych do jego budowy materiałów. W kolektorach dobrej jakości płyta absorbera pokryta jest powłoką z czarnej miedzi, czarnego niklu, chromu bądź tlenku tytanu. Dobrze, jeśli płyn solarny (roztwór glikolu), który jest ogrzewany ciepłem absorbera, będzie przepływał przez przylegające do absorbera miedziane rurki. Nie tylko dobrze przewodzą one ciepło, ale są też odporne na duże wahania temperatur i korozję.

Autor: Haas

Montaż kolektorów na połaci dachu pociąga za sobą mniejsze koszty niż umieszczenie ich w jego płaszczyźnie

Do czego kolektory?

Kolektory słoneczne w naszym kraju stosuje się głównie do przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Niestety nie są one w stanie zastąpić tradycyjnego urządzenia grzewczego w domu, ponieważ ilość dni słonecznych w naszym klimacie nie jest aż tak duża, aby pokryć jego zapotrzebowanie na ciepło. Nawet jeśli solary miałyby częściowo wspierać ogrzewanie domu, musiałyby one zajmować znaczną powierzchnię. Wówczas koszty inwestycyjne przekraczałyby możliwości finansowe przeciętnego inwestora, a zyski energetyczne i tak mogłyby nie dawać zadowalających efektów. Najbardziej opłacalne jest więc stosowanie kolektorów do ogrzewania wody użytkowej. I choć również w tym przypadku nie są one w stanie pokryć całkowitego zapotrzebowania, dzięki ich zastosowaniu można zmniejszyć zużycie energii na ten cel nawet o 60%. W najcieplejszych miesiącach, czyli od maja do września, zapotrzebowanie na ciepło do podgrzewania wody może być zaspokajane nawet w 86%, a to już przekłada się na konkretne oszczędności. Kolektory słoneczne należy więc traktować przede wszystkim jako dodatkowe źródło energii, które głównie w okresie letnim odciąży pracę tradycyjnego urządzenia grzewczego.

Kiedy to się opłaca?

Czteroosobowa rodzina potrzebująca dziennie około 240 l wody o temperaturze 60°C, korzystająca z instalacji solarnej z kolektorami płaskimi o powierzchni 4,5 m², może w ciągu roku zaoszczędzić blisko 300 m³ gazu ziemnego, a więc około 480 zł (przy cenie gazu 1,60 zł za m³). Zyski z instalacji solarnej będą większe, a sama inwestycja w nie opłacalna, jeśli korzystamy z droższego paliwa. W przypadku podgrzewania wody energią elektryczną oszczędności mogą dochodzić nawet do 1000-1200 zł (w taryfie całodobowej). Trzeba jednak wiedzieć, że od tej kwoty należy odjąć koszt energii elektrycznej zasilającej automatykę i pompę solarną – na szczęście nie jest on duży i wynosi około 15 zł miesięcznie (150 zł rocznie). Należy też pamiętać, że instalacja solarna, tak jak inne urządzenia grzewcze w domu, dla prawidłowego funkcjonowania wymaga regularnych przeglądów. Zaleca się, aby raz w roku był sprawdzany stan kolektorów, płynu solarnego, ciśnienia w instalacji, a także była dokonywana regulacja automatyki. Koszt takiej usługi wynosi około 300 zł. Tak więc na roczny koszt utrzymania instalacji solarnej trzeba przeznaczyć blisko 450 zł. Instalacja solarna będzie więc dobrym rozwiązaniem, gdy domownicy lubią długie kąpiele, czyli w domu zużywa się dużo ciepłej wody. Sprawdzi się ona także w domach, w których będzie wykorzystywana do podgrzewania wody w basenie. Kolektory zwrócą się nam najszybciej (bo nawet już po około 6 latach), jeśli zastąpią one elektryczny podgrzewacz wody. Oczywiście, im większy będzie wzrost cen danej energii, a to z każdym rokiem jest niemal pewne, tym większe oszczędności na instalacji solarnej i szybszy zwrot poniesionych na nią kosztów.

Ogrzewanie z pompą

Pompy ciepła to obecnie jedne z najnowocześniejszych urządzeń grzewczych wykorzystujących odnawialne źródła energii do ogrzewania domu i przygotowywania ciepłej wody użytkowej. W tym celu korzystają z energii zgromadzonej w gruncie, powietrzu lub wodzie (tzw. dolnym źródle), która nic nas nie kosztuje. Pompa ciepła, podobnie jak kolektory słoneczne, nie emituje do środowiska żadnych zanieczyszczeń, a jedynym skutkiem ubocznym jej działania jest obniżenie o kilka stopni Celsjusza temperatury ośrodka, z którego czerpie ciepło. Za takie energooszczędne urządzenie trzeba jednak dużo zapłacić (nawet do 50 tysięcy złotych). Wysoką cenę instalacji może nam jednak zrekompensować niewielki koszt eksploatacji pompy.

Autor: VIESSMANN

Pompa ciepła to urządzenie, które może służyć również do ogrzewania wody użytkowej

Wybór urządzenia – ważna decyzja

Niezależnie od tego, czy pompa pobiera ciepło z gruntu, wody czy powietrza do napędu sprężarki, czyli głównego elementu pompującego energię z dolnego źródła, potrzebuje energii elektrycznej. Trzeba jednak wiedzieć, że ilość ciepła przekazywana do pomieszczeń przez pompę ciepła jest kilkukrotnie większa od ilości dostarczanego do niej prądu. Dlatego koszt jej eksploatacji należy do najniższych spośród wszystkich popularnych urządzeń grzewczych. O wydajności pracy pompy ciepła mówi współczynnik COP, który określa właśnie stosunek wytworzonej przez urządzenie energii cieplnej do ilości pobranej w tym celu energii elektrycznej. Jeśli dla danej pompy wynosi on 3, oznacza to, że z każdej kilowatogodziny energii elektrycznej zużytej do napędu pompy otrzymamy przynajmniej 3 kWh ciepła. Warto zatem wybierać urządzenia charakteryzujące się najwyższą wartością współczynnika COP. Pamiętajmy jednak, że jest on określany w warunkach laboratoryjnych – w rzeczywistości środowisko, w jakich pracuje urządzenie, ciągle się zmienia, a więc zmianie ulega również efektywność jego pracy. Nie należy zatem oczekiwać, że tyle ciepła uzyskamy w całym sezonie grzewczym. Największą efektywnością, ale także najwyższą ceną charakteryzują się pompy czerpiące energię z gruntu i wody, najsłabiej pod tym względem wypadają pompy powietrzne, są za to o wiele tańsze od swoich wodnych i gruntowych odpowiedników.

Przeczytaj dodatkowo:
Jakie powinny być spełnione warunki, żeby...

Pompy ciepła typu solanka-woda, wykorzystujące do ogrzewania domu i wody odnawialną energię z gruntu, to...

Efektywność pracy pomp ciepła – jak je porównać?...

Pompy ciepła należą do ekologicznych i ekonomicznych sposobów ogrzewania. Jednak, aby inwestycja w...

Jak wybrać panele fotowoltaiczne?

Czym się od siebie różnią panele fotowoltaiczne? Na co zwracać uwagę przy ich zakupie?

Niezależna elektrownia słoneczna czy połączona z...

Domowa elektrownia słoneczna może być wyspowa, czyli działać niezależnie od sieci elektroenergetycznej...

Nieprawidłowe działanie pompy ciepła: jak...

Instalacja pompy ciepła w domu ma pomóc zaoszczędzić na rachunkach za ogrzewanie. Jednak będzie to...