| muratordom.pl » Instalacje » Kolektory, pompy ciepła » Kolektory słoneczne - jakie dofinansowanie?

Kolektory słoneczne - jakie dofinansowanie?

Od lipca 2010 roku na kolektory słoneczne, ich zakup i montaż uzyskasz dofiansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Każdy właściciel domu jednorodzinnego może więc otrzymać bezzwrotnie cześć kredytu zaciągniętego na kupno i montaż kolektorów. Dowiedz się, jaka kwota kredytu i dotacja Ci przysługuje.

Wysokość kredytu i dofinansowania na kolektory słoneczne?

Ważnym pojęciem są tu tak zwane koszty kwalifikowane, które są podstawą ustalenia kwoty kredytu i przysługującej dotacji. Zalicza się do nich:

 • koszt projektu budowlano-wykonawczego instalacji sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę z uprawnieniami do projektowania;
 • koszt nabycia nowych instalacji (w szczególności: kolektora słonecznego, zasobnika ciepłej wody użytkowej, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki);
 • koszt zakupu ciepłomierza;
 • koszt montażu kolektora słonecznego;
 • podatek od towarów i usług (VAT), chyba że beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (dotyczy wspólnot mieszkaniowych) lub ubiegania się o zwrot VAT.

Kwota kredytu może przewyższać wysokość kosztów kwalifikowanych, ale w takim wypadku dotacją objęta jest wyłącznie część wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia (powinna być wyodrębniona w umowie kredytowej).

Dofinansowanie to 45% kapitału kredytu wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych (przy czym skredytowana może być całość tych kosztów). Ale – uwaga! – jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 2500 zł/m2 powierzchni kolektora. Nie oznacza to, że instalacjasolarna nie może być droższa. Po prostu wydatki ponad ten limit nie będą objęte dotacją. Kredyt jest udzielanyw złotych polskich. O tym, czy kredytobiorca musi wykazać się udziałem własnym w kosztach inwestycji, decyduje bank.

Autor: Wiktor Greg

Kredytem z dotacją mogą być objęte wyłącznie koszty kwalifikowane poniesione nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o kredyt.

Uwaga! Kredytem z dotacją mogą być objęte wyłącznie koszty kwalifikowane poniesione nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o kredyt. Nie dotyczy to oczywiście kosztu projektu, który jest przecież podstawą ustalenia ceny całej inwestycji. Przedsięwzięcie nie może być zakończone przed zawarciem umowy kredytu.

Gdzie się zgłosić po dotację na kolektory słoneczne

Dotacji na kolektory słoneczne udzielają banki, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW na lata 2010-2012:

 • Bank Ochrony Środowiska;
 • Krakowski Bank Spółdzielczy;
 • Bank Polskiej Spółdzielczości;
 • Gospodarczy Bank Wielkopolski;
 • Mazowiecki Bank Regionalny;
 • Warszawski Bank Spółdzielczy.

Do końca stycznia 2013 r. zostanie przeprowadzony kolejny nabór banków, które będą udzielać kredytów z dotacją w latach 2013-2014. Wykaz banków jest publikowany na stronie internetowej: www.nfosigw.gov.pl.

Przeczytaj dodatkowo:
Jakie powinny być spełnione warunki, żeby...

Pompy ciepła typu solanka-woda, wykorzystujące do ogrzewania domu i wody odnawialną energię z gruntu, to...

Nowoczesne Instalacje

Chcesz być na bieżąco z nowymi technologiami i rozwiązaniami instalacyjnymi stosowanymi w domach...

Efektywność pracy pomp ciepła – jak je porównać?...

Pompy ciepła należą do ekologicznych i ekonomicznych sposobów ogrzewania. Jednak, aby inwestycja w...

Panele słoneczne – koszt eksploatacji. Czy opłaca...

Panele słoneczne – koszt ich zakupu oraz eksploatacji instalacji, której są elementem to...

Kolektory słoneczne - opinie na ich temat są...

Kolektory słoneczne - opinie na ich temat nie są jednoznaczne. Czy ogrzewanie budynku za ich pomocą jest...

Montaż paneli słonecznych przed tobą?...

Montaż paneli słonecznych wiąże się z koniecznością dobrania do nich dodatkowych elementów, bez...