| muratordom.pl » Instalacje » Instalacje wodne » Instalacja wodna i elektryczna w podzielonym domu. Jak się rozliczać za wodę i prąd?

Instalacja wodna i elektryczna w podzielonym domu. Jak się rozliczać za wodę i prąd?

Po podziale nieruchomości instalacja wodna i elektryczna powinny zostać rozdzielone w sposób, który umożliwi niezależne rozliczanie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody oraz usuwania ścieków. Jak to zrobić? Czy zawsze trzeba instalować osobny wodomierz i licznik energii?

Żeby po podziale domu jego wyodrębniona część mogła funkcjonować jako osobne, pełnowartościowe mieszkanie, należy w niej urządzić łazienkę (i ewentualnie WC) oraz kuchnię. Zazwyczaj konieczne są do tego przebudowa i/lub rozbudowa istniejącej instalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej.

Wspólny wodomierz

Jeśli wydzielone mieszkanie będzie przeznaczone dla członków rodziny, na przykład dzieci albo rodziców, wodomierz może pozostać wspólny, o ile tylko średnica przewodu doprowadzającego wodę z sieci będzie wystarczające do pokrycia zwiększonego zapotrzebowania. W takiej sytuacji mimo podzielenia domu nadal będziemy otrzymywać jeden rachunek za wodę i ewentualnie dzielić się kosztami na zasadach, które sami wspólnie ustalimy.
Rozprowadzenie kabli elektrycznych oraz rur z wodą, których średnica jest niewielka, nie będzie dużym problemem – dadzą się łatwo ukryć w bruzdach w ścianach i/lub podłodze. Na przewodzie głównym instalacji wodnej, za wodomierzem, trzeba będzie zamontować trójnik i poprowadzić od niego instalację wodną do dodatkowej kuchni oraz łazienki. W tym miejscu można także zainstalować podlicznik, który ułatwi rozliczanie kosztów zużycia wody (i ewentualnie odprowadzania ścieków – przyjmuje się, że ich ilość jest równa ilości zużywanej wody) z właścicielem posesji, ale wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Przedsiębiorstwo dostarczające wodę będzie, jak dotychczas, wystawiało rachunek na podstawie wskazań wodomierza zamontowanego na przyłączu do budynku i wymagało od właściciela nieruchomości zapłaty za całą zużytą wodę oraz odprowadzane ścieki.

Z technicznego punktu widzenia (stosunkowo duża średnica rur i konieczność zachowania spadków w kierunku od przyboru sanitarnego do pionu) większy kłopot może sprawić poprowadzenie instalacji kanalizacyjnej. Dlatego planując usytuowanie kuchni i łazienki w wydzielonej części domu, należy je zlokalizować możliwie jak najbliżej istniejących pionów. W razie niemożności spełnienia wymagań dotyczących sposobu prowadzenia podejść kanalizacyjnych (ich długości oraz spadków gwarantujących grawitacyjny odpływ ścieków), można zainstalować urządzenie (urządzenia) rozdrabniająco-przepompowujące.

Wspólny licznik energii elektrycznej

Podobnie będzie w przypadku zainstalowania podlicznika energii elektrycznej. Może on pozostać wspólny, jeżeli moc przyłączeniowa i zabezpieczenia będą wystarczające do pokrycia zwiększonego zapotrzebowania na energię. Ze względu na konieczność podłączenia dodatkowych obwodów elektrycznych może być natomiast potrzebna nowa, większa tablica bezpiecznikowa. Wskazania licznika także nie będą rozliczane przez zakład energetyczny, czyli nie będzie odrębnych rachunków dla użytkowników wydzielonych części domu. Będą oni jedynie mieli świadomość tego, ile kilowatogodzin energii faktycznie zużyli. Jednak na tej podstawie nie da się samodzielnie wyliczyć rzeczywistej należności za prąd. Oprócz kwot uzależnionych od wielkości zużycia rachunek za energię zawiera bowiem jeszcze opłaty stałe, tak zwane dystrybucyjne, a te nie dość, że są różne u różnych dostawców, to jeszcze często się zmieniają. Konia z rzędem temu, kto da radę się w tym połapać. W takiej sytuacji najbardziej sprawiedliwe wydaje się dzielenie kosztów proporcjonalnie do wielkości zużycia. Aby być w zgodzie przepisami, montaż podlicznika powinien zostać skonsultowany z zakładem energetycznym.

Instalacje wodną i kanalizacyjną można rozprowadzić samodzielnie, jednak wykonanie instalacji elektrycznej trzeba powierzyć elektrykowi ze stosownymi uprawnieniami.

