| muratordom.pl » Instalacje » Kolektory, pompy ciepła » Kto instaluje fotoogniwa? Czy potrzebne są specjalne uprawnienia?

Kto instaluje fotoogniwa? Czy potrzebne są specjalne uprawnienia?

Fotoogniwa montują firmy specjalizujące się w tego typu systemach. Instalatorzy oferują zazwyczaj doradztwo, projekt i wykonanie. Jeśli zlecimy taką kompleksową usługę, będziemy wiedzieli, do kogo się udać, gdy potrzebna będzie naprawa.

Fotowoltaika od A do Z

Niestety nie każdy, kto sprzedaje fotoogniwa, zna się na ich instalowaniu, i nie każda firma, która oferuje takie usługi, rzeczywiście ma w dorobku udane realizacje. To stosunkowo nowa specjalność i jak zawsze w takich sytuacjach wiele firm dopiero debiutuje na rynku. Warto więc szukać takich, które mają doświadczenie i referencje. Można samodzielnie kupić panele fotowoltaicznie i zlecić firmie jedynie montaż, jednak jeśli sami nie jesteśmy specjalistami, nie jest to najprostsza droga do sukcesu. Przeciętny inwestor powinien powierzyć godnej zaufania firmie zrówno projekt, zakup paneli, dostarczenie urządzeń, jak i wykonanie instalacji. Warto wiedzieć, że niektóre firmy proponują także prowadzenie inwestycji od strony formalnej, czyli pomoc w kontaktach z zakładem energetycznym, a nawet w uzyskaniu dopłaty.

Fotoogniwa powinny być montowane przez specjalistów

Panel fotowoltaiczny może generować napięcie powyżej 24 V i prąd o natężeniu kilku amperów, a cała instalacja wielokrotnie większy. Trzeba wiedzieć, jak z nią postępować, by jej nie zniszczyć i nie zrobić sobie krzywdy. Ogniwa fotowoltaiczne działają zawsze, gdy pada na nie światło. Nie da się ich wyłączyć (można je najwyżej zasłonić). Podobnie jest z akumulatorami. Należy o tym stale pamiętać, wykonując i konserwując instalację.

Prąd o dużej wartości stwarza ryzyko nie tylko porażenia, ale też powstania pożaru czy poparzenia, bo gdyby przez przypadek doszło do zwarcia, może mu towarzyszyć wyładowanie łukowe, a temperatura łuku elektrycznego znacznie przekracza 1000oC. Dodatkowe niebezpieczeństwo wynika z prowadzenia robót na dachu, a więc na znacznej wysokości. Porażenie prądem lub poparzenie przez łuk elektryczny może spowodować szok i w konsekwencji upadek. Do tego nieprawidłowe łączenie urządzeń elektrycznych grozi ich zniszczeniem, a w przypadku elementów systemu fotowoltaicznego straty mogą być kosztowne.

Dlatego zdrowy rozsądek nakazuje zlecenie wszystkich prac osobom z właściwymi kwalifikacjami – nie tylko do prowadzenia prac związanych z instalacjami elektrycznymi, czego wymagają przepisy, ale także przeszkolonym w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych.

Dowiedz się, jak wybrać panele fotowoltaiczne

Uprawnienia instalatora mikroinstalacji

System certyfikacji dla instalatorów mikroinstalacji określony w rozdziale 3b Prawa energetycznego jest systemem dobrowolnym. Przedsiębiorstwa energetyczne nie mogą więc uzależniać przyłączenia mikroinstalacji do sieci od udowodnienia, że instalator ma certyfikat UDT (potwierdził to w iceprezes Urzędu Regulacji Energetyki w informacji nr 40/2013). Sprawdzą jednak, czy urządzenie zostało:

• zaprojektowane przez osobę z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

• wykonane przez osobę z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych albo z ważnym certyfikatem UDT w zakresie instalowania danego rodzaju urządzeń, albo posiadającą świadectwo kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie kontrolno-pomiarowym.

Sprawdź ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna

WARTO WIEDZIEĆ

Fotoogniwa. Symulacja i optymalizacja

Projektanci i instalatorzy do ustalenia optymalnej mocy instalacji i wynikającej z niej liczby potrzebnych paneli posługują się profesjonalnymi programami komputerowymi (na pr zykład PV*Sol Expert). Pozwalają one w prosty sposób dobrać elementy instalacji odpowiednie nie tylko do zapotrzebowania na energię, ale przede wszystkim do zapewnienia użytkownikom najlepszego wyniku finansowego. Możliwość symulowania działania projektowanych systemów dostarcza informacji o ilości produkowanej przez nie energii. Do dyspozycji projektanta są mapy terenu ze zintegrowaną bazą danych zebranych ze stacji meteorologicznych na całym świecie oraz parametry techniczne tysięcy modeli paneli fotowoltaicznych i falowników. Baza jest regularnie aktualizowana. W wynikach symulacji uwzględniane jest oczywiście usytuowanie paneli (kierunek i nachylenie), a nawet grubość i długość zastosowanych przewodów i sposób połączenia urządzeń – w celu określenia strat energii. Analiza finansowa jest przeprowadzana w oparciu o wprowadzone informacje o sposobie wykorzystywania instalacji pr zez użytkownika – jako konsumenta lub prosumenta (system off-grid lub on-grid) – oraz obowiązujące zasady zakupu i sprzedaży energii. W rezultacie uzyskiwane wyniki symulacji pracy instalacji mogą być bardzo zbliżone do ich rzeczywistych osiągów.

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
System fotowoltaiczny - dodatkowe urządzenia

Panel fotowoltaiczny po wyprodukowaniu jest od razu gotowy do działania, ale żeby mieć z niego pożytek,...

Instalacja paneli fotowoltaicznych - czy jest...

Zakup i instalacja paneli fotowoltaicznych to poważna inwestycja. Montaż powinien być realizowany przez...

Zestaw fotowoltaiczny

Zestaw fotowoltaiczny zawierający polikrystaliczny moduł fotowoltaiczny, konstrukcję do zamontowania...

Jakie powinny być spełnione warunki, żeby...

Pompy ciepła typu solanka-woda, wykorzystujące do ogrzewania domu i wody odnawialną energię z gruntu, to...

Efektywność pracy pomp ciepła – jak je porównać?...

Pompy ciepła należą do ekologicznych i ekonomicznych sposobów ogrzewania. Jednak, aby inwestycja w...