| muratordom.pl » Instalacje » Instalacje wodne » Instalacja wodna: przyłącze wodociągowe. Od wodociągu do wodomierza

Instalacja wodna: przyłącze wodociągowe. Od wodociągu do wodomierza

Zwykle to, w jaki sposób woda będzie dostarczana do domu, zostaje narzucone w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, gdy staramy się o pozwolenie na budowę. Jakie warunki trzeba spełnić, zanim zaczniesz korzystać z wodociągu? Kto zaprojektuje i wybuduje przyłącze wodociągowe?

Ponieważ czerpanie wody z wodociągu jest wygodne, mimo związanych z tym opłat chętniej decydujemy się na budowę domu na terenie uzbrojonym w sieć niż jej pozbawionym. Budowa wodociągu i urządzeń kanalizacyjnych to zadanie gminy, jednak wiele z nich nie spieszy się z rozwojem sieci wodociągowej na swoim terenie.

Jeśli w okolicy jest wodociąg, ale „nie sięga” do posesji, jej właściciel może sam wybudować brakujący odcinek, a potem dochodzić odpłatnego przejęcia go przez gminę. Jest to możliwe, wymaga jednak zaangażowania własnych niemałych środków i cierpliwości. Nie każdego na to stać.

Obowiązki zakładu wodociągowego

Woda wodociągowa ma jakość odpowiednią do celów spożywczych i jest stale kontrolowana. Musi odpowiadać normom, które określają zawartość soli mineralnych, bezpieczeństwo bakteriologiczne oraz cechy organoleptyczne (smak, zapach). Rzadko się zdarza, że jej parametry pogarszają się tak znacznie, że przestaje się nadawać do picia również po przegotowaniu i jej dopływ do instalacji zostaje odcięty. Obowiązkiem zakładu wodociągowego jest wtedy zapewnienie odbiorcom wody zdatnej do spożycia w inny sposób, na przykład dowóz beczkowozami w pobliże posesji czasowo jej pozbawionych.

Zalety i wady wody z wodociągu

Woda w sieci wodociągowej jest tłoczona pod ciśnieniem, więc w domowej instalacji nie jest potrzebna pompa, żeby ją doprowadzić do poszczególnych punktów poboru. Zwykle nie ma też problemu z działaniem podgrzewaczy (warunkiem uruchomienia się podgrzewacza przepływowego jest odpowiednie ciśnienie zimnej wody dopływającej do urządzenia).

Jedyną wadą korzystania z wodociągu są opłaty za zużycie wody, które pobiera zakład wodociągowy. Rozliczenie odbywa się na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na przyłączu doprowadzającym wodę do domowej instalacji. Każdy zakład ustala własną cenę metra sześciennego wody.

Chcesz się dowiedzieć, jak wykonuje się przyłącze wodociągowe i kto ponosi teego koszty? Odpowiedzi znajdziesz w miesięczniku "Murator" 6/2013.

Przeczytaj dodatkowo:
Na co należy zwrócić uwagę przy wykonaniu...

Podczas budowy przyłącza wodociągowego należy przede wszystkim przestrzegać zaleceń znajdujących się w jego...

Instalacja wodna i elektryczna w podzielonym...

Po podziale nieruchomości instalacja wodna i elektryczna powinny zostać rozdzielone w sposób,...

Budowa studni na działce: jakich formalności...

Budowa studni na własny użytek wymaga dopełnienia kilku formalności. Czasem proces jest mniej, czasem...

Podgrzewacz pojemnościowy czy przepływowy?...

Wymiana niesprawnego podgrzewacza wody jest zadaniem priorytetowym. Podpowiadamy, jakie urządzenie do...

Budowa własnego ujęcia wody: jaką studnię wybrać?...

Budowa studni nie jest skomplikowana, ale należy pamiętać o wykonaniu odpowiednich badań wody oraz o...