Osobna instalacja wodna i elektryczna

Gdy podziału domu dokonuje się po to, by jego część mogła być w przyszłości w pełni niezależna, również pod względem finansowym (na przykład po to, by móc ją sprzedać), konieczne jest rozdzielenie instalacji w sposób umożliwiający niezależne rozliczanie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody oraz usuwania ścieków. Instalacje wodna i elektryczna obsługujące wydzieloną część domu muszą mieć więc osobne liczniki – podliczniki nie wystarczą.
Wodomierz. Decyzję o założeniu osobnego wodomierza może wydać jedynie przedsiębiorstwo wodociągowe obsługujące dany rejon. W tym celu należy się zwrócić do niego z wnioskiem o określenie warunków technicznych zamontowania wodomierza głównego po rozdzieleniu wewnętrznej instalacji wodociągowej.
Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktu własności nieruchomości, w której jest potrzebny wodomierz. Dlatego wcześniej dom musi zostać formalnie, a nie tylko fizycznie podzielony. Do wniosku trzeba dołączyć rysunek rozdziału instalacji wodociągowej. Po otrzymaniu decyzji o warunkach technicznych można przygotować instalację zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie, a następnie zlecić odbiór podejścia pod wodomierz. Po pozytywnym przejściu tej procedury pracownik (pracownicy) przedsiębiorstwa wodociągowego zamontuje wodomierz. Na podstawie jego wskazań właściciel wydzielonego mieszkania będzie otrzymywał rachunki za wodę zużytą w jego części instalacji i proporcjonalnie za wytworzone ścieki.
Licznik energii elektrycznej. Z nim będzie podobnie jak z wodomierzem. Z aktem notarialnym lub innym dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania wydzieloną częścią nieruchomości należy się zgłosić do dostawcy energii i złożyć wniosek o przyznanie technicznych warunków przyłączenia. Do wniosku trzeba dołączyć szkic (rzut pionowy) budynku z naniesionymi elementami orientacyjnymi: ulicą, budynkiem z numerem, linią energetyczną, usytuowaniem budynku w stosunku do tej linii, istniejącym przyłączem wraz z opisem jego rodzaju itp.
Ponieważ sytuacja dotyczy istniejącego domu, ma on już przyłącze elektryczne. Rozdział instalacji należy wykonać we własnym zakresie, ale nie samodzielnie, tylko zlecić go fachowcom. Za zabezpieczeniem głównym budynku trzeba zainstalować dodatkowe zabezpieczenia przedlicznikowe dla obu części domu. Z jednym połączyć istniejącą linię wewnętrzną zasilającą (WLZ), do drugiego podpiąć przewód zasilający wyodrębnione z domu drugie mieszkanie (drugą linię zasilającą – WLZ). Miejsce zabudowania zabezpieczeń i dodatkowego licznika musi być uzgodnione z dostawcą energii elektrycznej.
Według obowiązujących przepisów liczniki energii elektrycznej montuje się na zewnątrz budynku. Jeżeli dom, który podzieliliśmy lub zamierzamy podzielić, był wybudowany przed ich wprowadzeniem i licznik znajdował się wewnątrz, przy okazji wydawania warunków technicznych przyłączenia dla wyodrębnionego mieszkania przedsiębiorstwo energetyczne może zadecydować o przeniesieniu na zewnątrz także tego istniejącego licznika.

Budowa studni na działce: jakich formalności dopełnić, aby wybudować własne ujęcie wody?

Budowa studni na własny użytek wymaga dopełnienia kilku formalności. Czasem proces jest mniej,...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Otulina rur - porównanie materiałów do izolacji...

Prawidłowa izolacja rur niesie ze sobą wiele korzyści. Dobrze dobrana otulina znacznie ograniczy straty...

Budowa własnego ujęcia wody: jaką studnię wybrać?...

Budowa studni nie jest skomplikowana, ale należy pamiętać o wykonaniu odpowiednich badań wody oraz o...

Jaki brodzik łazienkowy wybrać, aby zapewnić...

Prysznic bez brodzika a może z odpływem liniowym? Trzeba pamiętać, że przede wszystkim jednym z...

Podgrzewacz pojemnościowy czy przepływowy?...

Wymiana niesprawnego podgrzewacza wody jest zadaniem priorytetowym. Podpowiadamy, jakie urządzenie do...

WIDEO: Jak wykryć nieszczelność w instalacji...

Co zrobić, jeśli w instalacji centralnego ogrzewania spada ciśnienie? Gdzieś ucieka woda. Podobnie z...